PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2010 ALES Başvuru ve Sınav Tarihleri


Mr.Muhendis
22.12.2009, 17:01
2010 ALES İlkbahar Dönemi

Başvuru Tarihi: 15.03.2010 - 02.04.2010

Sınav Tarihi: 09.05.2010

Başvuru Ücreti: 40 TL


2010 ALES Sonbahar Dönemi

Başvuru Tarihi: 18-28.10.2010

Sınav Tarihi: 19.12.2010 - 9:30

Başvuru Ücreti: 40 TL

Başvuru Kılavuzu (14.10.2010) (http://www.osym.gov.tr/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=36586&DOSYAISIM=2010_ALES_SONBAHAR_KLVZ.pdf)
Aday Bilgi Formu (http://www.osym.gov.tr/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=36586&DOSYAISIM=2010_ALES_SONBAHAR_ABF.pdf)
Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol (http://www.osym.gov.tr/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=36586&DOSYAISIM=2010_ALES_SONBAHAR_AdayIzYol.pdf)
Başvuru Merkezleri (http://www.osym.gov.tr/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=36586&DOSYAISIM=2010_ALES_SONBAHAR_BM.pdf)

Mr.Muhendis
29.01.2010, 15:47
Bilgiler güncellendi.

Mr.Muhendis
15.03.2010, 18:05
2010-ALES İlkbahar Dönemi: Başvurular

(15 Mart 2010)


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2010-ALES İlkbahar Dönemi), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 09 Mayıs 2010 tarihinde 81 il merkezi, Lefkoşa ve Bişkek'te yapılacaktır.

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur. Bu sınavda, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları halinde giriş sınavlarına başvurabilirler. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girmek zorundadırlar. Adayların ALES'ten, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü eğitim için öğrenci seçerken, ALES sonuçlarını ilgili mevzuat dahilinde kullanacaklardır. Hangi lisansüstü programlara hangi puan türünde ve en az kaç puan almış adayların kabul edileceği ile ayrıca bir sınav yapılıp yapılmayacağı yükseköğretim kurumları tarafından karara bağlanacak ve adaylara bu kurumlar tarafından duyurulacaktır. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir.

Sınavda adaylara, sayısal ve sözel bölümden oluşan Yetenek Testi uygulanacaktır. Sınav Türkçe yapılacaktır. Her aday için sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı üç ayrı ALES puanı hesaplanacak ve sonuçlar adayların adreslerine sınav sonuç belgesiyle duyurulacaktır.

Sınav sonuçları üç yıl süre ile geçerlidir.

2010-ALES İlkbahar Dönemi’ne başvuru süresi 15 Mart – 02 Nisan 2010 tarihleri arasındadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2010-ALES İlkbaharDönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna 15 Mart 2010 tarihinden itibaren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr (http://www.ziraatciyiz.biz/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.osym.gov.tr) internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır.

Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.trinternet (http://www.ziraatciyiz.biz/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.osym.gov.trint ernet) adresinden duyurulacaktır. 40,00 TL olan sınav ücreti başvuru işleminden önce ilgili bankaya yatırılmalıdır.

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. 2008, 2009 yıllarında ALES'e başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabileceklerdir. 2008, 2009 yıllarında ALES'e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.ÖSYM BAŞKANLIĞIBaşvuru Kılavuzu (15.03.2010) (http://www.ziraatciyiz.biz/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.osym.gov.tr%2F Genel%2Fdg.ashx%3FDIL%3D1%26BELGEANAH%3D35449%26DO SYAISIM%3D2010_ALES_Ilkbahar_KLVZ.pdf)

Aday Bilgi Formu (http://www.ziraatciyiz.biz/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.osym.gov.tr%2F Genel%2Fdg.ashx%3FDIL%3D1%26BELGEANAH%3D35449%26DO SYAISIM%3D2010_ALES_Ilkbahar_ABF.pdf)

Başvuru İşleminde Adayların İzleyeceği Yol (http://www.ziraatciyiz.biz/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.osym.gov.tr%2F Genel%2Fdg.ashx%3FDIL%3D1%26BELGEANAH%3D35449%26DO SYAISIM%3D2010_ALES_Ilkbahar_Aday_Izyol.pdf)

Başvuru Merkezleri (http://www.ziraatciyiz.biz/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.osym.gov.tr%2F Genel%2Fdg.ashx%3FDIL%3D1%26BELGEANAH%3D35449%26DO SYAISIM%3D2010_ALES_Ilkbahar_BM.pdf)

Mr.Muhendis
02.04.2010, 13:15
2010 ALES İlkbahar başvuruları için son gün bugün.

Mr.Muhendis
28.09.2010, 18:22
İçerik güncellendi.

Mr.Muhendis
20.10.2010, 18:41
2010 ALES Sonbahar Dönemi başvuruları 18.10.2010 tarihinde başlamış olup, 28.10.2010 tarihinde sona erecektir.

Mr.Muhendis
18.12.2010, 23:06
2010 ALES Sonbahar Dönemi sınavı 19 Aralık 2010 tarihinde saat 9:30'da yapılacaktır. Adayların en az 1 saat önceden sınav yerlerinde bulunmaları kendi yararlarına olacaktır.

Sınava gireceklere Ziraatciyiz.Biz olarak başarılar diliyoruz.