PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Hayvan Besleme


Mr.Muhendis
13.02.2010, 13:25
Geleneksek hayvansal üretimde en önemli sağlık sorunlarının hayvan beslemede yapılan hatalardan kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle organik hayvan besleme su ve yemin kalitesi, miktarı, verilişi ile kullanılan katkı maddelerine özen gösterilir.Su ve yem kalitesi ,miktarı ve veriliş şekli
Hayvanların içme suları insanlarınkine benzer olmalıdır. Nitrat içermemelidir. Su tüketimi sınırsızdır.
Organik hayvan beslemede yeni doğan memeli hayvanlar öncelikle kolustrum almak zorundadırlar. Daha sonrada yem tüketebilecekleri seviyeye gelene kadar süt tüketirler. Bu hayvanlara 2. haftadan itibaren organik kuru ot ve yoğun yem verilmelidir. Süt ile besleme periyodu buzağılar için en az 3 kuzu ve oğlaklar için de 2 ay sürdürülmelidir.
Organik hayvancılıkta kullanılan yemler hammaddeleri de organik olarak üretilmelidir. Organik bitkisel kaynaklı yemler genetik olarak değiştirilmedikleri, sentetik kimyasal gübre ile gübrelenmedikleri ve tarım ilacı kalıntısı içermediklerinden hayvan ve insan sağlığını tehdit etmezler. Kaba yemlerin genelde proteince zengin olanları seçilmelidir. Organik işletmelerin ekonomi bakımından organik bitkisel üretim yapması da önerilebilir. Özellikle kaba yem için... organik çayır ve mer’alar kullanılabilir. Bu alanları kullanacak hayvan sayısı aşırı otlatmaya neden olmayacak kadar olmalı ayrıca gübreden kaynaklanana nitrat da aşırı olmamalıdır. Yılda hektara 170 kg nitrata eşdeğer gübre veren hayvan sayısını veya yaklaşık 2 büyükbaş hayvan birimini geçmemelidir. İşletmelerin organik çayır ve meralara sahip olması hayvanların kondüsyonları ve bağışıklık sistemlerini de olumlu etkiler. Organik beslenen hayvanlar ile geleneksel beslenen hayvanlar aynı merada farklı zamanlarda bazı koşullara uyarak otlatılabilirler.
Silo yemlerinde sadece fermantasyona etkisi olan katkı maddeleri kullanılabilir. Küspelerde ise solvent vb. kimyasallar kesinlikle yasaktır. Hayvansal kaynaklı yem olarak süt ve ürünleri , deniz hayvanları ürünleri kullanılabilir. Fakat kesimhane, kadavra unları vb. kullanımı yasaktır. BSE nedeniyle.
Hayvanlara verilen yemler organik de olsa belli miktarların üzerinde sorun yaratır. Organik yemi yeterli miktarda bulunmayan üreticilerin belli şartlarda ve sınırlamalarla geleneksel yem kullanmalarına izin verilebilir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için toplam tüketilecek yem kuru maddesinin en çok % 10’una ve günde en fazla Toplam tüketimin %25’ine izin verilir. Kanatlılarda bu oran yine %25 olsa da ilk değer %20’dir. Yem üretiminin yetersiz kaldığı bölgelerde biraz daha yükseltme de yapılabilir. Yemlerin veriliş şekilleri de hayvanın sağlığını etkiler. Hayvanlara ne zaman isterlerse yem tüketme şansı verilmelidir.
Makro ve mikro elementler ile doğal kaynaklı vitaminler kullanılabilir. Probiyotikler, enzim, organik asitler, tahıl kırıntıları, melas ve tuz kullanımına da izin vardır. Antibiyotiklerin yyo artırmak için kullanımları yasaklanmıştır. Hormon kullanımı da yasaktır. GDO ların kullanımı da yasaktır.
Sonuç olarak organik hayvansal üretim, ekolojik denge, etik değerler ve ürün miktarı yanında ürün kalitesinde sağlık kriterlerinin de ele alındığı bir üretim şeklidir. Bu üretimde hayvanlara organik yetiştirme ve besleme prensipleri uygulanır. Hayvan refahı yetiştirme bazında iyi bir barınak ve bakım ile, beslemede de su ve yem kaliteleri ,miktarları ve veriliş şekilleri ile orantılıdır. İznin verilen katkı maddeleri de kullanılabilir. Organik hayvansal üretimde işletmeler de organik bitkisel üretimin yapılması da avantaj sağlar. bunlar birbirlerine kaynak sağlarlar, yem, gübre, kazanç olur.