PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zootekni Bölümü


Mr.Muhendis
08.01.2011, 20:25
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı

Biyometri ve Genetik anabilim dalı Biyometri ve Genetik olmak üzere 2 bilim dalından oluşmaktadır.
Anabilim dalında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim- öğretim çalışmaları yürütülmektedir. Lisans düzeyinde; Gıda Mühendisliği, Hayvansal Üretim ve Bitkisel Üretim, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerindeki Ekonometri, İstatistik, Araştırma ve Deneme Metotları dersleri ile üniversitemiz bünyesindeki Fen Bilimleri Enstitüsünde verilen Lisansüstü dersleri de bölüm öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Anabilim dalının çalışma alanları arasında, uygulamalı istatistik ve moleküler genetik konuları bulunmaktadır. Hayvancılık alanı başta olmak üzere, üzerinde durulan verim yada hastalığı etkileyen işlevsel genlerin, işlevsel olmayan belirleyici (marker) genler ile saptanması ve bu yöntemlerin hayvan ıslahında kullanılması (marker assisted selection) üzerinde çalışılmaktadır.


Akademik Personel

Prof. Dr. Hayrettin OKUT
Yrd. Doç. Dr. Abdullah YEŞİLOVA
Yrd.Doç.Dr.Hamit MİRTAGİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hasan KOYUN
Yrd. Doç. Dr. Suna GÖKDERE AKKOL
Araş. Gör. Barış KAKİ
Uzman Gazel SER


Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Çeşitli çiftlik hayvanı türlerinin (büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, arı) yetiştiriciliği ve ıslahının yanı sıra hayvansal ürünlerin üretimi konularında çalışmaların yapıldığı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı?nın başlıca amacı, hayvansal üretime ilişkin modern yaklaşımların ve yetiştirme tekniklerinin hayvancılığımıza kazandırılması ve ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesine, sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmaktır. Anabilim Dalı?nda görevli akademik personel, bölge hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvan yetiştiricilerinin ekonomik gelir düzeyini yükseltmeye yönelik eğitim çalışmaları ve ilgili kuruluşlarla ortak projelerin yürütülmesi gibi çalışmalarda etkin olarak görev almaktadır. Ayrıca, Anabilim Dalı?nda çiftlik hayvanlarında üreme, ıslah ve yetiştirme teknikleri alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.


Akademik Personel

Prof. Dr. Fırat CENGİZ Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Turgut AYGÜN
Prof. Dr. Galip BAKIR
Doç. Dr. Hasan ÜLKER
Doç. Dr. Aşkın KOR
Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÖZYURT
Yrd. Doç. Dr. Kadir KIRK
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELEN
Yrd. Doç.Dr. Cengiz ERKAN
Öğr.Gör. Dr. Seçkin TUNCER
Öğr. Gör. M.Murat OTO
Araş. Gör. Dr. Ferda KARAKUŞ
Araş. Gör. Dr. Serhat KARACA
Araş. Gör. Ayşe Özge DEMİR
Araş. Gör. Hüseyin Cem GÜLER (35.madde)
Araş. Gör. Elif BABACANOĞLU (35.madde)

ARAŞTIRMA OLANAKLARI ve ALTYAPI

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı?nda mevcut iki laboratuardan biri olan Arı Yetiştiriciliği ve Islahı laboratuarında yapay tohumlama, hastalık ve zararlı teşhisi, morfometrik ölçümler gibi temel çalışmalar yapılmaktadır. Diğer araştırma laboratuarında ise üreme biyolojisi, et teknolojisi ve yapağı çalışmalarına yönelik analizler yapılabilmektedir.

Mevcut araştırma-uygulama birimleri;

YYÜZF Döner Sermaye İşletmesi Koyunculuk Birimi (300 baş koyun+kuzu)
YYÜZF Döner Sermaye İşletmesi Keçicilik Birimi (150 baş keçi+oğlak)
YYÜZF Döner Sermaye İşletmesi Kümes Birimleri;
- 1 adet etlik piliç araştırma-uygulama ve üretim kümesi
- 1 adet bıldırcın araştırma-uygulama ve üretim kümesi
- 1 adet kaz yetiştirme, araştırma-uygulama ve üretim kümesi
- 1 adet kuluçka birimi
- 1 adet yem kırma birimi

YYÜZF Döner Sermaye İşletmesi Arıcılık Birimi (derslik, yapay tohumlama laboratuarı ve ofisten oluşan bir yönetim binası ve 40 arılı kovan)

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı aşağıdaki bilim dallarından oluşmaktadır:

a) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
b) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
c) Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
d) Arı Yetiştiriciliği ve Islahı

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Anabilim Dalı'nın temel amacı; yemler ve hayvan besleme alanındaki teorik ve uygulamalı derslerle lisans ve lisans üstü öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktır. Yukarıda belirtilen eğitsel etkinliklerin yanı sıra yurt düzeyinde özellikle hayvan besleme ve hayvansal üretimde karşılaşılan sorunları çözmeyi ve hayvan besleme alanında ulusal ve evrensel düzeyde bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlayan araştırma projeleri düzenlemeyi amaçlamaktadır. . Öncelikli olarak iki grupta ele alınan Anabilim dalı Yemler ve Teknolojisi ve Hayvan Besleme olarak tek mideli ve çok mideli hayvanların bilimsel yöntemlerle beslenmeleri ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı?nın ana çalışma konuları arasında; büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleme, kanatlı hayvanların beslenmesi, yemler bilgisi ve teknolojisi ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma gibi konular yer almaktadır.


Akademik Personel

Prof. Dr. Murat DEMİREL
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KURBAL
Yrd.Doç. Dr. Filiz KARADAŞ
Yrd. Doç. Dr. Cemal BUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKELİ
Öğr. Gör. Dilek KOR
Araş. Gör. Dr. Sibel ERDOĞAN


ARAŞTIRMA ALT YAPISI

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı?na ait iki adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Temel besleme analizleri, hayvan yemlerinin besleme değerlerinin naylon torba tekniği, in vitro gaz üretimi ve enzim teknikleri kullanılarak belirlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Yemler ve hayvan besleme laboratuarı ayrıca bölgede yem sektöründe ve yem analiz alanında bir referans laboratuarı olarak rol oynamaktadır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi?ne ait Uygulama Çiftliğinde sindirim denemelerinin yapıldığı sindirim kafesleri ve bölmeleri yer almaktadır.


Akademik Personel

Prof. Dr. Fırat CENGİZ Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hayrettin OKUT
Prof. Dr. Turgut AYGÜN
Prof. Dr. Murat DEMİREL
Doç. Dr. Galip BAKIR
Doç. Dr. Hasan ÜLKER
Doç. Dr. Aşkın KOR
Doç. Dr. Mehmet BİNGÖL
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk KURBAL
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÖZYURT
Yrd. Doç. Dr. Kadir KIRK
Yrd.Doç. Dr. Filiz KARADAŞ
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELEN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah YEŞİLOVA
Yrd.Doç.Dr.Hamit MİRTAGİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cemal BUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Hasan KOYUN
Yrd. Doç. Dr. Suna GÖKDERE AKKOL
Yrd. Doç.Dr. Cengiz ERKAN
Yrd.Doç. Dr. Ahmet TEKELİ
Öğr.Gör. Dr. Seçkin TUNCER
Öğr. Gör. Dilek KOR
Öğr. Gör. M.Murat OTO
Araş. Gör. Dr. Ferda KARAKUŞ
Araş. Gör. Dr. Sibel ERDOĞAN
Araş. Gör. Dr. Serhat KARACA
Araş. Gör. Barış KAKİ
Araş. Gör. Ayşe Özge DEMİR
Araş. Gör. Hüseyin Cem GÜLER (35.madde)
Araş. Gör. Elif BABACANOĞLU (35.madde)
Uzman Gazel SER