PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Mikrobiyoloji Soruları


genc__osman
04.06.2012, 10:16
1. Prokaryotik ve Ökaryotik hücrelerin özelliklerini tablo üzerinde karşılaştırınız
2.bakterileri şekil ve dizilişlerine göre gruplandırıp,kısaca anlatınız.
3.Bir ökaryotik hücrenin şeklini çizerek kısımlarını üzerinde gösteriniz.
4.Küflerin teşhisinde kullanılan başlıca kriterleri maddeler halinde yazınız.
5.Mayaların fizyolojik özellikleri hakkında bilgi veriniz
6.Protozoonlarda hücre yapısını anlatınız
7.Virüslerde viral nükleik asit hakkında bilgi veriniz
8.Virüslerde çoğalma safhalarını yazarak konak hücreye tutunma safhasını anlatınız.
9.Mikroorganizmalrın genel olarak ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yazarak,üreme faktörleri hakkında bilgi veriniz.
10.Mikroorganizmaların buluna bileceği Ozmatik Çözeltileri yazarak açıklayınız.
11.Ototrof mikroorganizmalar hakkında bilgi veriniz.
12.Mikroorganizmaların üreme eğrisini çizerek safhalarını anlatınız.
13.Kullanım amacına göre besiyerlerini gruplandırarak Diferansiyel besiyerleri hakkında bilgi veriniz
14.Biyolojik metotla anaerop ortam nasıl sağlanır anlatınız.
15.Hayvan viruslarının üretilmesinde embriyonlo yumurta kullanımını anlatınız.
16.Deoksiribonükleik asit hakkında bildiklerinizi anlatınız.
17.RNA tiplerini kısaca açıklayınız.
18.pastörizasyon hakkında kısaca bilgi veriniz.
19.Dezenfektan maddelerin mikroorganizmaların üzerine etki şekillerini maddeler halinde yazarak kısaca açıklayınız.
20. Sterilizasyon, dezenfeksiyon, bakterisit, Termal ölüm zamanı (TÖZ)ve Desimal azalma Süresi (''D'' değeri) terimlerini açıklayınız.

Uygulama Sorusu:Gram boyama hakkında bildiklerinizi yazınız.

ozge_
19.11.2012, 21:53
hangi üninin soruları bunlar

Mr.Muhendis
19.11.2012, 22:17
hangi üninin soruları bunlar

Şu an bulunduğuz bölüme bakarsak;

Tarım Bilgi Paylaşım Forumu > Üniversiteler > Doğu Anadolu Bölgesi Üniversiteleri > Erzurum Atatürk Üniversitesi > Genel Mikrobiyoloji Soruları