PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Tarım ve Ülkemizde Uygulama Olanakları


organik memo
28.05.2010, 21:17
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÜLGESİNDE ORGANİK TARIMIN GELECEĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin getirdiği en önemli sorunlardan biri doğal çevrenin bozulması ve canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkilenmesidir. Tarım alanlarının son sınırlarına ulaştığı günümüzde bir yanda tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, toprak erozyonu, su kaynaklarının kirletilmesi, diğer yanda hızlı nüfus artışı bilim adamlarını düşündürmektedir. Bu nedenle yeni tarım sistemleri ortaya konulmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi toprakları diğer bölgelerimiz topraklarına oranla daha az kimyasal girdi kullanan bir bölgemiz olup, ekosistem geniş ölçüde korunmuştur. Bu nedenle organik tarıma geçiş süreci daha hızlı işlemektedir. Ancak; toprak yapısının bozulması, çevrenin kirlenmesi, gıda kalitesinin bozulması ve üzerlerinde kimyasal atıkların kalması gibi sorunlara çözümler içeren organik tarım sistemlerinin bölgedeki yayılmasını kısıtlayan bazı durumlar bulunmaktadır.
Arazilerin küçük, çok parçalı ve birbirine yakın olması organik üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Organik yolla üretilen ürünlerde verim seviyelerinin istenilen düzeye çekilememesi, kimyasal madde kullanımını sınırlayıcı bir programın olmayışı, organik olarak üretilen ürünlere destekleme uygulanmaması, organik tarım konusunda yeterli bilimsel araştırmaların olmayışı, yapılan sınırlı sayıdaki çalışmaların çiftçilere aktarılmasındaki eksiklikler ve yetişmiş eleman azlığı konu ile karşılaşılan başlıca problemlerdir.
Bu makale ile bölgemizde organik tarım uygulamalarından, karşılaşılan sıkıntılardan ve bu sıkıntıları gidermede nasıl bir yol izleneceği hakkında detaylı bilgiler sunulacaktır.

BİYODİNAMİK TARIM

Tarımda biyodinamik metot oldukça arıtılmış teknikleri içermektedir. Çoğu organik tarımcılar kompost ve değişen materyaller arasındaki ayrımı bilemezken, biyodinamik tarımcılar, belirli formüllere göre bazı hammaddeleri komposta dikkatli bir şekilde bölümler halinde karıştırırlar. Biyodinamikçiler orijinal besin elementlerini mümkün olduğu ölçüde koruma yolunu seçerek kompost yaparlar. Biyodinamik tarım; organik tarımın daha bilinçli, sistemli ve bütün boyutlarıyla ele alındığı tarım sistemine verilen genel addır.
Biyodinamik tarım; çiftlik gübresi, kompost yapımı, biyodinamik preperatların kullanımı, bahçe düzenlemesi, ekim nöbeti, baklagil ve yeşil gübrelerin kullanımı, birlikte yetiştirme, malç, doğal yaşamın korunması ve tıbbi bitkilerin sistemli, bilinçli ve sürdürülebilir kullanımını amaçlamaktadır. Bu tarım sistemi; biyoçeşitlilik, geri dönüşüm, yerinde üretim ve dağıtım, istenilmeyen kimyasalların kullanılmaması gibi diğer biyolojik hareketleri ve geleneksel tarım yöntemlerini yeniden uyarlayarak kullanmayı hedeflemektedir.
Biyodinamik hareket; ekolojik, ekonomik ve sosyal yaklaşımlar içermektedir. Biyodinamik tarım geleneksel tarıma göre ekolojik uyum, güvenilir ekonomi, etkili işçilik kullanımı, çeşitlilik, girişimcilik, besin döngüsü, ısı, toprak işleme ve ekim nöbeti ile yabancı ot kontrolü, biyolojik mücadele gibi organizasyon ve üretim amaçlarını içermektedir.
Bu makale ile biyodinamik tarım hakkında bilgiler verilerek, bu işle uğraşan insanlara bazı kriterler sunulacaktır.

DİYARBAKIR KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN SİLAJ SORGUMDA AZOTLU GÜBRE DOZLARI VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI MORFOLOJİK VE AGRONOMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Bu araştırma 2001-2002 ikinci ürün yetiştirme sezonunda Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deneme Alanında Gözde 80, Early sumac, Rox ve Grazer N2 silaj sorgum çeşitleri üzerine 0, 10 ve 20 kg N/da azot dozları ile farklı bitki sıklıklarının (30, 40 ve 50 cm sıra arası) bazı morfolojik ve agronomik özelliklere etkileri incelenmiştir. Denemede çeşitler ana parselleri, azot dozları alt parselleri, sıklıklar ise minik parselleri oluşturmuşlardır.
Denemede; yeşil ot verimi, kuru ot verimi, yaprak sayısı, yaprak/sap oranı, bitki boyu, bitki saplı ağırlığı gibi gözlemler alınmıştır.
Denemenin ilk yılında yeşil ot verimi ortalama 3152.78-8194.44, yaprak sayısı 8.07-11.40 adet/bitki, bitki boyu 144.63-248.00 cm arasında değişim göstermiştir.
Denemenin ikinci yılında yeşil ot verimi ortalama 3152.78-8194.44, yaprak sayısı 8.07-11.40 adet/bitki, bitki boyu 144.63-248.00 cm arasında değişim göstermiştir.

TEŞEKKÜR EDERİM

Organik Memo