PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Tarım ve İklim Değişikliği


Livadi
16.10.2009, 09:15
Günümüzde en önemli çevre problemlerinden birisi olarak değerlendirilen iklim değişikliği problemi, genel olarak yenilenemeyen doğal kaynakların yakılması sonucu oluşan sera gazları (CO2, CH4, N20) emisyonlarının atmosferde birikmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Tarımsal faaliyetler sonucu da sera gazları oluştuğu bilinmektedir. Nitekim, dünya genelindeki toplam sera gazları emisyonları içindeki tarımsal kaynaklı emisyonların oranı %20 civarındadır (OECD, 2001).

http://img199.imageshack.us/img199/3348/organiktarimu.jpg

Tarımsal faaliyetler küresel ısınmayı arttırmakta, küresel ısınma da tarımsal alanlardaki üretim ve verim üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Karasal iklim görülen alanlarda, daha yüksek oranda toprak tuzluluğu, erozyon ve çölleşme problemleri görülmekle ve bu alanlarda ekstrem hava şartları daha sık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Bütün bu faktörler tarımsal verimlilik üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. iklim değişiklikleri, tarımsal faaliyetler üzerinde doğrudan etkili olduğu için, çevresel etkileri daha az olan tarımsal metotların kullanılması, günümüzde bir zorunluluk haline gelmektedir. Organik tarım, ekosisteme, iklim değişikliği etkilerine karşı daha dayanıklı olabilme özelliğini kazandırmakta ve tarımsal kaynaklı sera gazlarının oluşumunu azaltıcı tedbirleri içermektedir (FAO, 2002). Kyoto protokolünde yer alan Karbon Havuzu kavramı, organik tarım yöntemi sayesinde kısmen de olsa gerçekleşebilmektedir. Organik tarım sisteminin, küresel ısınmaya yol açan CO2, CH4, N2O emisyonlarının oluşumu üzerindeki etkileri, aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir.

Organik Tarım ve Karbon Dioksit Emisyonu

Doğal ormanların ve bitki örtüsünün her geçen gün tahrip edilerek tarımsal amaçlı olarak kullanılması sonucu dünya üzerindeki toplam bitki biyokütlesindeki azalma ve organik maddenin topraktan uzaklaşarak atmosfere geçmesi, tarımsal kaynaklı CO2 emisyonlarının en büyük nedeni olarak görülmektedir.

Yapılan bazı araştırmalar, organik tarım sistemlerinde ortaya çıkan CO2 emisyonlarının klasik tarım sistemine göre %48-66 daha düşük olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Organik tarım sistemlerinde daha düşük oranlarda fosil yakıtların kullanılması sonucu daha az emisyonun ortaya çıkması, bu düşüklüğün en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca sentetik gübre ve pestisit kullanımının sınırlandırılmış olması da dolaylı olarak bu tür girdilerin üretimi ve taşınması esnasında ortaya çıkan emisyonların azalmasına yol açmakladır (FAO, 2002).