PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği


Mr.Muhendis
08.01.2011, 20:21
Bölüm, su ürünleri alanında, topluma yön verecek, yeniliklere açık, kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak, uluslararası standartta mühendis ve akademisyenleri yetiştirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu vizyonu gerçekleştirirken bölge ihtiyaçları öncelikli olmak üzere, evrensel bilgi ve teknoloji üretimi ile sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerini gerçekleştirme misyonu ile hareket edecektir. Bu vizyon ve misyon çerçevesinde bölümün amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

* Mesleğinde idealist ve başarılı mühendisler yetiştirmek
* Uluslar arası dergilerde kaliteli yayınlar çıkarmak
* Uluslar arası projeleri yürütmek
* Bölgedeki ekolojik dengenin korunmasında etkin rol oynamak
* Bölgedeki yetiştiricilerin tüm teknik destek ihtiyaçlarını karşılamak
* Balık populasyonlarından optimum düzeyde yararlanmayı sağlayacak modeller geliştirmek
* İşbirliğini üst seviyelere çıkarmak
* Su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesini sağlayacak adımları atmak
* Vizyon sahibi akademisyenlerin yetişmesini sağlamak
* Bölgede sürdürülebilir yetiştiriciliği yaygınlaştırmak
* Su ürünleri sektöründe yeni teknolojiler geliştirmek ve teknoloji transferini sağlamak
* Bölgedeki su kaynaklarının balıklandırılması için etkin politikalar geliştirmek
* Yetiştiricilik amaçlı tanımlı damızlık stoklar oluşturmak
* Bölgedeki su ürünlerinin katma değerini artıracak muhafaza, işleme ve değerlendirme yöntemlerini AB standartları seviyesinde geliştirmek
* AB ortak balıkçılık politikasına uyum çalışmalarına katkı sağlamak
* Sürdürülebilir balıkçılık yönetimi amacıyla yerele uygun politikalar geliştirmek

Su Ürünleri Bölümü’nün 1992-2009 yılları arasını kapsayan 17 yıllık geçmişine bakıldığında, yapılan ulusal ve uluslar arası çalışmalarla Van yıllıklarına bile giremeyen Van Gölü inci kefalı, dünya çapında tanınan bir tür haline gelmiştir.


Akademik Personel

Prof. Dr. Mustafa SARI (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Muhammed ARABACI (Bölüm Başkan Yrd.)
Doç. Dr. Mahmut ELP
Doç. Dr. Fazıl ŞEN (Bölüm Başkan Yrd.)
Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ
Yrd. Doç. Dr. Şenol GÜZEL
Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul KANKAYA
Arş.Gör.Zafer CEYLAN
Arş. Gör. Nurgül KOYUNCU (35. Madde)


Su Ürünleri Bölümü 1992 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Bölgedeki sorunların çözümüne odaklanan bir yaklaşımla faaliyetlerine başlayan bölüm, akademik altyapısını tamamlayarak 2000 yılında ilk öğrencilerini mezun etmiştir. Bölümde 1 profesör, 4 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi doktor ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 1993 yılından beri yüksek lisans, 2000 yılından beri lisans düzeyinde eğitim vermektedir. 2009 yılında Ziraat Fakültelerinde yapılan düzenlemeyle Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü olarak ismi değişmiş ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bu isim altında ilk öğrencilerini almıştır.