PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Neden Organik Tarımı Tercih Etmeliyiz?


rımat
21.08.2012, 01:15
Neden Organik Tarımı Tercih Etmeliyiz?

- Gelecek nesilleri korumak,

- Kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak,

- Toprak verimliliğini ekolojik koşulları göz önüne alarak doğal yollarla uzun dönem için sağlamak,

- Toprak ve genetik kaynak erozyonunu önlemek,

- Su miktar ve kalitesini korumak,

- Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak,

- Üretici ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak,

- Küçük çiftçilerin güvenliğini üretim döngüsü veya gelir düzeylerini arttırarak sağlamak,

- Ekonomiyi desteklemek,

- Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek.
Organik Tarıma Yönelik Destekler:
Bitkisel Üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan ve icmallerin alındığı tarih itibari ile en az bir yıl süre ile Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilere alan bazlı destekleme ödemesi yapılır.
Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik hayvansal üretim yapan çiftçilere aldıkları hayvancılık desteklemelerine ilave olarak %50 oranında organik tarım destekleme ödemesi yapılır.
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin
Desteklenmesi (ÇATAK ) :
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunmasını sağlamak amacıyla Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarını tercih eden çiftçilere alanbazlı destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Desteklerden faydalanmak isteyen çiftçiler, istenilen bilgi ve belgeleri hazırlayarak bulundukları ilin Gıda Tarım ve Hayvancılık il ya da ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
Hal Rüsum Düzenlemesi:
26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında 5957 Sayılı Kanun” gereği; 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı ürünlerden toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılanlardan yüzde iki oranında hal rüsumu alınmamaktadır.
Faiz İndirimli Tarımsal Krediler:
Her yıl kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliği Resmi Gazete ’de yayınlanmaktadır.
Organik Tarım yapan çiftçilerimiz için T.C. Ziraat Bankası aracığı ile faiz indirimli kredi verilmektedir. Bu krediden faydalanmak için çiftçiler Organik Tarım yaptıklarına dair Yetkilendirilmiş Kuruluştan aldıkları belgelerle T.C. Ziraat Bankasının en yakın şubesine başvurmaları gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için
Sözleşmeli Üretim:
Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26 Nisan 2008 tarih 26858 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.Daha detaylı bilgi için
Hazine Arazilerinde Organik Tarım:
26 Nisan 2009 tarih ve 27211 Sayılı Millî Emlak Genel Tebliğinde yayımlanmıştır. Daha detaylı bilgi için
ORGANİK TARIM - İTHALAT VE İHRACAT İÇİN BİLGİLER
Organik tarım Dünya’da son yıllarda hızlı bir gelişme göstermektedir. 2010 yılı verilerine göre Dünya tarım alanlarının %0,9 luk kısmı organiktir. Organik tarım alanları içerisinde Avustralya kıtası 12,1 milyon hektar alanla başta gelmektedir. Bu kıtayı 10 milyon ha alan ile Avrupa ve 8,4 milyon ha alan ile Güney Amerika takip etmektedir. Alan bazında en fazla büyüme sağlanan ülkeler Fransa, Polonya ve İspanya’dır.
Türkiye'de organik tarım yapılan alan toplam tarımsal alan içerisinde 2010 yılı verilerine göre % 1,58 seviyelerinde bir paya sahip bulunmaktadır. Ancak, dünyada ve özellikle Avrupa'da yaygınlaşan organik ürün tüketimindeki artıştan ülkemizin iyi bir pazar payı elde edebilme fırsatı bulunmaktadır.
Başlangıçta 1985 yılında sadece 8 ürüne yönelik yapılan organik üretim günümüzde 225 ürün çeşidine ulaşmıştır. Türkiye, 54,9 Milyar $ lık dünya organik ürün pazarında 16 Milyon $’ lık bir paya sahiptir.
İhracat ürünlerimiz konvansiyonel ihraç ürünlerinde de başı çeken geleneksel ürünlerimiz olup, başta kuru üzüm, fındık ve fındık ürünleri, kayısı ve kayısı ürünleri, incir ve incir ürünleri meyve suları ve dondurulmuş meyveler ile pamuk ve tekstil ürünleri yer almaktadır. Bunları, tıbbi aromatik bitkiler ve bakliyat ürünleri takip etmektedir.
İhracat yaptığımız ülke sayısı 2010 yılında 38 civarında olup, Avrupa Topluluğu ülkeleri en önemli ihracat yaptığımız ülkeler konumundadır. Avrupa Topluluğu ülkeleri dışında ABD, Elsalvador, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda diğer ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer almaktadır. İhracat tutarımız 2010 yılında 15.879.571 $ olarak gerçekleşmiştir.
Muhtelif reçel ve marmelatlar, buğday, mercimek, kahve çeşitleri, pamuk, soya ürünleri, ceviz, nohut, ayçiçeği yağı, yulaf ezmesi, balmumu, keten tohumu, kabak çekirdeği, çavdar unu, çikolata, arı sütü olmak üzere 2010 yılında 13 ülkeden organik ürün ithal edilmiştir.
Organik ürünlerin ithalat ve ihracat işlemleri Bakanlığımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerince yürütülmektedir. İthalat veya ihracat yapmak isteyen müteşebbis, ulusal mevzuat hükümleri gereğince tamamlamakla yükümlü olduğu diğer belgelerle birlikte Bakanlığın ilgili birimine başvurur.
Organik ürünlerin ihracatı, Dış Ticaret Müsteşarlığının İhracatı Kayda Bağlı Ürünler Listesinde yer alan ürünler için yapılan işlemlere tabidir. Bu nedenle; müteşebbisler, ihracat dokümanlarının bir örneğini bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine verir. Ege İhracatçı Birlikleri ihracatçı bildirimleri ve ihracat verilerini yıl sonunda Bakanlığa bildirir. Bakanlığın talep etmesi halinde muhtelif zamanlarda da ihtiyaç duyulan verileri Bakanlığa bildirir.
İthal edilen ürünler 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında yurtiçinde organik ürün olarak pazarlanacaksa yeniden sertifikalandırma yapılır. Yeniden sertifikalandırma yapılırken ürünün, geldiği ülkede kontrol ve sertifikasyon sürecini belgelendiren kuruluşun akreditasyon kapsamı içerisinde Kanun yer alır. Ancak kapsamında Kanun bulunmuyorsa yeniden sertifikalandırma işlemi gerçekleştirilemez.
İthalatçı ithalat halinde, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak bu kuruluşa verir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yürürlükteki Türk Mevzuatına uygunluğunun kabul edilmesi halinde organik ürün yeniden sertifikalandırılır.
Organik ürünlerin ithalat ve ihracatına ilişkin gerekli düzenlemeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılır.