PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Dünya'da Organik Tarım


organik memo
30.05.2010, 22:09
Dünya'da Ekolojik Tarım

Ekolojik tarım Dünya çapında hızlı bir şekilde gelişmektedir ve şu anda 120'den fazla ülkede bu tarım sistemi uygulanmaktadır. Tarımsal arazilerdeki payı pek çok ülkede gittikçe artmaktadır.

Dünya çapında yapılan araştırmalara göre yaklaşık 31 milyon hektar alan ekolojik olarak yönetilmektedir. Okyanusya Dünyada'ki ekolojik tarım yapılan arazilerin %39'luk payına sahiptir ve ardından Avrupa (%23) ve Latin Amerika (%19) gelmektedir.

En yüksek ekolojik tarım arazisine sahip ülkeler sırasıyla Avustralya (11.8 milyon ha), Arjantin (3.1 milyon ha), Çin (2.3 milyon ha) ve ABD (1.6 milyon ha)'dir. Konvansiyonel üretim alanlarına kıyasla en yüksek ekolojik üretim alanı oranı Avrupa'dadır.


2005 yılında Uluslararası Ticaret Merkezi ve Organik Servislerinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre yaklaşık 62 milyon hektarlık alanda ekolojik doğal toplama yapılmaktadır. Dolayısıyla, dünya çapındaki 31 milyon hektarlık ekolojik tarımsal araziye 62 milyon hektarlık ekolojik doğal toplama alanları da eklenmiş olur.

2002 yılında 23 milyar dolarlık ekolojik gıda ve içecek pazarı 2005 yılına kadarki sürede %43 artış göstermiş ve 33 milyar dolara ulaşmıştır. 2006 yılında toplam ekolojik ürün pazar payının 40 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Avrupa

1990'ların başından itibaren hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde ekolojik tarım hızlı bir gelişme göstermiştir. 2005 yılı verilerine göre 6.9 milyon hektar'dan fazla alanda ekolojik tarım yapılmaktadır ve toplam tarımsal arazideki oranı %3.92'ye ulaşmıştır. Ülkeler bazında bakıldığında Avusturya'nın toplam tarımsal arazisinin yaklaşık %14'ü, Finlandiya, İtalya ve İsveç'in %7'si ekolojik olarak yönetilmektedir. En fazla üretim alanı İtalya'dadır.

2005 yılında Avrupa ekolojik pazarının %15 oranında arttığı tahmin edilmektedir. En yüksek artış Çek Cumhuriyeti (%33), İngiltere (%29) ve İspanya'da (%20) görülmüştür.

Avrupa'daki en büyük Pazar payına sahip Almanya'da özellikle ekolojik süt ve süt ürünleri ile sebze ve meyve pazarında artış görülmüştür. İtalya'da yaklaşık 20 milyon kişi ekolojik ürün satın almaktadır. Okullarda ekolojik ürün içeren menülerin sunulmasında ve ekolojik ürünler pişiren restoranların sayısında artış söz konusudur. İngiltere iç pazarının %66'sını kendisi karşılarken özellikle ekolojik tahıllar açısından üretimi yetersizdir. Danimarka Avrupa'nın en büyük ekolojik süt ve et tedarikçisidir. Meyve, sebze, tahıl, çay, kahve ve tropikal meyve gibi ürünleri önemli miktarda ithal etmektedir.


Asya

Asya'da toplam 2.9 milyon hektar alanda ekolojik üretim yapılmaktadır. Ekolojik tarım sektöründeki yıllık artış %30-40 arasındadır. Endonezya, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerin sertifikalı ürünlerinin yaklaşık %90'ı özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'ya ihraç edilmektedir.

Özellikle Çin iç piyasasındaki gelişmeler dikkat çekici boyutlardadır. Bu ülkedeki ekolojik üretim artarken işlenmiş ürünler ithal edilmektedir.

400 milyon dolarlık ekolojik ürün pazarına sahip olan Japonya Asya'daki en büyük pazar olup meyve, sebze, pirinç ve yeşil çayı kendileri üretirken diğer ürünleri ithal etmektedir.


Latin Amerika

Toplam 5,8 milyon hektar arazide ekolojik tarım yapılmaktadır. Uruguay, Meksika ve Arjantin en fazla ekolojik alana sahip ülkelerdir. Ekolojik ürünlerin büyük bir bölümü ihraç edilirken en büyük dış pazar Avrupa ve ABD'dir.

Meksika dünyanın en büyük ekolojik kahve üreticisidir. Paraguay, Brezilya, Ekvator ve Arjantin ekolojik şeker üretimi açısından önemli ülkelerdir. Dominik Cumhuriyetinde muz üretiminin %70'i ekolojiktir. Arjantin bölgedeki en büyük et ihracatçısıdır. Ayrıca, bu ülke ekolojik et açısından güçlü bir iç pazara sahiptir.


Kuzey Amerika

Kuzey Amerika'da 2.2 milyon hektar alanda ekolojik tarım yapılmaktadır. Diğer kıtalarla kıyaslandığında ekolojik arazi miktarındaki artış en fazla bu kıtadadır. 2005 yılında 14.9 milyar dolarlık ekolojik pazar payına sahip Kuzey Amerika'da kişisel bakım ürünleri, besin destekleri, tekstil ürünleri, ev temizlik ürünleri gibi gıda dışı ekolojik ürünlerin bu pazardaki payı ABD için 744 milyon dolar olarak belirlenmiştir. ABD'de yapılan bir araştırmada tüketicilerin %56'sının ekolojik ürünleri kullandığı tespit edilmiştir.

Kanada'da tarım sektöründe en büyük gelişme ekolojik gıda alanındadır. Ekolojik gıda ürünlerinin %90'ını ithal ederken kendi üretiminin %90'ınını ihraç etmektedir.


Avustralya / Okyanusya

Toplam 11.8 milyon hektarın üzerinde alanda ekolojik tarım yapılmaktadır. Tahıllar, meyve ve sebzeler, şarap, süt ürünleri ve et Avustralya'da üretilen başlıca ekolojik ürünlerdir. Yeni Zelanda'nın başlıca ekolojik ürünleri kivi, elma, taze ve işlenmiş sebzeler, bağcılık ve su ürünleridir.

2000'lerin başında Avustralya ekolojik sektöründe en önemli ihracat pazarı Avrupa idi ve ekolojik ürünlerinin %702'ini Avrupa'ya ihraç ediyorlardı. Japonya, ABD, Singapur ve Hong Kong yeni ihracat pazarı olarak önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle et ihracatında ABD önemli pazar olmaya başlamıştır.

Bu kıtada pamuk ve kişisel bakım ürünleri gibi gıda dışı ekolojik ürünlerin ithalatı artmaktadır.


Afrika

Afrika'da yaklaşık 900 bin hektar alanda ekolojik tarım yapılmaktadır. Mısır ve Güney Afrika dışındaki ülkelerde ekolojik pazar hala düşük seviyelerde olmasına rağmen sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği gibi nedenlerle özellikle sivil kuruluşların (STK'lar) ekolojik tarıma ilgileri güçlenmektedir. Şu anda sadece Tunus'un ekolojik tarımla ilgili kendi yönetmeliği mevcuttur.

Son yıllarda Uganda, Tanzanya, Etiyopya, Kenya ve Zambiya'daki sertifikalı ekolojik üretim önemli artış göstermiştir. Kenya'da meyve, sebze ve kahve üretilirken, Uganda'da taze ve kuru meyve, pamuk, susam ve kahve üretimi yapılmaktadır. Ekolojik ürünler büyük ihracat firmaları tarafından pazarlanmakta ve özellikle Avrupa en büyük alıcılarıdır.

TEŞEKKÜR EDERİM
Organik Memo