PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Gübre Fiyatları


Mr.Muhendis
10.10.2010, 11:49
Vermisol VSD20 % 100 Organik Katı Solucan Gübresi 20 kg

% 100 Organik Katı Solucan Gübresi

VERMISOLID NEDİR?

VERMISOLID, Kırmızı Kaliforniya Solucanı adıyla bilinen Lumbricus Rubellis türü solucanların gübresinden elde edilir. VERMISOLID üretiminde solucanların yemleri hiçbir atık, çöp vs içermez. Solucanlar sadece organik olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan dışkıları ile beslenir. VERMISOLID bu özelliğiyle en yüksek verimlilik oranına sahip solucan gübresidir. VERMISOLID; toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirir, toprak daha kolay ufalanabilir hale gelir. Bunun sonucunda gübrelenmiş toprak gereken nemi tutar (SULAMA İHTİYACI %30 AZALIR) ya da fazla olanı süzer (BİTKİLER ÇÜRÜMEZ).

VERMISOLID AVANTAJLARI:

ü Toprağa doğal sağlığını, hayatını ve verimliliğini yeniden kazandırır.

ü Performans oranı ve diğer maliyet fayda durumlarına mükemmel fiyat.

ü Kullanımı güvenli, kolay ve zevkli.

ü Tohum çimlenmesini & kök büyümesini arttırmaktadır.

ü Bitki bağışıklık sistemini harekete geçirmektedir.

ü Beslenme döngüsünü etkinleştirerek bitkilerin daha fazla besin almasına katkıda bulunur.

ü Bitkilerin soğuğa karşı dayanaklılığını arttırır.

ü Kuraklık, sıkıştırma ve bakım uygulamalarının sebep olduğu strese karşı direnci arttırır.

ü Düşük fotosentezle ilişkili sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur.

ü Aşırı müdahaleyle tehlike oluşturmanın önüne geçer.

ü Saçak ve kara tabakayı yıkmaktadır.

ü Diğer bio-uyarıcıların uygulanması ihtiyacını ortadan kaldırır.

ü Diğer böcek ilaçları, mantar ilaçları, bitki ilaçları ve gübreye olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır.

VERMISOLID NERELERDE KULLANILIR:

Çim, süs bitkileri, peyzaj bitkileri, sera sebzeciliği, açık alan sebzeciliği, bağlar, meyve bahçeleri, endüstriyel bitkiler ve ağaçlar gibi alanlarda kullanılabilir.

FİYAT: 42 TL

Ekosolfarm %100 Organik Solucan Gübresi® 10 Kg.

Kırmızı Kaliforniya Kültür Solucanlarının dışkılarından elde edilen, EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi® sebze, meyve ve bitkinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, doğal aromasını, nefasetini kazandırır, kök ve kök çevresinde ki hastalıklara karşı direnç sağlar.

İçeriğindeki organik madde muhtevası nedeniyle, toprağın yapısını düzenler, su tutma ve havalanma kapasitesini arttırır. Yabancı ot tohumu içermez.

Solucanlar, üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan ve onları koruyan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) gübreye geçirir, bu gübre de bitkilerde patojenlere karşı direnç sağlar.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıda bitkiye yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğalbüyüme hormonları ve enzimler bulunur. Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlar.

Hem mikroorganizmalar, hem enzimler, hem bitki besin elementleri, hem de Sölom Sıvısı sayesinde; toprağı organik maddece zenginleştiren, Ph dengesini ve toprağın biyolojik yapısını düzenleyen, fiziksel yapısını iyileştiren EkosolFarm % 100 Organik Solucan Gübresi® sayesinde dirençli, kaliteli ürünler elde edilir.

EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi®;

İçeriğindeki organik madde muhtevası nedeniyle toprağın su tutma ve havalandırma kapasitesini arttırır.

Solucanların gübreye geçirdikleri vücut sıvıları (sölom sıvısı) sayesinde bitkilerde patojenlere karşı direnç oluşturur.

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıdaki mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur ve dışkıya yani gübreye geçer ve bitkide büyümede hız ve direnç sağlar.

İçeriğindeki yüksek orandaki organik madde, bitki köklerinde saçaklanmayı hızlandırır.

EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi® kullanıldığı toprağın organik madde muhtevasını arttırdığı için, toprağın tekstürünü iyileştirir.

İçeriğindeki yüksek orandaki organik madde topraklardaki pH yüksekliği nedeniyle bitki tarafından kullanılmayan Fosfor, Potasyum, Demir, Çinko vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.

İçeriğindeki yüksek orandaki organik madde bitki besin elementlerinin yıkanmasını önlediği için gübrelemeden tasarruf sağlar.

EkosolFarm %100 Organik Solucan Gübresi® tüm bitkiler için kullanım zamanı ve miktarı toprak yapısına, iklim faktörüne ve bitki çeşidine göre değişmekle birlikte genellikle ekim ve dikimden önce toprağa verilerek toprakla karıştırıldığında başarılı sonuçlar elde edilir.

Toprağın fiziksel yapısını düzeltir, toprağı bitki besin maddeleri ve humusça zenginleştirir Asitli kumlu toprakları düzenleyerek tarıma elverişli hale getirir.

içeriğindeki elementler yavaş çözündüğünden bitkiye uzun süreli beslenme sağlar.

EkosolFarm %100 Solucan Gübresi® kokusuzdur.

FİYAT: 40 TL

SOLUCAN GÜBRESİ

Solucan gübresi, kırmızı kaliforniya solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan dışkısıdır.

Solucan gübresi, mikro florlar ve özel solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür.

Görünüş olarak siyah toğrağa benzer ve itici bir kokusuda yoktur. İçeriğinde bitkinin gelişimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeler vardır.

Kesinlikle, hastalık yapıcı mikro florlar, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller içermez. çevreci temiz bir tarımsal üründür.

SOLUCAN GÜBRESİNİN DEĞERİ
Uygarlığımızın teknik imkanları her türlü kimyasal bileşimin sentezini yapmaya imkan veriyor. Bu yüzden polimerlerle evde, işte, günlük hayatın her safhasında her yerde karşılaşıyoruz.

Farklı kimyasal bileşimler gübre olarak, ilaç olarak, zehir alarak toprağa atılınca bunların hepsi bitkiye ve ürüne geçmektedir. Öyle veya böyle insanlar, ürünlerle birlikte belli dozda kimyasal maddeleri de tüketiyorlar, sonucunda da farklı hastalıklara yakalanıyorlar. Bunların önüne geçmenin tek yolu ekolojik, doğal, organik tarımla doğal organik ürünler yetiştirmek ve tüketmektir.

Doğal Organik ürünler üretmek için, toprağa doğal organik gübreler uygulayarak topraktaki organik madde miktarını artırmak, bu şekilde toprağın doğal yapısına, doğal canlılığına kavuşmasını sağlamak gerekir.

Organik gübre olarak hayvan dışkıları, kompost ve solucan gübresini sayabiliriz.

Hayvan dışkısı iyi bir gübredir ancak yanması için zamana ihtiyacı vardır ve içinde çok miktarda ot tohumu vardır. Bir dekar toprağın istenen verimi sağlayabilmesi için en az 1 ton hayvan gübresi ile gübrelemek gerekir.

Çürümüş, yaprak, ot, dal vs.den oluşan kompost, bitkiler için daha yararlıdır hem de daha az ot tohumu içerir.

Solucan gübresi, solucanların hayvan gübresi, kompost karışımını yeyip sindirdikten sonra çıkardıkları dışkı olduğu için bitkiler tarafından daha çok tercih edilir. İçeriğinde bol miktarda humus vardır ki en verimli topraklarda bile ancak % 10-14 humus vardır ve milyonlarca yılda oluşmuştur.

Solucan gübresi, ot tohumu içermez, hacminin 10 katı su tutar, içeriğinde çok miktarda humik asitler, farklı doğal fermentler, vitaminler, bitki geliştirme ve büyütme hormonları, toprak antibiyotikleri, mikro ve makro elementler, çok fazla önemli, yararlı toprak mikropları vardır.

Solucan gübresi, bitkiye gerekli olan bütün maddeleri, iyi dengelenmiş ve bitkinin kolay erişebileceği biçimde bulundurur, harika bir bakterisel içerikli biyolojik gübredir.

Uygulandığı toprakta, zararlı maddeleri yok ederek, sağlıklı bir toprağın özelliklerine kavuşmasına imkan verir. Solucan gübresindeki humik maddeler, topraktaki ağır metalleri, radyonuklidleri, pestisidleri, zor eriyen, bitkiye geçemeyen bileşiklere dönüştürerek insan ve hayvan sağlığı için zararlı bu maddelerin bitkiye dolayısıyla ürünlere geçmesini engeller.

Solucan gübresinin gerektiği şekilde bir kez kullanımı en az %20-30 ürün artışını 3-4 yıl boyunca sağlar.

Her yıl kullanılırsa kaliteli ve bol ürünleri en kötü topraklarda bile elde etme imkânı verir.Toprağın humus içeriği oranını arttırır.

SOLUCAN GÜBRESİ ÖZELLİKLERİ
- Solucanların organik atıkları ve hayvan dışkılarını işlemesi sonucu ortaya çıkan üründür.
- Toprağın ihtiyacı olan, doğal yaşamsal maddeler içerir.
- Humik maddeler hayvan gübresinden 4-8 kat daha fazladır.
- Tamamen bitkilere yararlı biyolojik aktif maddeler içerir.
- Biohumusta toprağın verimliliğini yaratan eşsiz, yararlı mikro organizmalar yaşar.
- Nemi uzun süre tutar ve gerektikçe bitkiye aktarır.
- Zararlı mikro organizmalar, ot tohumları, parazit yumurtaları ve diğer hastalık yapıcı maddeler içermez.
- Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak (toprağı canlandırmak) için kullanılır.
- Uluslararası standartlara göre, kullanımında hiçbir sınırlama yoktur.
- Diğer organik gübrelere oranla oldukça az miktarda uygulanır.
- Toprağa etkisi 3-5 yıl devam eder.
- Kesin kullanım miktarı ve zamanı yoktur, istenildiği zaman istenildiği kadar kullanılabilir ve etkisini gösterir. Bitkinin tohum ekiminden ürün vermesine kadar her dönemde uygulanabilir, ürün verimini ve kalitesini artırır.
- Toprağa dengeli karıştırılması etkisini azami artırır.
- Özelliklerini aşırı soğuklarda toprağın donması nedeniyle bile kaybetmez.
- Topraktaki mikro organizmaları daha aktif hale getirir. Toprağın mikrobiyolojik zenginliğini yeniden oluşturur; topraktaki mikro elementleri, humatı, faydalı mikro organizmaları stabilize eder.
- Fiziko-kimyasal özelliğini ve su-hava dengesini iyileştirir; toprak parçacıklarının birbirine kenetlenme gücünü ve gözenekliliğini artırır.
- Toprak; çözünür mineral maddeleri ve nemi daha iyi tutar, sulama miktarı % 40 azalır.
- Toprağın rengini koyulaştırdığı için toprak ısısını artırır.
- İçindeki organik maddelerin ayrışması esnasında ortaya çıkan karbon dioksit, bitkinin yaşamını sürdürebilmesi için ek bir karbon dioksit kaynağı oluşturur.
- Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını, atmosferi ve toprağı kirletmesi kesinlikle mümkün değildir.
- Topraktaki doğal solucan miktarını artırır.
- Bitkiyi besleyici madde rezervini ve toprağın doğal verimliliğini artırır.
- Aşırı kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanımıyla meydana gelen zararlı etkileri ortadan kaldırır.
- Temel vitaminler, aminoasitler, enzimler, hormonlar ve büyüme uyarıcılarıyla tam bir dengeli beslenme sağlar.
- Bitkinin hastalıklara karşı bağışıklığını artırır. Bitkiye, toprak stresine, zararlılara, değişken iklim şartlarına ve toprağın olumsuz etkilerine karşı direnç kazandırır.
- Hızlanan ve artan tohum canlılığı, uyanma ve çabuk köklenmeyi geliştirir.
- Bitkinin gelişimini hızlandırır ve kaliteli ürün artışı sağlar.
- Hastalıklı bitkileri hızla iyileştirir. Zararlı maddelerin, hastalık yapan organizmaların hasar verdiği hücreleri hızla kurtarıp eski hale getirir.
- Ekim alanında her yıl değişik ürün ekmeye (rotasyona) gerek yoktur.
- Verimi % 30 - 200 artırır.
- Olgunlaşma süresini 2-3 hafta daha erken sağlar.
- Raf ömründe belirgin bir artış sağlar.
- İçindeki insan sağlığı için çok gerekli olan, vitaminler, şekerler ve diğer biyoaktif maddelerin miktarını artırır.
- İnsan sağlığı için zararlı hiçbir madde içermeyen ekolojik doğal ürünler oluşmasını sağlar.
- Ürünü doğal tat, renk , aroma ve kalitesine kavuşturur.

FİYAT: 60 TL


*** Yukardaki ürünlerin bilgileri ve fiyatları çeşitli alışveriş sitelerinden alınmış olup, herhangi bir yanlışlıktan forumumuz sorumlu değildir.

Güncelleme: 14.12.2019

e.kanlar
20.12.2014, 13:23
saksı bitkileri için kullanılıyor heralde? fiyatlara bakınca

Mr.Muhendis
20.12.2014, 13:59
saksı bitkileri için kullanılıyor heralde? fiyatlara bakınca

Genellikle evet ama kullanacağınız bitki size kalmış. Neticede içeriğindeki besin elementleri ve miktarları yazıyor. Sizin için yeterliyse kullanılır, neden kullanılmasın.

Çeşitli firmalara baktım. Fiyatlar çok değişken. Buraya örnek olması açısından birkaçını ekledim.

solucangubre
14.12.2019, 01:25
Güncel olan organik gübre fiyatlarınız nedir acaba?

Mr.Muhendis
14.12.2019, 19:21
Güncel olan organik gübre fiyatlarınız nedir acaba?

Güncellendi.

yokole1sey
17.12.2019, 16:48
Merhaba Organik ve organomineral gübre üretimi yapıyruz taleplerinizi yazın size fiyat soylerız