PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tortum Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı


genc__osman
08.06.2012, 17:19
http://www.atauni.edu.tr/uploads/birimOrtaResimleri/defaultDepartmentCenterImage.jpgPROGRAMI TANITICI BİLGİLER

Programın Misyonu

Estetik fonksiyonlu otsu ve odunsu bitki materyalinin, doğayla uyumlu bir biçimde yetiştirilmesi, bakımı ve korunması alanında gerekli teknik bilgi ve beceriye sahip ara elemanlar yetiştirmektir.

Programın Vizyonu

Süs Bitkileri alanında yetkin ara eleman yetiştiren, sürekli kendini geliştiren örnek bir program olmaktır.

Programda, bitki yetiştirme ve bakımı ile ilgili çeşitli alanlarda orman mühendisleri ve peyzaj mimarlarına yardımcı olabilecek ara elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programda Okutulan Dersler ve Yaptırılan Uygulamalar

Programdaki ders ve uygulamalar; süs bitkilerinin tanınması, kullanım yerleri, güneş, toprak ve su istekleri, üretimleri, bakımları, sera içi ve sera dışı üretim ve geliştirme koşullarını uygulayabilecek ara elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

Gereken Nitelikler

Bu programa ÖSS sonuçlarına göre öğrenci yerleştirildiği gibi mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik, Ziraat, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi ve Zeytin Teknolojisi alanlarından da öğrenci alınmaktadır. Bu programı seçecek öğrencilerin;

doğa sevgisi olan,


bitkilere karşı alerjik bünyesi olmayan,


arazide çalışabilen,


açık hava veya sera koşullarına dayanıklı


bedence sağlam ve dayanıklı,


başkaları ile iyi iletişim kurabilen,


bitki morfolojisi ve fizyolojisine özel ilgi duyan


kişiler olmaları önerilmektedir.

Mezunların Çalışma Alanları

Fidanlıklar, Orman Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl ve İlçe Belediye Seralarında, özel peyzaj projelerinde teknik eleman olarak çalışabilirler.

Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği mezunları orman mühendislerine ve peyzaj mimarlarına yardımcı eleman olup,

Süs bitkileri yetiştirilmesini sağlarlar.


Süs bitkilerinin bakımını sağlarlar.


Süs bitkilerinin peyzaj projelerinde uygulamasını sağlarlar.


Çalışma Ortamı ve Koşulları

Süs bitkilerinin geniş bir çalışma alanı vardır. Çalışma ortamını daha çok açık alanlar teşkil eder. Çalışmalarını bireysel veya ekip çalışmaları halinde yaparlar.

İş Bulma Olanakları

Doğa ve çevre ile ilgili uygulayıcı elemanlara ihtiyaç her zaman devam edecektir. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman yetersizdir. Bu nedenle yüksekokulu bitirenlerin iş bulma olasılığı her zaman yüksektir. Bu sektörde kazanç, yerine ve ortamına göre, işverence serbest piyasa koşullarına göre belirlenmektedir.

Mesleğin Geleceği

Bu programdan mezun olanlar gerekli koşulları sağladıkları taktirde Peyzaj Mimarlığı, Ziraat Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Özel iş kurabilirler.