PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü


Mr.Muhendis
09.01.2010, 01:52
Tarihsel Değişim

1924 yılında tasarlanan enstitümüz 1926 yılında “Umumi Ziraat Laboratuarı” adı altında kurulmuş, 1930-1931 yıllarında “Ankara Tohum Islah ve Deneme İstasyonu” adını almıştır. 1951 yılında “Teknoloji ve Kimya Laboratuarının” kurulmasıyla daha teknik çalışma imkanına sahip olan ve faaliyet alanı genişleyen kurumun üstlendiği görevlerde artmıştır. 1953’ten sonra yeniden yapılanarak “Ankara Zirai Araştırma Enstitüsü” adını almıştır. Bu tarihe kadar ıslah ağırlıklı çalışırken daha sonra, İç Anadolu şartlarında tarımı daha verimli ve karlı bir duruma getirmek için çiftçilere aktarılacak pratik yöntemleri araştırma görevini de üstlenmiştir. 1969 yılında Ankara Zirai Araştırma Enstitüsünün ıslahla ilgili çalışmaları, özellikle buğday araştırmaları ülke bazında ele alınmış ve diğer araştırma enstitüleri ile işbirliği halinde koordineli bir çalışmaya geçilerek “Serin İklim Tahılları Koordinatörlüğü” görevi verilmiştir.

1974 yılında kuruluşun adı “Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. 1986 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının olurlarıyla Araştırma Enstitülerinin yeniden yapılanması kapsamında, 1952 yılında kurulan Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü ile birleşmiş ve bugünkü “Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü” adını almıştır.

Enstitü 1926’dan bugüne dek çalışmalarına devam etmektedir.

Hedefimiz;

Sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren üretici, sanayici, ihracatçı ve tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda uygun tarımsal teknolojiler geliştirerek, sektörel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Temel Araştırma Stratejimiz;

* Tarla bitkilerinde; üreticinin ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak, uygulamalı temel ve stratejik araştırmalar yürütmek,

* Tarımsal Araştırma Politikalarına uygun olarak ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan en yüksek getiriyi sağlayacak araştırma konularına öncelik vermek,

* Araştırma Projelerini çoklu disiplinle yürütmek,

* Bilgiye daha kolay erişimi sağlayacak iletişim imkanlarını geliştirmektir.


Enstitümüz, değişen dünya şartlarına göre, ülkemizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak araştırma politikalarına ve stratejilerine yön vermektedir.


Resmi Sitesi: www.tarlabitkileri.gov.tr