PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ziraat Bankası Sulama Kredileri


Mr.Muhendis
22.03.2012, 10:31
Ziraat Bankası Sulama Kredisi Hakkında

* Bitki gelişimi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması için, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına,
* Modern basınçlı sulama sistemi (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına, yönelik yatırım giderleri için

yatırım kredisi ürünlerimiz sunulmaktadır.

Başvuru Merkezleri

* Yetkili Şubelerimiz

fizikciapo
04.04.2012, 10:17
ne tür evraklar istiyor. çifçiden

Mr.Muhendis
04.04.2012, 11:03
ne tür evraklar istiyor. çifçiden

Tüzel kişilerden istenen belgeler:

- Tarımsal Kredi Başvuru Formu
- Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
- Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı
Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden,
tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan
kararlar
- Oda kayıt belgesi
- Vergi levhası
- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve
noter onaylı imza sirküleri
- Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait,
diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
- Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
- Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
- TCMB sorgusuna ilişkin beyanname-taahhütname
- Hesap Durumu Belgesi
- Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri
huzurunda imzalanmış muvafakatname
- Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak
şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname
- Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)

Gerçek kişilerden istenen belgeler:

- Tarımsal Kredi Başvuru Formu
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
- Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait
bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya
son yıla ait bilanço/gelir tablosu
- Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
- Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
- Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri
huzurunda imzalanmış muvafakatname
- Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak
şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname
- Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)
- Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler