PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Namık Kemal Üniversitesi Farabi Değişim Programı


Mr.Muhendis
05.07.2012, 12:39
Farabi Değişim Programı; iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir.

-Farabi Değişim Programında Öğrenci Başvuru şartları Nelerdir?

• Öğrencinin örgün öğretim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
• Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
• Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gereklidir.
• Gidilecek üniversitenin eğitim dili Türkçe ise, değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.
• Şayet gidilecek üniversite ingilizce eğitim yapan bir yüksek öğretim kurumu ise Farabi Değişim Programına başvuran öğrencilerden, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi istenir.

-Farabi Değişim Programındaki Öğrenci Değişimi Esasları Nelerdir?

• Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim
kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilirler.
• 5102 sayılı “Yüksek Öğrenim öğrencilere burs, kredi verilmesine ilişkin kanuna” göre ödenmekte olan aylık burs miktarının 1.5 katı tutarında burs ödenir.
• Burs miktarının % 70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geriye kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen katılım belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.
• Bu programdan yararlanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam edecektir.
• Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü (Bir yarıyıl veya iki yarıyıl) Farabi programı kapsamında başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir.
• Önlisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler,
Farabi Değişim Programından yararlanamaz.
• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamaz.
• Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.
• Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler.

Daha fazla güncel bilgi için web sitesini ziyaret ediniz: http://farabi.nku.edu.tr/