PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü


Mr.Muhendis
08.01.2011, 20:23
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü adı ile 1986 yılında eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün adı 2010 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü olarak yeniden düzenlenmiştir. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümü 1986-2008 tarihleri arasında ziraat fakültesinde diğer bölümlere toprak bilgisi, bitki besleme, gübreleme ve analitik kimya konularında dersler vermektedir. 1998-1999 yılında Ziraat Mühendisliği Programında öğrenci almaya başlamış ve bölüm olarak ilk mezunlarını 2001-2002 yılında vermiştir. Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi, 1 laborant ve 1 bölüm sekreteri yanı sıra doktorasını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde sürdürmekte olan 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.Bölüm başkanlığını Prof. Dr. Şefik TÜFENKCİ yürütmektedir.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nün Araştırma Konuları

Başlıca araştırma konuları şunlardır; bitki besleme ve toprak verimliliği, organik ve kimyasal gübreler, bitki beslemenin temleri, toprak-bitki-su-gübre analizleri, toprak ve bitkilerde besin elementi noksanlık teşhisi, bitkilerin gübreleme tekniği, toprak verimliliği, topraksız kültür ve hidroponik sistem ve organik tarım.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nün görevi

Yüksek kalitede toprak ve bitki besleme bilgisi vermek, toprak bilgisi ve ziraat mühendisliğinin temel ilkelerini öğretmek, ekonomik gelişmeyi sürdürebilmek ve geliştirmek için gerekli bilgiyi aktarabilecek, iş geliştirme programları ve araştırma programlarını yürütebilecek ziraat mühendislerini yetiştirmektir.

Aktiviteler

Mezun olan veya olmayan öğrencilere toprak bilimi ve bitki besleme alanında son gelişmeleri aktarmak,
Ülke topraklarının sorunları ile ilgili projeler üretmek,
Belli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile ilgili alanında çalışmalar yapmak,
Toprak, bitki, su ve bitki analizleri ile çiftçilerin gübreleme sorunlarını çözmek,
Toprak haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili konularda danışmanlık yapmak,
Bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktır.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü'nün Alt Bilim Dalları
Toprak fiziği
Toprak kimyası
Toprak mikrobiyolojisi ve biokimyası
Toprak minerolojisi
Toprak verimliliği
Bitki besleme
Toprak genetiği ve sınıflandırılması
Toprak ve su koruma
Toprak etüd ve haritalama
Toprak bölüm laboratuarları
Toprak araştırma laboratuarı
Toprak uygulama laburatuarı

Bölümün amaçları

Modern teknikleri öğretmek ve geliştirmek, bölümde çalışmalar yürütmek, toprak-bitki-su ve gübre analizleri ile sonuca varmaktır.


Akademik Personel

Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Füsun GÜLSER
Doç. Dr. M. Ali BOZKURT
Yrd. Doç. Dr. Siyami KARACA
Araş. Gör. Sibel BOYSAN
Araş. Gör. Ferit SÖNMEZ
Araş. Gör. Hüsameddin ÜNSAL
Araş. Gör. Esin ERAYDIN (35. madde)