PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü


Mr.Muhendis
08.01.2011, 20:19
Fitopatoloji Anabilim Dalı

Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmaların yürütüldüğü mikoloji, viroloji, bakteriyoloji ve herboloji bilim dallarından oluşmakta olup; mikoloji, viroloji ve yabancı otlar alanlarında aktif olarak çalışılan laboratuarlar bulunmaktadır. Ayrıca, anabilim dalında 4 adet tam donanımlı iklim odası ve bir adet tül sera bulunmaktadır. Fitopatoloji Anabilim Dalının hedefi, bitkilerde zarar yapan ve ekonomik anlamda kayıplara sebep olan fungal, viral ve bakteriyel etmenlerin neden olduğu bitki hastalıkları ve yabancı otlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Çevre sorunlarını en az düzeye indirmek amacı ile biyoteknik yöntemler ve biyolojik savaşa yönelik çalışmaları arttırmak, organik tarıma yönelik çalışmalara katkıda bulunmak, entegre savaşıma ışık tutabilecek çalışmaları programlamak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını pratiğe aktararak bölgenin üretici sorunlarına çözüm aranmak diğer hedefleri arasındadır.


Akademik Personel

Prof. Dr. Işık TEPE Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Semra DEMİR
Doç. Dr. H. Murat SİPAHİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İlhan KAYA
Araş. Gör. Mustafa USTA
Araş. Gör. Reyyan YERGİN
Araş. Gör. Emre DEMİRER DURAK
Araş. Gör. Ahmet AKKÖPRÜ


Entomoloji Anabilim Dalı

Anabilim dalı Entomoloji, Akaroloji ve Nematoloji bilim dallarında ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmaların yürütüldüğü laboratuarlar ve 3 adet tam donanımlı iklim odalarından oluşmaktadır.
Van gölü Havzasının entomolojik sorunlarına yönelik olarak entegre zararlı yönetim programları hazırlanmakta ve yürütülmektedir.Biyolojik mücadele çalışmalarının alt yapısını oluşturmak üzere önemli doğal düşman türlerinin av ya da konukçularıyla ilişkileri incelenmektedir.
Önemli zararlı ve yararlı türlerin populasyon dinamikleri ve populasyon dinamikleri üzerinde etkili olan faktörlerin (artış potansiyeli, ölüm faktörleri ve bu faktörlerin yaşa bağlı etki oranları vb) belirlenmesi ve etki düzeylerinin hesaplanması gibi ekolojik çalışmalar yürütülmektedir.
Biyolojik çeşitlilik bakımından ülkemizin en zengin biyo-coğrafik bölgesinde (İran-Turan biyo-coğrafik bölgesi) yer alan yörenin böcek biyo-çeşitliliğinin belirlenmesine katkı sağlamak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmekte, ayrıca insan faaliyetleri ve doğal faktörlerin etkisi altında bulunan habitatlardaki değişiklikleri izleme ve nedenlerini belirlemede çeşitli böcek türlerinden yararlanmak üzere araştırmalar yürütülmektedir.
Coccoidea ve Eriophyoidea üst familyalarına ilişkin sistematik çalışmalar yürütülmektedir.


Akademik Personel

Prof. Dr. Remzi ATLIHAN
Doç. Dr. M.Salih ÖZGÖKÇE
Doç. Dr. E. Necip YARDIM
Doç. Dr. M. Bora KAYDAN
Yard. Doç. Dr. Evsel DENİZHAN
Araş. Gör. Evin POLAT AKKÖPRÜ