PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kuru Tarım Yöntemi


Mr.Muhendis
15.02.2010, 15:22
Kuru Tarım Nedir ?

Yıllık yağışı 250-1000 mm arasında olan yerlerde, sulama yapılmaksızın yürütülen tarla tarım sistemine kuru tarım denir. Kendi içerisinde ikiye ayrılır:

1) Yıllık toplam yağışın 400-500 mm'nin altında olduğu yerler.

2) Yıllık yağışı 400-500 mm'nin üzerinde olan, ancak yağışların genellikle bahar ve kış aylarında yağdığı, bitkilerin gelişmesinin hızlı, buharlaşmanın fazla olduğu yaz aylarında çok az yağış düşen bölgeler.


Kuru Tarımda Toprak İşleme Amaçları

1) İyi bir ekim ve düzenli çıkış sağlamak için, olabildiğince iyi bir tohum yatağı hazırlamak.

2) Bitki gelişimini kısıtlayıcı ana etmen olan nemin, toprakta daha çok birikmesine ve daha az kaybolmasına olanak sağlamak.

3) Toprakta biriktirilen suyu kullanan yabancı otları yok etmek.

4) Toprakta su geçirgenliğini artırmak için iyi bir yapı oluşturmak.

5) Su ve rüzgar erozyonuna neden olmayacak ya da en aza indirecek şekilde toprağı işlemek.

6) Kil, organik madde ve diğer toprak parçacıkları ile mineral besin maddelerinin toprak yüzeyinden yıkanarak derinlere inmesini önlemek.


Kuru Tarımda Ekim

Kuru tarımda yetiştirilecek bitkilerin seçimi, ekim zamanı, olum süresi ve yetiştirme amacı, alet-ekipman seçimi ve ekim şekli çok önemlidir. Önemli verim farklılığı yoksa, kuru tarım bölgelerinde erkenci çeşitler seçilmelidir. Böylece, bitkiler gelişimini daha erken tamamlayacağı için aşırı kurakların olumsuz etkilerinden kaçınılmış olur.


Kuru Tarımda Ekim Nöbeti ve Nadas Uygulamaları

Kuru tarım bölgelerindeki en önemli sorun su yetersizliğidir. Yıllık yağışın 400 mm 'nin altında ve düzensiz olduğu yerlerde uygulanan yetiştirme sistemine bağlı olarak, bazen her yıl ürün almak ekonomik olmayabilir. Bu gibi durumlarda belirli aralıklarla nadas uygulaması yapmak gerekir. Yağış durumu ve yetiştirme sistemine göre, bazen iki yılda bir, bazende 4-5 yılda bir arazi nadasa bırakılmalıdır. Nadasın asıl amacı nem biriktirmek olsa da başka faydaları da vardır. Hastalık ve zararlıların etkisi azalır, besin maddelerinin elverişliliği artar.

Nadas uygulamasının kaldırıldığı ya da azaltıldığı yerlerde, başta baklagiller olmak üzere derin köklü bitkilerin ekim nöbetine alınması, nadastan beklenen yarardan daha fazlasını sağlamaktadır. Ekim nöbetine alınan baklagiller, toprağın organik madde içeriğini artırdığı gibi, su ve besin maddelerinin toprakta tutulmasını sağlar. Azot ve diğer besin maddelerinin kullanım etkinliğini artırır. Özetle, birim alandan daha fazla verim alınmasını sağlar.

Yıllık yağışın 400 mm 'den fazla olduğu yerlerde iyi bir ekim nöbeti uygulanırsa, nadas azaltılabilir ya da tamamen ortadan kaldırabilir. Yapılan çalışmalarda 2 yıllık ekim nöbeti uygulamalarının 4 yıla çıkarılabileceği görülmüştür.