PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkiye'de Tohumculuğun Geçmişi ve Geleceği


Mr.Muhendis
05.03.2010, 21:28
http://i47.tinypic.com/eg6an9.jpg

Yayın No: 11

Yayın Yılı: 1988

Tarım sektörümüz ve üreticilerimize karşı duyduğu toplumsal sorumluluğun gereğini yerine getirme kararlığında olan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 13-14 Aralık 1988 tarihlerinde düzenlenen TÜRKİYE'DE TOHUMCULUĞUN GELİŞİMÎ VE GELECEĞİ SEMPOZYUMU ile bilim ve tekniği yöntem sayan "teknokratik yaklaşımını" bir kez daha sergilemiş bulunmaktadır.

13-14 Aralık 1988'de Ankara'da gerçekleştirilen sempozyumda, tohumculukta Türkiye gerçeği tüm boyutlarıyla değerlendirilmiş, uygulama politikaları ise olumlu ve olumsuz yönleri de gözetilerek enine boyuna irdelenmiştir.

Konunun tüm boyutlarının ele alındığı bu çalışma, tohumculukla ilişkili bütün kurum, kuruluş ve kitlelerin katılımlarıyla zenginleşmiş, katkılarıyla gelişerek olgunlaşmıştır. Yalnızca resmi yetkili ve görevliler değil, daha çok konuya duyarlı olan bilim adamı, araştırıcı, uygulayıcı ve üreticilerin görüşleriyle çoğulcu bir yapılanmaya dönüşen sempozyum, bu yönü ile ayrıca çağdaş ve demokratik bir tartışma ortamı niteliği kazanmıştır.

Kitapta yer alan görüşlerin ve değerlendirmelerin incelenmesiyle de görüleceği üzere, özgürce sergilenen yaklaşımlar ve gerçekleşen tartışmalar sonucunda, birçok açıdan üzerinde birleşilen ortak çözümlemeler ve öneriler üretilmeye çalışılmıştır. Ülkemiz tohum ıslah çalışmalarında on yıllar süren saygıdeğer çabaların ve sağlanan ulusal birikimin, teknoloji transferi gerekçesiyle tohum ithali politikalarına feda edilmemesinin, katılımcıların büyük çoğunluğunca benimsenmesi hususu, altı çizilmesi gereken ve belirleyici olan bir düşünce ve tutum birliği örneğini oluşturmuştur.

Meslek toplumunca paylaşılan böylesi bir toplumsal bilinç çizgisi. Ziraat Mühendisleri Odası tarafından son derece umut verici ve güven yaratıcı bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Kamuoyunun, kamu yönetiminin ve ilgili tüm çevrelerin yapılan değerlendirmeleri doğru algılayıp yorumlamaları ölçüsünde, ulusal çıkarların kollanması doğrultusunda somut sonuçlar elde edilecektir.

Sempozyum çalışmalarına her anlamda katkıda bulunan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na, Ankara, Ege ve Çukurova Ziraat Fakülteleri'ne, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Tohumculuk Endüstrisi Birliği Derneği'ne ve katılımcı tüm meslektaşlarımıza, üreticilerimize şükran duygularımızı sunarız. Bu kitabın basılmasını üstlenerek Oda'mıza büyük destek veren Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne özellikle teşekkür ederiz.

Sempozyumun planlanmasından her aşamadaki düzenleme çalışmalarına ve sonuç değerlendirilmesi etkinliklerine kadar çabalarımıza özveriyle katılan Prof.Dr. Sayın Ekrem KÜN ve Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Atakan GÜNAY'a ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

Bu kitapta sempozyumda sergilenen tüm görüşme ve tartışmaların eksiksiz biçimde sunulmasına çalışılmıştır. Tohumculuğa ilişkin mesleki birikim ve deneyimi geleceğe aktarmak ve kalıcı kılmak için hazırlanan kitap, bu doğrultuda değerlendirildiği oranda amacına ulaşmış olacaktır.

T.M.M.O.B ZiRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU


Sunuş (S.5)

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Gürbüz'ün Açış Konuşması (S.7)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sözal Gürçınar'ın Konuşması (S.12)

A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. I.Akif Kansu'nun Konuşması (S.13)

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H.Hüsnü Doğan'ın Konuşması (S.17)

TEBLİĞLER

1. O TU R U M

Oturum Başkanı Ekrem GÜNAY'ın Konuşması (S.31)

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın Tohumculuk Politikası
Dr. Nazmi DEMiR (S.34)

Tohumluk Sağlama ve Kullanımında Karşılaşılan Üretici Sorunları
Fikret ÇELENLİGİL (S.45)

1. OTURUMUN TARTIŞILMASI (S.52)

2. O T U R U M

Türk Tarımında Tohumluk Üretimi ve Özel Sektörün Yeri
Dr. Aziz Alp KARABATUR (S.65)

Türkiye'de Tahıl Yemeklik Baklagil Tohumculuğu
Prof.Dr. Sahabettin ELÇİ Prof.Dr. Neşet ARSLAN Doç.Dr. Murat ÖZGEN. (S.69)

Prof.Dr. Sahabettin ELÇİ'nin Ek Konuşması (S.102)

2. OTURUMUN TARTIŞILMASI (S.107)

3. OTURUM

Türkiye'de Sebze Tohumculuğu
Prof.Dr. Kazım ABAK. (S.115)

Türkiye Tohumculuğunun Fitopatolojik Sorunları
Prof.Dr. Gürsel ERDlLLER Doç.Dr. Salih MADEN. (S.125)

3. OTURUMUN TARTIŞILMASI (S.139)

4. O T U R U M

Oturum Başkanı Rıfat GEREK'in Konuşması (S.149)

Türkiye'de Çeşit Geliştirme Çalışmaları
Prof.Dr. Ekrem KÜN (S.152)

Tohumluk Tescil-Kontrol ve Sertifikasyon Sistemleri ve Sorunları
Prof.Dr. Nazımi AÇIKGÖZ Mustafa ÇUBUKÇU (S.188)

4. OTURUMUN TARTIŞILMASI (S.200)

5. O T U R U M

TürkiyeTohumluk Üretiminde Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Yeri ve Önemi
Fahri HARMANŞAH (S.211)

Türkiye'de Tohumluğun Dağıtımı ve Pazarlanması Sorunları
Rıdvan TURAN (S.235)

5. OTURUMUN TARTIŞILMASI (S.242)

6. O T U R U M

GAP Alanı için Tohumculuk Projeksiyonu
Prof.Dr. Oktay GENCER (S.251)

6. OTURUMUN TARTIŞILMASI (S.265)

PANEL (S.281)

Panel Yöneticisi Prof.Dr. Ekrem KÜN

Panele Katılanlar Prof.Dr. İbrahim GENÇ, Osman ÖZBEK, Yılmaz AKAR, Dr. Aziz Alp KARABATUR, Dr. Baytur YILMAZ, Mahir GÜRBÜZ.

SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 330