PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi Sona Erdi


genc__osman
01.03.2011, 12:06
Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından 2005-2010 yılları arasında ortaklaşa uygulanan ve çok sayıda paydaş kuruluşun ve çiftçinin yer aldığı “Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi” başarılı bir şekilde sona erdi.
Sonuçlar
2005-2010 yılları arasında uygulanan proje ile il genelinde 55 bin civarında suni tohumlama uygulaması yapıldı ve yerli ırk hayvanların ıslahında başarılı bir model ortaya konuldu.
İl genelinde 175 çiftçi eğitimi programı düzenlendi ve 12 bin 500 çiftçi suni tohumlama ve hayvan ıslahı konularında eğitildi.
Proje ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sözlü bildiri ile tanıtıldı.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri ve ilgili kuruluşlarca ortaklaşa hazırlanan Çiftçi El Kitabı’ndan 35 bin adet bastırılarak projenin ve modern hayvancılık yöntemlerinin tanıtımı sağlandı.
Bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla 120 çiftçi ve 30 teknik eleman altı ayrı geziye götürüldü ve modern tarım işletmelerinde inceleme yapmaları sağlandı.
Proje kapsamında görev alan teknik elemanların belli periyotlarla eğitimi sağlandı.
Her yıl düzenlenen toplantılarla projenin ulaştığı sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı.
İstanbul’da, geleneksel olarak düzenlenen ‘Animalia Hayvancılık Fuarı’na dört kez katılarak projenin tanıtımı yapıldı.
Erzurum’da ilkkez 2006 yılında proje kapsamında buzağı yarışması düzenlendi.
2007 yılında ise, Erzurum’da Proje Paneli ve Hayvancılık Sergisi gerçekleştirildi.
www.ebhip.org sitesi kurularak çiftçilerin ve ilgililerin iliştişimlerinin internet üzerinde yapmaları olanağı sağlandı.
Yavuz’un değerlendirmesi
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi,Prof. Dr. Fahri Yavuz, altı yıl boyunca, “Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi (EBHIP)” nin kordinatörlüğünü yaptı.
Yavuz, yaptığı değerlendirmede, şu hususları vurguladı:
“Bilindiği üzere, Erzurum ilinin en önemli ekonomik faaliyeti hayvancılıktır. Tarımsal faaliyetler içerisinde mukayeseli üstünlüğe sahip hayvancılığın önemli problemlerinin çözülmesi Erzurum’un kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu düşünceden hareketle Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi 2004 yılı sonunda 2005–2010 yılları için planlanmış ve bu altı yıl içerisinde hiç aksatılmadan projede görev alan meslektaşlarımın katkıları, valilerimizin ve kaymakamlarımızın destekleri, Tarım İl ve İlçe müdürlerimizin sağladığı imkânlar, tarımla ilgili tüm kurum, sivil toplum örgütü ve özel sektördeki firmaların finansal yardımlarıyla yürütülmüştür.
Amaç: Suni tohumlamayı yaygınlaştırmak
Projenin temel yaklaşımı, Erzurum ilinde hayvancılık işletmelerinde tutulan verimsiz hayvanların suni tohumlamanın yaygınlaştırılarak kısa zamanda ıslah edilmesi ve yanlış hayvancılık uygulamalarının yerini modern hayvancılık tekniklerinin alması için doğru zamanda, doğru yöntemlerle, uygulamaya yönelik güncel bilgilerle ve problemlere odaklı sürekli bir çiftçi eğitimi yapmak ve bu eğitimleri imkânlar ölçüsünde teknik desteklerle etkin yürütmek olmuştur. Sadece çiftçiler değil aynı zamanda teknik elemanların ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları da yürütülmüştür.”
Modern hayvancılığın tohumları atıldı
Yavuz, “Projenin asıl çıktısı Erzurum’da modern hayvancılığın tohumlarının atılmış olmasıdır,” dedi. “Bu tohumlar önümüzdeki yıllarda yeşerecek ve meyve verecektir,” diyen Yavuz, şunları kaydetti:
“Beş yıllık proje deneyiminden, bu tip projeleri yapanlara, üniversitelere, yerel yönetimlere ve bakanlığa önemli mesajlar çıkarmak mümkünkündür. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:
-Bu tip proje yapanlara; Eğitim seviyesinin yetersizliğini zayıf yön değil bir fırsat olarak değerlendir, çiftçi eğitimi çalışmalarını projeyle dayalı yürüt, eğitim projelerini uzun soluklu yap, eğitim çalışmalarına mutlaka teknik destek ver, yerel otoritelerin projenin arakasında olmalarını sağla, eğitim çalışmalarını; doğru zamanda, doğru yöntemlerle, uygulamaya yönelik olarak ve açık, tam ve anlaşılır yap, ve yerel birimlerin katılımı sağla;
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına; Kalkınmanın yerelden oduğunu unutma, yerel teşkilatlarını güçlendir, yerele iyi yöneticiler ata, yerelin finansal imkanlarını artır, yerele yetki ve sorumluluk ver, merkezdeki yetkileri taşraya dağıt ve böylece hantallıktan kurtul ve Sadece Düzenleyici, Denetleyici ve Destekleyici (3D) ol;
- Yerel yönetimlere; Rutini götürmekten memnun olma ve bunu yeterli görme, projeler ve stratejiler ürettir ve yürüttür, kurumlar arası koordinasyon ve birlikte çalışmayı mutlaka sağla, mevcut potansiyeli küçük kaynaklarla harekete geçirmeği teşvik et ve makam odalarından değil, sahadan ve piyasadan yönet ve;
- Üniversitelere; Üzerindeki tembellik ve uyuşukluğu at ve daha çok çalış, dünyadaki gelişmeleri yakından takip et ve toplumun gerisinde değil en önünde ol, piyasayla yüz yüze gel ve iç içe ol, dünyadan bir haber olma, yerel yönetimlerle ve bakanlıklarla çalışmayı öğren ve onlara öncülük et, çalışmaların afaki olmasın, toplumun menfaatine olacak sonuçlar üretsin ve böylece; yetiştirdiğiniz öğrenci de mezun olup piyasaya çıktığında sudan çıkmış balık gibi olmasın mesajlarını vermektedir.”
Küfrevioğlu: Proje başarılı
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu da konuşmasında, günümüzde üniversitelerin, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanında içinde bulundukları toplumun problemlerine de kayıtsız kalmayarak çözüm bulmak noktasında önemli görevler yüklendiklerini belirtti.
Erzurum İli Büyükbaş Hayvan Islahı Projesi’nin üniversite ile yerel yönetimlerin el ele vererek gerçekleştirdikleri başarılı, örnek bir çalışma olduğuna dikkati çeken Küfrevioğlu, şunları kaydetti:
“Atatürk üniversitesi olarak bu tip projeleri önemsiyoruz ve bu projede olduğu gibi benzer projelere de elimizden gelen her türlü katkıyı ve desteği üniversitemizin mevcut birikimini ve potansiyelini kullanarak vermeğe hazırız..”
Toplantıya 700’den fazla çiftçinin yanısıra çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri katılarak yaptıkları konuşmalarla projenin altı yılını değerlendirdiler.
Program sonunda projeye katkı sağlayan Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür plaketi verildi.
Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı nedeniyle ticari kuruluşlar açıtkları sergilerle hayvancılığa yönelik çeşitli meteryallerin tanıtımını yaptı ve çiftçilere bruşürler dağıttı.