PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi Düzenlenecektir


ziraatci2941
12.09.2010, 15:15
Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi Düzenlenecektir


10/06//2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesi gereğince 11-22 Ekim 2010 tarihleri arasında “Organik Tarım Kontrolörü Eğitimi” düzenlenecektir.

Başvuru şartları:1-“Organik Tarım Kontrolör Eğitimi” ne katılmak isteyen adayların Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesi gereğince ziraat mühendisi, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi veya veteriner hekim olması gerekmektedir.Başvuru ücreti 9 günlük kurs, ders notları, sınav ve sertifika bedeli dahil 900 TL + %18 KDV (KDV dahil 1062 TL) olup, TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası T.C. Vakıflar Bankası DPT Bürosu (OTU eğitim bedeli açıklaması ile)Hesap No: 884 - 00158 00729 3633760 İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7293 6337 60 numaralı hesabına yatırılacak ve dekont başvuru evrakıyla birlikte gönderilecektir.2-Organik Tarım Kontrolörü kursu ve sınavına başvuru için ekte verilen Başvuru Formunun doldurularak ekleriyle birlikte (Diploma örneği, nüfus cüzdanı örneği ve ödeme dekontu) TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğü’nün 0312... numaralı faksına gönderilmesi gerekmektedir. Kurs başlangıcında başvuru formunun aslı adaylardan teslim alınacaktır.Son Başvuru Tarihi : 04 Ekim 2010 olup başvurunun kontenjandan fazla olması halinde ücret ödeme sırası esas alınacak ve fazla katılımcılar ileri tarihteki programa kaydedilecektir. Katılım için 05 Ekim 2010 tarihinde 0312... telefondan teyit alınmalıdır.Eğitim Yeri : Eğitim Ankara’da düzenlenecek olup, eğitim salonu adresi başvuru teyitlerinin alınması sırasında adaylara bildirilecektir.Eğitim Tarihleri : 11-22 Ekim 2010 tarihleri arasında 9 gün sure ile 0900- 1700 Saatleri arasında eğitim düzenlenecektir. İlk gün kursun başlama saati 09:30’dur.

Sınav Tarihi: 22 Ekim 2010 Sınav başlama saati 0930- olup yaklaşık 1730’a kadar sürmektedir.


İletişim Bilgileri:

-T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Daire Başkanlığı

Alternatif Üretim Mevzuat ve Politika Şube Müdürlüğü

Tel: 0312 2873360/3034 veya 3037

Faks: 0312 2866442

e- mail: vildankaraarslan@yahoo.com sevinc.saygili@hotmail.com

-Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

Personel Belgelendirme Müdürlüğü
Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar ANKARA
Tel: 0 312 416 6321 – 416 6579- 4166320
Faks:0 312 416 65 98
e-mail: pbm@tse.org.tr ferdogan@tse.org.trEğitim Konuları:Organik tarım kontrolör adaylarına, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü uzmanları ile aşağıdaki konu başlıklarında eğitim verilecektir.1-Organik Tarım Uygulamalarına Giriş

2-Organik Tarım Ülke Mevzuatı

3-Uluslararası Organik Tarım Mevzuatı

4-Organik Tarımda Denetim

5-Organik Tarımda Proje Hazırlama ve Yönetim

6-Gübreler ve Gübreleme Teknikleri

7-Bitki Koruma

8-Organik Tarım Metodu ile Bitkisel Üretim

9-Organik Tarım Metodu ile Hayvansal Üretim

10-Organik Tarımda Hasat Sonrası İşlemler

11-Organik Tarımda Kontrol Sistemi

12-Organik Tarımda Sertifikasyon Sistemi

13-Tarım Çevre İlişkileri

14-İletişim Tek.ve Psikolojik Yaklaşımlar

15-Gıda Güvenliği-Hijyeni

16-Kalite Yönetim Sistemi

17-İş Sağlığı ve Güveliği

Organizasyon İle İlgili Kurallar:1) Bu kurs Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve TSE tarafından organize edilmekte olup tarafların gerek görmesi halinde eğitim tarihleri, yeri ve içeriği değiştirilebilir veya program iptal edilebilir; bu durumda başvurusu eksiksiz ulaşmış kişilere gerekli bilgi verilir,

2) Kurs kontenjanı sınırlı olup başvuru sayısı kontenjandan fazla olması halinde ücret yatırma ve başvuruyu gönderme sırasına göre katılımcılar belirlenir.

3) Yeterli başvuru olmaması durumunda kurs iptal edilebilir, bu durumda isteyen katılımcılara ücreti iade edilir,

4) Başvuru yapıldıktan sonra ücret iade edilmez; ancak kursun başlamasından bir hafta önce yazılı olarak başvurulması halinde ücretini aynı kuruluştan başka bir kişiye devredebilir,

5) Kursa katılan ve sınavlarda başarı göstererek belge alan kişilere organizasyonu düzenleyen kuruluşlarca herhangi bir istihdam-görevlendirme imkanı vs. sağlanması söz konusu değildir.

6) Yapılacak sınavda başarılı olamayan kişilere ilave bir sınav hakkı daha verilir.

7) Kursa kaydının yapıldığına dair teyit almadan gelen kişiler kayıt listesinde olmamaları halinde kursa kabul edilmeyecektir.

gülşah p
25.07.2011, 22:15
bu egitime organk tarım kontrolorluğune neden organık tarım mezunları katılamıyor zaten 2 yıl organık tarımın herseyını oğrenıyoruz haksızlık ....

rımat
09.09.2012, 16:40
Bence 2 yıllık bitirenlere hak tanımaları lazım ki önündeki aşamalarda bu tür proğramlar yardımcı olsun ve kendini geliştirebilisin.