PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Yumurta Üretimi


Mr.Muhendis
23.09.2010, 17:11
Organik kanatlı yetiştiriciliğinde, organik tarım metoduyla üretim yapan işletmelerden getirilen ve tamamen organik yemlerle beslenen,genetik yapısı değiştirilmemiş, çevreye, iklim koşullarına ve hastalıklara dayanıklı havyanlar damızlık olarak kullanılır.

Yumurta üretimi için piliçler 18 haftadan büyük olamaz.Etlik piliçler geldikleri çiftlikten ayrıldıklarında üç günlükten daha küçük olmalıdır.

Kanatlı Hayvanların Bakımı ve Barınakları

Kümesler sıhhi bir yapı malzemesinden inşa edilmeli, hayvanlar yem ve suya kolayca erişebilmelidir.Binaların yalıtımı, ısınması ve havalandırılması iyi olmalı, binalara çok iyi bir şekilde doğal hava ve ışık girebilmelidir.

Binadaki hayvan sayısı arttıkça ve doğal olarak durabilecekleri,kolayca yatabilecekleri, dönebilecekleri, kendilerini temizleyebilecekleri,gerinme ve kanat çırpma gibi tüm doğal hareketleri yapabilecekleri yeterli büyüklükte yer sağlayacak şekilde olmalıdır.

Kanatlılar doğal otlaklarda yetiştirilmelidir ve kafeslerde tutulamazlar.Su kanatlıları iklim şartlarının elverdiği zamanlarda akarsulara, gölet veya göllere erişebilmelidir.

Kümeslerin asgari üçte biri düz yapıda olmalı ve sap-saman, talaş, kum veya dışkı toplanmasına elverişli olmalıdır.

Kümeslerde yeterli sayıda tünek bulunmalı ve tavuk saysına göre giriş/çıkış delikleri olmalı ve bu delikler kümesin her 100 m2 si için asgari toplam 4 m uazunluğa sahip olmalıdır.

Her kanatlı barınağı aşağıdakilerden fazla hayvan barındırmamalıdır;

4800 adet piliç, 3000 adet yumurta tavuğu, 5200 adet afrika tavuğu, 4000 adet dişi Muscovy veya Pekin ördeği, 3200 adet erkek Muscovy veya Pekin ördeği veya diğer ördekler, 2500 adet etlik horozu, kaz veya hindi.

Etlik piliçler için toplam kullanılabilir kümes alanı 1600 m2 yi şmamalıdır.

Yetiştirilen her kanatlı gurubu arasındaki sürede, binalar sağlık koşulları nedeniyle boşaltılmalıdır.Bu süre içersinde binalar ve tesisat temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Kanatlı Hayvanların Sağlığı ve Veteriner Mücadelesi

1). Organik kanatlı yetiştiriciliğinde, hayvanları genetik yapısı değiştirilemez ve genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve bunlardan üretilmiş ürünler organik tarım metoduna uygun olmadığından, organik hayvansal üretimde de kullanılamazlar.Antibiyotikler, koksidiyostatikler ve diğer büyümeye yardımcı suni maddeler ve başka amaçlar için hormonların veya benzer madddelerin kullanılması yasaktır.

2). Gaga kesme, kanatları yolma gibi yöntemler uygulanamaz.

Organik Yatiştiricilikte Veteriner ilaç Uygulamaları Aşağıdaki Gibi Olmalıdır:

a- Tedaviye alınan kanatlı türü üzerinde kimyasal bileşimli ilaç uygulamaları yerine, Bitki özleri gibi bitkisel ilaçlar, bitki, hayvan ve mineral kaynaklı maddler kullanılmalıdır.

b- Yukarıda bahsedilen maddelerin kullanımının hastalıkla veya yaralanmayla mücadelede yetersiz kalması veya hayvanın acı çekmemesi için tedavinin gerekli olduğu durumlarda veteriner kontrolünde kimyasal bileşimli ilaçlar veya antibiyotikler kullanılabilir.

c- Önleyici tedavi olarak kimyasal bileşimli veteriner ilaçları veya antibiyotiklerin kullanılamsı yasaktır.

d- Üretim biriminin bulunduğu belirli bir alanda bir hastalığın çıkması halinde,bağışıklık sağlayan veteriner ilaçları kullanılabilir.

e- Veteriner ialalrı kullanılacağı zaman konulan teşhis, müdahale yöntemi, tedavi süresi ve ilacın yasal kesilme süresi ile birlikte kullanılan ürün tipi açıkça kayıt edilmelidir.

f- Bir hayvana normal koşullarda verilen veteriner ilaçlarının son uygulandığı tarih ile bu hayvanlardan organik ürün elde edilme tarihi arasındaki süre ialcın tanımlanmış kesilme süresinin iki katı olacak veya kesilme süresi belirtilmemiş hallerde 48 saat olacaktır.

g- Aşı uygulamaları, parazit tedavisi, bir hayvana veya hayvan grubuna bir yıl içersinde ikiden fazla veya azami üç kez kimyasal bileşili veteriner ialçalrının veya antibiyotiklerinin uygulanması halinde, söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlardan elde edilmiş ürün sıfatıyla satılamazlar ve geçiş sürecine alınırlar.

h- Yumurta üretiminde, 5 gün içersinde sentetik ilaç verilmiş ise organik ürün olarak satılamaz.

i- Kanatlılarda yumurtlamayı ve yumurta sarısını artırıcı yada kalite düzenleyici sentetik maddelr ile doğal olmayan yöntemler kullanılamaz.

Kanatlı işletmelrindeki binaların, ekipmanın temizlenmesi ve dezenfekte adeilmesi amacıyla izin verilen ürünler;

Sabun, su ve buhar, kireç kaymağı, kireç, sönmemiş kireç,sodyum hipoklorit ( örn: çamaşır suyu ), kostik soda, oksijenli su, doğal bitki özleri, sitrik, parasitrik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit, alkol, formalin ve sodyum karbonattır.

Organik Üretimde Yem Temini ve Hayvan Besleme

1- Yem kullanımındaki amaç, üretimin azami düzeye çıkarılmasıdan çok, hayvanların muhtelif gelişim evrelerindeki beslenme ihtiyaçları karşılanırken keliteli üretimin sağlanmasıdır.

2- Hayvanlar organik olarak üretilmiş yem maddeleri ile beslenmelidir.

3- Hayvanlar, tercihen yetiştirildikleri işletmeden sağlanan yemlerle, bunanimkan olmaması halinde yönetmelik kurallarına uygun hareket eden diğer birimlerden veya işletmelerden sağlanan yemlerle beslenmelidir.

4- Ortalama olarak rasyon formüllerinin % 30 ‘una kadarı geçiş sürecindeki maddeleri içerebilir.Dönüşümdeki yem maddeleri aynı işletmeden geliyorsa bu oran % 60 ‘ a artırılabilir.

5- Çifçinin yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması halinde klasik yem ham maddelerinin sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir.Her yıl için izin verilen geleneksel yem hammaddeleri azami kullanım oranı kanatlı hayvanlar için % 20 ‘dir.Kanatlılarda besi aşamasında kullanılan yem formülü asgari % 65 tahıl içermelidir.

6- Kanatlı rosyanlarına kaba yem, taze veya kuru ot veya silaj ekenmelidir.

7- Antibiyotikler, koksidiyostatlar, ilaç maddeleri, sentetik büyütücüler veya büyümeyi veya üretimi geliştiren diğer maddeler kanatlı beslenmesinde kullanılamaz.

8- Sentetik yen katkı maddeleri, sentetik amino asitler, yem işlemeye mahsus yardımcı maddeler ve genetik değişimden geçirilmiş organizmalra kullanılamaz.

9- Mezbaha artıkları ( et-kemik, kan unu, et unu vb.), heksan gibi solventler veya diğer kimyasllarla ekstrakte edilmiş yağlı tohum küspeleri, üre, hayvan gübresi kanatlı beslenmesinde kullanılamaz.

Organik Hayvan Yetiştiriciliğinde Üretim Modelleri

1-Organik Kanatlı Yetiştiriciliğinde Serbest Üretim modeli

Serbest üretim genel hatlarıyla tavukların yapay ortamdan uzak olacak şekilde yerde barındırılması ve açık alanda otlatılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Geçici bir kümeste veya ağılda barındırılan tavukların hasat sonrası tarlada kalan daneleri topladığı veya tarlada bulunan zararlıları temizlediği bilinen bir uygulama olarak gözükmektedir.Yetiştiriciler tarafından yaşamalarına izin verilmeyen kabuklu ve zararlı böcekleri ortadan kaldıran ve doğal olarak biyolojik mücadele yapan tavuklar özellikle çiftliğin karma ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.

Eğer serbest broylar yetiştiriciliği yapılacaksa kullanılan hayvanların buna uygun olamsı gerekmektedir.Önerilen sürü büyüklüğü bir kümeste 200 adet broyler olmasına karşın izin verilen sayı 500 adede kadar çıkmaktadır.Eğer organik serbest broyler üretimi sertifikalı olarak yapılacaksa günlük yaşta civciv almak gerekmektedir.Hangi yolla olursa olsun hiçbir şekilde enfeksiyonlara karşı aşılamay ve herhangi bir veteriner uygulamasına izin verilmemeli, kayıtlar düzenli ve yeterli olacak şekilde tutulmalıdır.

Doğal olarak otlatılan sofralık tavuklar 12 haftalık yaşta kesime hazır duruma geleektir.Bu zaman sonunda canlı ağırlıkları yaklaşaık olarak 1,8-2,3 kg arasında değişmektedir.Ticari organik tavuk üreticileri kendi çiftliklerinde kesip işleyebilir veya lisanslı kesimhanelere gönderilebilirler.

Serbest yumurta tavukçuluğu modelinde, 0,5 x 0,3 m ebatlarında, römorklar yardımıyla havanın uygun olduğu durumlarda 3-4 günde bir yer değiştirilerek tavuklar otlatılmaktadır.

2-Organik Kanatlı Yetiştiriciliğinde Otlatma Modeli

Otlatma modelinde, günlük olarak yer değiştirebilen hareketli kafesler inşa edilmiştir.Her bir kafeste 50 tavuk bulunur ve folluklar kafeslere asılmıştır.Otlamaya ilaveten yem tüketiminin % 30 ‘ u kadar karma yem tavuklara verilmektedir.

3-Organik Kanatlı Yetiştiriciliğinde Yarı Yoğun Üretim Modeli

Bu üretim modelinde 500 tavukluk barınaklar inşa edilmekte ve 4 bölgeye ayrılmış 90 metrekarelik bir gezinme alanı oluşturulmaktadır.Havanın uygun olduğu günlerde sıra ile otlama yapılmaktadır ve ilave olarak kerma yem verilmektedir.Haber Kaynağı: kulucka.net

toprak42040
25.10.2010, 10:52
HAYVANCILIKTA ORGANİK OLUR MU?

Zooteknist
25.10.2010, 18:02
HAYVANCILIKTA ORGANİK OLUR MU?

Günümüzde organik hayvancılık tabiki yapılmaktadır. Tarım denildiğinde sadece bitkisel üretim akla gelmemelidir. Tarım, bitkisel ve hayvansal üretimi kapsayan bir bütündür. Bu yüzden organik tarım tanımında da organik hayvancılığı da kapsamaktadır.

Organik hayvancılık yapılırken, GDO'lu üretim materyali (spermalar) veya GDO'lu hayvanlar kullanılamaz. Beslemede sadece izin verilen organik yemler kullanılabilir. Ayrıca organik hayvancılığın temel şartı; hayvan refahının sağlanabilmesi koşuludur. Ahırlarda, ağıl ve kümeslerde hayvanların rahat edebilecekleri, doğal koşullardan da ayrılmadan oluşturulabilmesidir.