PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular


Mr.Muhendis
06.07.2011, 21:37
S: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı NE ZAMAN ve NEREDE yapılacak?

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesi gereği yıl içerisinde yapılacak sınavların sayısı ve tarihleri "Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca" belirlenip, ilan edilmektedir. Sınav sadece Ankara İlinde gerçekleştirilmektedir.

S: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavına kimler katılabilir?

Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, tarım alanında lise (Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri) önlisans ve lisans düzeyinde mezun herkes katılabilir.

S: Sınavda başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?

Söz konusu sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup, adaylara 100 soru yöneltilecektir. Başarılı olmak için en az 70 puan almak gerekiyor.

S: Sınav katılım ücreti ne kadar?

Sınav katılım ücreti 80 TL'dir.

S: Sınavda kaç soru sorulacak? Hangi konulardan sorumlu olacağız?

Sınavda çoktan seçmeli 100 adet soru sorulacaktır. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları doğrultusunda soruların konu bazında dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1-Beden Dili - 3 soru
2-Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları - 5 soru
3-Dünya ve AB Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık - 3 soru
4-Grup Yayım/Danışmanlık Metotları - 9 soru
5-Gruplarla Çalışma Teknikleri - 7 soru
6-İletişim teknikleri - 7 soru
7-İzleme ve Değerlendirme - 3 soru
8-Kırsal Sosyoloji - 2 soru
9-Kitle Yayım/Danışmanlık Metotları - 3 soru
10-Motivasyon Teknikleri - 3 soru
11-Proje Yönetimi - 3 soru
12-Sunuş Teknikleri - 4 soru
13-Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi - 3 soru
14-Sözleşmeli Çiftçilerine ait Mevcut Durum Analizi - 3 soru
15-Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi - 3 soru
16-Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama - 14 soru
17-Uyuşmazlık (çatışma) Yönetimi - 3 soru
18-Yeniliklerin Yayılması - 3 soru
19-Yetişkin Eğitimi - 7 soru
20-Bakanlığın Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri - 4 soru
21-Yönetmelik, Tarım Mevzuatı - 8 soru

S: Sınava katılabilmek için NEREYE ve HANGİ BELGELERLE müracaat edilecek?

Adaylar başvurularını ikamet ettikleri İlin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bizzat yapacaklardır. Başvuru belgeleri:

a) Sınava müracaat için Başkanlıkça hazırlanan matbu başvuru formu,

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Sınav katılım ücret dekontu,

ç) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili lisans mezunları için lisans diploması esas alınır. Ancak tarımla ilgili lisans mezunu olup tarımla ilgili farklı bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan başvuru sahiplerinden lisansüstü bölümde sertifika talep etmeleri halinde lisans diploması ile birlikte lisansüstü öğrenim durumlarını gösterir belge esas alınır. Öğrenim durumunu gösteren belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript istenir.

d) Dört adet vesikalık fotoğraf,

e) Uzman tarım yayımcısı sertifikası almak için en az üç yıl süre ile kamuda, tarımsal yayım hizmetlerinde çalıştığını gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,

f) Uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl süreyle sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal danışmanlık hizmetlerinde çalıştıklarını gösteren belge, iş sözleşmesi ile ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,

g) Bakanlık merkez / taşra teşkilatlarında en az üç yıl süre ile tarımsal yayım hizmetinde çalışmış olup emekli veya istifa etmiş olanlardan, Uzman Tarım Danışmanı Sertifikası almak için İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı belge,

h) Bu belgeler dışında KPDS, KPSS, çeşitli eğitimler sonucu alınan "Katılım Belgeleri ve Sertifikalar", hizmetiçi eğitim belgelerinin gönderilmesine gerek yoktur.

S: Başvuru evraklarının NOTER ONAYLI MI olması gerekiyor?

Hayır, başvuru evraklarının asıllarını görmek kaydıyla, İl/İlçe Müdürlüğü personeli tarafından onaylanabilir.

S: TYD Sınavına hazırlanmak için kaynak var mı? Nasıl temin ederiz?

Arkadaşlar Tarımsal Yayım ve danışmanlık kitabı UTEM de satıştan kaldırıldı Çünkü hem PDF olarak hem de uzaktan eğitim şeklinde en geç 1 Eylülde Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı sitesinden yayınlanacağı bildirildi. Boşuna UTEM e kitap ücreti göndermeyin sonra iadesi için uğraşırsınız. 18/08/2022

S: Müracaattan başlayarak, sertifika verilmesine kadar olan süreç nasıl işleyecek?

Sınava katılmak isteyen adaylar Uygulama Esaslarında istenen belgelerle birlikte ikamet ettiği İlin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

1. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü başvuruyu alır, inceler, doğruluğunu kontrol eder ve eksik evrak yok ise başvuruyu kabul eder.
2. Bu şekilde alınan başvuru evrakları son müracaat tarihinin sona ermesinden sonra tüm belgeler İl GTHB Müdürlüğünde muhafaza edilir.
3. Sınav Sonucunda başarılı olanların dosyaları sınav takviminde belirtilen 24- 31 Aralık 2015 tarihlerinde UTEM'e gönderir.
4. Adaylar SINAV GİRİŞ BELGELERİNİ "http://gazisem.gazi.edu.tr" adresinden TC Kimlik numaraları ile alacaklardır. Adaylara ayrıca posta yolu ile Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Aynı şekilde sınav sonrasında da SINAV SONUÇ BELGELERİNİ alabileceklerdir.
5. Başarılı olan adayların sertifikaları müracaat ettikleri İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE gönderilecektir.

S: Tarım Yayımcısı Sertifikası ve Tarım Danışmanı Sertifikası arasında ne fark var? Başarılı olduğumuz takdirde adımıza hangi sertifika düzenlenecek?

Bu konuda "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği" 4 ve 16 ncı maddesi hükümleri incelenebilir.

S: Mezun olduğum bölüm dışında, farklı bir konuda uzmanlaştım. Uzmanlaştığım bölümde sertifika alabilir miyim?

Mezun olunan bölüm dışında en az 5 yıl süreyle başka bir bölümde çalıştığını belgeleyen lisans düzeyinde mezun adaylar, sertifikalarını bu bölümde talep edebilirler. En az 5 yıllık deneyim kamuda ise ilgili kamu kuruluşunun İl Müdürlüğünden, kamu dışında ise çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi ve çalışma alanının (bölümünü) net olarak belirten üst yazı, belirtilen döneme ait SSK kayıtları ve iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bununla beraber bölüm değişikliğinde Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından ilan edilen önlisans ve lisans programları esas alınacaktır. YÖK tarafından kabul edilmeyen bir sertifika bölümü talep edilirse, en yakın bölüm Başkanlık tarafından belirlenecektir.
Lisans eğitimini tarımsal alanda yapmak koşuluyla başka bir bölümde yüksek lisans yapan kişiler lisans diploması ile birlikte yüksek lisans diplomalarını da ibraz ederek lisansüstü eğitim yaptığı alanda bölüm değişikliği talep edebilir.

Bölüm değişikliği ile ilgili nihai karar Başkanlık tarafından verilir.

S: Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Odaları gibi çiftçi örgütlerinde çalışan kişiler danışman mı yoksa yayımcı sertifikası alacaklar?

Tüm sivil toplum örgütleri, çiftçi örgütleri, meslek kuruluşları ve serbest meslek erbaplarına "Tarım Danışmanı Sertifikası" düzenlenecektir.

S: Daha önce yapılan sınavlara katıldım ancak başarısız oldum. Önümüzdeki yapılacak sınava müracaat edeceğim. Aynı başvuru belgelerini tekrar vermem gerekiyor mu?

Uygulama Esaslarında bu durumla ilgili bir hüküm bulunmadığından her sınav dönemi için adaylardan önceki müracaatları dikkate alınmadan tüm belgeler yeniden istenmektedir.

S: Sınavda başarılı olduğumuz takdirde sertifikamızı nereden alacağız?

Başarılı olan adayların sertifikaları, müracaat edilen İlin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilecektir. Müracaat edilen İl dışında başka bir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne sertifika gönderimi isteniyorsa bu durum bir dilekçe ile Eğitim Merkezimize bildirilmelidir.

S: Kamu personeli değilim. Tarım Danışmanı Sertifikası bana ne gibi bir fayda sağlayacak? Nerede kullanacağım?

2006 yılında yürürlüğe giren "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" ile oluşturulan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi" ile 2009 yılından beri uygulanan "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" hakkında, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından detaylı bilgi alınabilir.

S: Almış olduğumuz sertifikalar kaç yıl geçerli? Vize gerekecek mi?

Sertifikalar 3 yıl süreyle geçerli olup, 3 yılın sonunda vize edilmesi gerekir. Sertifikaların vize edilmesi ile ilgili hususlarda İl Müdürlüklerinden detaylı bilgi alınabilir.

S: Kaç işletmeyle/çiftçiyle anlaşabilirim ?

http://i.hizliresim.com/lrpb0Q.png

Kaynak: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları

ziraatç.
13.02.2013, 20:44
danışmanlık belgesi kiraya verilebiliyor mu ?

Mr.Muhendis
13.02.2013, 21:01
danışmanlık belgesi kiraya verilebiliyor mu ?

Normalde kiraya verme diye bir şey yoktur. Ama ülkemizde kişiler/firmalar ilgili kişinin belgesini ücreti karşılığında kullanıyor. Yasal olarak sanki çalışıyormuş gibi geçiyor.

samsara
22.02.2013, 00:17
Benim kız kardeşim biyolog, bu belgeyi alabilir mi?

Mr.Muhendis
22.02.2013, 06:55
Benim kız kardeşim biyolog, bu belgeyi alabilir mi?

2. soruda cevap verilmiş; "lisans düzeyinde gıda ve tarımsal alandan mezun herkes katılabilir". Son zamanlarda bir değişiklik olmadıysa Biyoloji ne gıdaya ne de tarımın diğer alanlarına giriyor. Arayıp sormanızda fayda var:

0312 315 61 04
0312 343 30 75

salih önder
06.03.2013, 00:01
zirai ilaç bayileri bayilik ile beraber danısmanlık yapabilirler mi ?

Mr.Muhendis
06.03.2013, 08:19
zirai ilaç bayileri bayilik ile beraber danısmanlık yapabilirler mi ?

Sanırım olmuyor. Neticede aynı sektörde olsa farklı çalışma kolları... Yine de GKGM ve UTEM'e sormakta fayda var.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İletişim: http://www.gkgm.gov.tr/genel/gkgm_personel_list.html

UTEM İletişim: 0312 315 61 04 - 0312 343 30 75

aysegull
11.03.2013, 11:28
tarımsal danışmanlık belgesi alımından sonra nasıl bir yol izlemeliyiz admin bana bilgi verirsen sevinirim

Mr.Muhendis
11.03.2013, 11:42
tarımsal danışmanlık belgesi alımından sonra nasıl bir yol izlemeliyiz admin bana bilgi verirsen sevinirim

Belgeyi aldıktan sonra il/ilçe müdürlüklerinden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

aysegull
11.03.2013, 11:44
tesekkür ederim

ecitah
14.03.2013, 13:42
biz bu danımanlık belgesi ile ne yapacağızzz nerelerde kulanacağız..ayrıca bi sorum daha var gecende bakanımız tarım odalarınada bakanlık olarak alım yapacaklarını söylemişler bide ücretlerinide kendileri verecekmiş.. acaba bu belgeyi alanların şansı mıdır bu?teşekkürler..

Mr.Muhendis
14.03.2013, 15:51
biz bu danımanlık belgesi ile ne yapacağızzz nerelerde kulanacağız..ayrıca bi sorum daha var gecende bakanımız tarım odalarınada bakanlık olarak alım yapacaklarını söylemişler bide ücretlerinide kendileri verecekmiş.. acaba bu belgeyi alanların şansı mıdır bu?teşekkürler..

2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı (http://www.ziraatciyiz.biz/2013-tarimsal-yayim-ve-danismanlik-sinavi-t10371.html) konusunda neler yapabileceğiniz hakkında her şey bulunuyor. Konudaki bütün mesajlara bakmanız yararınıza olacaktır. O açıklamayı duymadım, doğal olarak içeriğini de bilmiyorum. Ama "danışman olarak alacağız" dediyse bu belgeyi de isteyebilirler. Yine de kesinlik yok tabi.

yfdalgic
27.04.2013, 17:14
Öncelikle böyle bi sitenin kurlumunda emegi gecenlere tşklerimi sunarım. Ben Su Ürünleri Müh. bu belgeyi alabiliyorum.Ancak meslek hayatımda bana getirisi ne olur bilgi verirseniz sevinirim.

Mr.Muhendis
27.04.2013, 17:24
Öncelikle böyle bi sitenin kurlumunda emegi gecenlere tşklerimi sunarım. Ben Su Ürünleri Müh. bu belgeyi alabiliyorum.Ancak meslek hayatımda bana getirisi ne olur bilgi verirseniz sevinirim.

Merhaba,

Tarım Danışmanı Ne İş Yapar ? (http://www.ziraatciyiz.biz/tarim-danismani-ne-yapar-t10333.html)
2013 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı (http://www.ziraatciyiz.biz/2013-tarimsal-yayim-ve-danismanlik-sinavi-t10371.html)

Bu konularda daha önce konuşmuştuk. Her sayfaya bakarak bilgi alabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için ise UTEM'le görüşebilirsiniz.

12cey
21.09.2013, 13:45
4 yıllık su ürünleri mezunuyum tarımsal yayım ve danışmanlığı sınavı için başvuru yapabilir miyim yanıtlarsanız sevinirim

Mr.Muhendis
21.09.2013, 13:52
4 yıllık su ürünleri mezunuyum tarımsal yayım ve danışmanlığı sınavı için başvuru yapabilir miyim yanıtlarsanız sevinirim

Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına lise (Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri) önlisans ve lisans düzeyinde gıda ve tarımsal alandan mezun herkes katılabilir.

Su ürünleri de bu alanlara girdiği için, evet, sınava girebilirsiniz. Yine de UTEM'i arayıp kesin bilgi alabilirsiniz.

0312 315 61 04
0312 343 30 75

erkanscm
09.02.2015, 12:05
ben laborant ve veteriner sağlık önlisans bölümü mezunuyum ayrıca simdi tarımsal biyoteknoloji okuyorum tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına girebilirmiyim basvuru kosullarında laborant veteriner sağlık lisesi demis ön lisanslara bu hak verilmiyormu

Mr.Muhendis
09.02.2015, 13:25
ben laborant ve veteriner sağlık önlisans bölümü mezunuyum ayrıca simdi tarımsal biyoteknoloji okuyorum tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına girebilirmiyim basvuru kosullarında laborant veteriner sağlık lisesi demis ön lisanslara bu hak verilmiyormu

S: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavına kimler katılabilir?

Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına lise (Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri), önlisans ve lisans düzeyinde gıda ve tarımsal alandan mezun herkes katılabilir.

İlgili maddede önlisans ibaresi geçmektedir.

alieroglu04
12.02.2015, 13:09
Hocam ben danışmanlık şirketi kurmak istiyorum ama kafama takılan birkaç soru var;
- Öncelikle danışmanlık şirketinde kaç sertifikalı ziraat mühendisi çalışabilir yani belli bir sınırı var mı?
- Bir ziraat mühendisi kaç çiftçiye danışmanlık yapabilir? (Bazı yerlerde 50 bu forumda okuduğumda 70 ile 90 arasında yazıyordu kafam karıştı biraz)
- Çitçi başına 600 lira ödendiği yazıyor ama bir yerde okuduğuma göre bunun üçte birinin kesildiğini okudum doğru mudur?
- Danışmanlık sertifikam olmadan yetki belgesi alıp şirket kurulabilir miyim?

Mr.Muhendis
12.02.2015, 13:45
Hocam ben danışmanlık şirketi kurmak istiyorum ama kafama takılan birkaç soru var;
- Öncelikle danışmanlık şirketinde kaç sertifikalı ziraat mühendisi çalışabilir yani belli bir sınırı var mı?
- Bir ziraat mühendisi kaç çiftçiye danışmanlık yapabilir? (Bazı yerlerde 50 bu forumda okuduğumda 70 ile 90 arasında yazıyordu kafam karıştı biraz)
- Çitçi başına 600 lira ödendiği yazıyor ama bir yerde okuduğuma göre bunun üçte birinin kesildiğini okudum doğru mudur?
- Danışmanlık sertifikam olmadan yetki belgesi alıp şirket kurulabilir miyim?
Merhaba,

Çiftçi sayıları arazilerin kuru - sulu durumlarına göre değişiyor. Diğer bilgileri UTEM'den almanız daha iyi olur.

Tel: +90 (312) 315 61 04

creasy1903
27.02.2015, 22:30
f) Öğrenim durumunu gösteren belge: Tarımla ilgili Lisans mezunları için lisans diploması esas alınacaktır. Öğrenim durumunu gösterir belgede sadece program ismi yazıyorsa (Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, Tarım Teknolojisi ve Ziraat Mühendisliği gibi) bu kişilerden ayrıca transkript veya mezun olduğu bölümü belgeleyen yazı istenecektir.

Kaynak: http://www.ziraatciyiz.biz/tarimsal-yayim-ve-danismanlik-sinavi-hakkinda-sikca-sorulan-sorular-t8265.html#ixzz3Sym09p1F


Merhaba, başvuru yaparken sadece Ziraat Mühendisliği lisans diplomamız yeterli oluyor mu yoksa ayrıca transkript de gerekiyor mu ?

Mr.Muhendis
27.02.2015, 22:48
Merhaba, başvuru yaparken sadece Ziraat Mühendisliği lisans diplomamız yeterli oluyor mu yoksa ayrıca transkript de gerekiyor mu ?

Merhaba,

Alıntı yaptığınız kısımda yazıyor aslında. Diplomanızda Ziraat Mühendisliği yazdığı için "transkript veya mezun olduğunuz bölümü belgeleyen yazı" vermeniz gerekiyor.

creasy1903
27.02.2015, 23:06
Merhaba,

Alıntı yaptığınız kısımda yazıyor aslında. Diplomanızda Ziraat Mühendisliği yazdığı için "transkript veya mezun olduğunuz bölümü belgeleyen yazı" vermeniz gerekiyor.

Hızlı cevap için teşekkürler. Ben öğrenim durumunu gösterir belge derken geçici mezuniyet belgesi benzeri bir belgeden bahsediliyor sandım. Diplomamı henüz almadım yakın zamanda alacağım diplomada "Ziraat Mühendisliği, Tarımsal yapılar ve Sulama bölümünden mezun olmuştur." benzeri bir ibare olmasını bekliyordum, sizin dediğinize göre sadece Ziraat mühendisi yazacak.

Mr.Muhendis
28.02.2015, 04:26
Hızlı cevap için teşekkürler. Ben öğrenim durumunu gösterir belge derken geçici mezuniyet belgesi benzeri bir belgeden bahsediliyor sandım. Diplomamı henüz almadım yakın zamanda alacağım diplomada "Ziraat Mühendisliği, Tarımsal yapılar ve Sulama bölümünden mezun olmuştur." benzeri bir ibare olmasını bekliyordum, sizin dediğinize göre sadece Ziraat mühendisi yazacak.

Nerede yazdım bilmiyorum ama diplomanın ön tarafında Ziraat Mühendisliği yazsa da arka tarafında bölüm belirtilir. Sizde nasıl olur bilmiyorum. Aynı şekilde, geçici mezuniyet belgesinde de yazıyordur. Orada da yoksa transkriptte vardır. Özetle; TYS bölümünden mezun olduğunuzu gösteren bir belge sunacaksınız.

nilergün
04.04.2015, 22:18
Son sınıf öğrencileri sınava giremez mi? Mezuniyet şartı olmamalı yada ikinci bir sınav konmalı . :e010:

Mr.Muhendis
04.04.2015, 22:56
Son sınıf öğrencileri sınava giremez mi? Mezuniyet şartı olmamalı yada ikinci bir sınav konmalı . :e010:

Maalesef. Şu an için bu yılın sınavı konusunda kesin bilgi yok. Belki mezuniyetinizden sonrasına denk gelir.

feray.yavuz
22.07.2015, 22:54
Mrb danışmanlık sınavı için kitap ya da herhangi bir kaynak nerde ve nasıl temin edebilirim.bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.teşekkürler

Mr.Muhendis
22.07.2015, 23:49
Mrb danışmanlık sınavı için kitap ya da herhangi bir kaynak nerde ve nasıl temin edebilirim.bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.teşekkürler

Merhaba,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Kitabı (http://www.ziraatciyiz.biz/tarimsal-yayim-ve-danismanlik-kitabi-t11811.html)

UTEM'den temin edebilirsiniz.

pala_3030
16.10.2015, 21:51
SERBEST TARIMSAL DANİŞMANLIK İÇİN EN AZ KAÇ ÇİFÇİ LAZIM

---------- Mesaj eklendi (21:51) ---------- Önceki mesaj (21:49) ----------

:SERBEST TARIMSAL DANİŞMANLIK HAKKINDA BİLGİ ALABİLİRBİYİM SAYGILARIMLA
:bye::bye:

Mr.Muhendis
19.10.2015, 08:21
SERBEST TARIMSAL DANİŞMANLIK İÇİN EN AZ KAÇ ÇİFÇİ LAZIM

---------- Mesaj eklendi (21:51) ---------- Önceki mesaj (21:49) ----------

:SERBEST TARIMSAL DANİŞMANLIK HAKKINDA BİLGİ ALABİLİRBİYİM SAYGILARIMLA
:bye::bye:

Uygulama esaslarında üst limit var ancak alt limit yok.

fira39
04.10.2016, 23:11
slm bu belgeye müracatlar ne zaman.bilen varmı

Mr.Muhendis
05.10.2016, 08:38
slm bu belgeye müracatlar ne zaman.bilen varmı

Merhaba,

Resmi bir açıklama yapılmadı.

nuri tarhan
18.08.2022, 10:59
Arkadaşlar Tarımsal Yayım ve danışmanlık kitabı UTEM de satıştan kaldırıldı Çünkü hem PDF olarak hem de uzaktan eğitim şeklinde en geç 1 Eylülde Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı sitesinden yayınlanacağı bildirildi. Boşuna UTEM e kitap ücreti göndermeyin sonra iadesi için uğraşırsınız.