PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yem Bitkileri


spongeee
02.06.2010, 18:17
Hayvansal üretimde en büyük maliyet yem giderleridir. İşletmeler özellikle kaba yemlerini kendileri karşılamalıdırlar. Yem bitkilerinin en önemlileri arasında yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısır sayılabilir. Hasad Yayınları’nın çıkardığı “Yem Bitkileri” kitabında yem bitki yetiştiriciliği, hasadı, değerlendirilmesi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
Boyutlar: 15.5×21.5 cm Sayfa: 223
Kağıt: 1. Hamur
Baskı: Renkli
Fiyat : 20 TL Kod No: 218
İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER

1. YEMBİTKİLER KÜLTÜRÜNÜN TARİHÇESİ

2. YEMBİTKİLERİNİN TANIMI

3. YEMBİTKİLERİ KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
3.1. Hayvansal Üretimde
Yembitkilerinin Önemi
3.2. Toprak Verimliliği Açısından
Yembitkilerinin Önemi
3.3. Münavebe (Ekim Nöbeti)’de
Yembitkilerinin Önemi

4. YEMBİTKİLERİ KÜLTÜRÜNÜN ÇEŞİTLERİ

4.1. Yetiştirilme Amacı ve
Yetiştirme Yerine Göre Yembitkileri
4.1.1. Mera Yembitkileri
4.1.2. Çayır Yembitkileri
4.1.3. Tarla Yembitkileri
4.2. Yaşam Sürelerine Göre Yembitkileri
4.2.1. Yıllık Yembitkileri
4.2.2. Çok Yıllık Yembitkileri
4.3. Ekim Mevsimine Göre Yembitkileri
4.3.1. Kışlık Yembitkileri
4.3.2. Yazlık Yembitkileri
4.4. Tek Tür Ya da Karışım Olarak
Ekilmelerine Göre Yembitkileri
4.4.1. Tek Tür Olarak Ekilen Yembitkileri
4.4.2. Karışım Olarak Yetiştirilen Yembitkileri
4.5. Ana Ürün Olarak Yembitkileri Kültürü
4.5.1. Ana Ürün Olarak Yembitkileri Kültürü
4.5.2. Yan Ürün Olarak Yembitkileri Kültürü

5. YEMBİTKİLERİ TARIMINDA
GENEL SORUNLAR

5.1. Tohumlukta Safiyet Sorunu
5.2. Sert Kabuklu Sorunu
5.3. Çeşit ve Orijin Sorunu
5.4. Tohum Yatağı Sorunu

6. TÜRKİYE’DE ÇAYIR MERA VE
YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN
DURUMU, SORUNLARI VE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

6.1. Doğal Çayır-Meralar
6.2. Yembitkileri Yetiştiriciliği
6.3. Türkiye?nin Hayvan Varlığı-Yem Üretim İlişkileri
6.4. Türkiye’de Çayır-Mera ve Yembitkileri
Tarımının Geliştirilmesi İçin
Alınması Gereken Önlemler

7. YEMBİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
EKOLOJİK ESASLARI

7.1. İklim
7.1.1. Sıcaklık
7.1.2. Su
7.1.3. Gün Uzunluğu
7.2. Toprak

II. BÖLÜM
BAKLAGİL YEMBİTKİLERİ

1. BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN
EKONOMİK DEĞERİ

2. BAKLAGİLLERİN HAVADAKİ
AZOTTAN YARARLANMASI VE
AZOT BAKTERİLERİ

2.1. Havanın Serbest Azotundan Yararlanma
2.2. Azot Bakterileri ve Azot Yumrucukları
2.3. Bakteri Aşılaması (İnokulasyon)
2.4. Bakteri Aşılamanın Ekonomik Yararları

3. BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN
TAKSONOMİSİ

4. BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN
GENEL YAPISI
(MORFOLOJİK) ÖZELLİKLERİ

4.1. Vejetatif Özellikleri
4.1.1. Kök (Radix)
4.1.2. Sap (Caulis)
4.1.3. Yaprak (Folium)
4.1.4. Derisel Ekler
4.2. Generatif Özellikler
4.2.1. Çiçek (Flos)
4.2.2. Çiçek Toplulukları
4.2.3. Çiçekdurumu (Inflorescentia)
4.2.4. Meyve (Fructus)
4.2.5. Tohum (Semen)
4.2.6. Fide

5. KİMİ ÖNEMLİ BAKLAGİL
YEMBİTKİLERİ

YONCA (Medicago sp. L.)
1. Yoncanın Taksonomisi
2. Önemli Yonca Türleri ve Özellikleri
3. Adi Yonca (Medicago sativa)
3.1. Adi Yoncanın Önemi
3.2. Adi Yoncanın Bitkisel Özellikleri
3.3. Adi Yoncanın Adaptasyonu
3.4. Adi Yoncanın Yetiştiriciliği
3.4.1. Toprağın Ekime Hazırlanması
3.4.2. Ekim
3.4.3. Bakım
3.4.4. Hasat
3.4.5. Ürün Miktarı
3.4.6. Değerlendirme
3.5. Yoncada Tohum Üretimi
3.6. Yoncalıklarda Seyrekleşme Nedenleri

ÜÇGÜLLER (Trifolium sp. L.)
1. Çayır Üçgülü (Trifolium pratense)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği
2. Ak Üçgül (Trifolium repens)
2.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2.2. Bitkisel Özellikleri
2.3. Yetiştiriciliği
3. İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum)
3.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
3.2. Bitkisel Özellikleri
3.3. Yetiştiriciliği
4. Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum)
4.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
4.2. Bitkisel Özellikleri
4.3. Yetiştiriciliği

5. Biryıllık Üçgüllerden Kışlık
Ara Ürün Olarak Yararlanma

KORUNGA (Onobrychis viciaefolia Scop.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Yetiştiriciliği

GAZALBOYNUZU (Lotus sp.L.)
1. Adi Gazalboynuzu (Lotus corniculatus)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

LÜPEN= ACI BAKLA (Lupinus sp. L.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Önemli Tür ve Varyeteleri
3.1. Ak Lüpen (Lupinus albus)
3.2. Mavi Lüpen (Lupinus angustifolius)
3.3. Sarı Lüpen (Lupinus luteus)
4. Yetiştiriciliği

FİĞLER (Vicia sp. L.)
1. Fiğlerin Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Önemli Fiğ Türleri
2.1. Adi Fiğ (Vicia sativa)
2.1.1. Bitkisel Özellikleri
2.1.2. Yetiştiriciliği
2.1.3. Adi Fiğ+Tahıl Karışımları
2.2. Tüylü Fiğ (Vicia villosa)
2.2.1. Bitkisel Özellikleri
2.2.2. Yetiştiriciliği
2.3. Macar Fiğ (Vicia pannocia)
2.3.1. Bitkisel Özellikleri
2.3.2. Yetiştiriciliği
2.4. Koca Fiğ (Vicia narbonensis)
2.4.1. Bitkisel Özellikleri
2.4.2. Yetiştiriciliği
2.5. Burçak (Vicia ervilia)
2.5.1. Bitkisel Özellikleri
2.5.2. Yetiştiriciliği
3. Fiğlerden Kışlık
II. Ürün Olarak Yararlanma
3.1. Fiğlerin Kışlık
II. Ürün Olarak Pamuğa Etkileri
3.2. Pamuktan Sonra Fiğ Yetiştirmek

YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Yetiştiriciliği

AYRIKLAR (Agropyron sp. L.)
1. Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

2. Mavi Ayrık (Agropyron intermedium)
3. Yüksek Otlak Ayrığı (Agropyron elongatum)
4. Kir Ayrığı (Agrophyron desertorum)

YUMAKLAR (Festuca sp. L.)
1. Çayır Yumağı
(Festuca pratensis Huds.=Festuca elatior L.)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

2. Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea)
2.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2.2. Bitkisel Özellikleri
2.3. Yetiştiriciliği

3. Kırmızı Yumak (Festuca rubra)
3.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
3.2. Bitkisel Özellikleri
3.3. Yetiştiriciliği

4. Koyun Yumağı (Festuca ovina)
4.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
4.2. Bitkisel Özellikleri
4.3. Yetiştiriciliği

SALKIMOTU (Poa sp. L.)
1. Çayır Salkımotu (Poa pratensis)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

KELPKUYRUĞU (Phleum sp. L.)
1. Çayır Kelpkuyruğu (Phleum pratese)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

TİLKİKUYRUĞU (Alopecurus sp. L.)
1. Çayır Tilkikuyruğu (Alopecurus pratensis)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

KÖPEKDİŞİ (Cynodon sp. L.)
1. Köpekdişi (Cynodon dactylon)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

KANYAŞ (Phalaris sp. L.)
1. Yem Kanyaşı (Phalaris arundinacea)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği
2. Kuş Yemi (Phalaris canariensis)

ÇAYIR YULAFI (Arrhenatherum sp. L.)
1. Yüksek Çayır Yulafı
(Arrenatherum elatius= Avena elatior)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği

SORGUM (Sorghum sp. L.)
1. Sorgum= Koca Darı (Sorghum vulgare)
1.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
1.2. Bitkisel Özellikleri
1.3. Yetiştiriciliği
2. Sudanotu (Sorghum sudanense)
2.1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2.2. Bitkisel Özellikleri
2.3. Yetiştiriciliği
3. SorgumxSudanotu Melezi
(Sorghum bicolor x Sorghum sudanense)

IV. BÖLÜM
DİĞER FAMİLYALARDAN YEMBİTKİLERİ

YEMLİK PANCAR
(Beta vulgaris L. var. rapacea Koch.)
1. Önemi ve Yararlanma Alanları
2. Bitkisel Özellikleri
3. Yetiştiriciliği

KÜÇÜK ÇAYIR DÜĞMESİ
(Poterium sanguisorba L.=Sanguisorba minor Scop.)

YEMLİK KOLZA (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.)
Sipariş için : http://www.hasad.com.tr/kitap.asp?KatID=27&ID=74&islem=Detay