PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Erzurum Atatürk Üniversitesi Stratejik Yönetim ve Değişim Kapasitesi


Mr.Muhendis
27.04.2009, 10:46
Atatürk Üniversitesi, misyonu doğrultusunda sürekli iyileşme ve gelişmeye yönelik değişimi değer olarak benimsemiş ve yukarıda ifade edilen verilerden anlaşılacağı gibi bu değişim son yıllarda uygulamaya da yansımıştır.Ancak Atatürk Üniversitesi, kadro tahsisi, öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve öz kaynaklarını kullanarak fonların oluşturulması gibi konularda kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından dolayı dış çevrelerden gelen talep ve tehditlere yeterince cevap verebilecek, fırsatları yeterince değerlendirebilecek durumda bulunmamaktadır.
Atatürk Üniversitesinin özellikle uluslar arası bilgi ve deneyim paylaşımında karşılaştığı en büyük engel, öğrencilerinin büyük çoğunluğunun yabancı dil bilmemeleri ve öğretim elemanlarının önemli bir kısmının ise yabancı dili pratik olarak kullanamamasıdır. Bu durum, Atatürk Üniversitesinin öz ülküsünün gerçekleştirilmesinde önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü, reform niteliğinde kararların alınmasını ve altyapının tamamlanmasını gerektirmektedir.
Atatürk Üniversitesi, kalite yönündeki gelişimini sürdürmek ve sorunlarına sağlıklı çözümler üretebilmek için dış çevreden temsilcilerin fikir olarak katılımlarını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla çalışma toplantıları planlanmıştır.
Atatürk Üniversitesi, misyonunu etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için yönetim yetki ve sorumluluklarını birimleriyle paylaşmaktadır. Üniversite bünyesinde yapılacak kalite izleme süreçlerinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan zayıf yönlerin saptanmasına ve güçlendirilmesine odaklanmıştır. Üniversite, hazırlamakta olduğu 2006-2008 Stratejik Planı ile yöneticilerinden, akademik ve idarî personelinden beklentilerini ifade etmiştir. Bu bağlamda Üniversitede toplam kalite yönetimi çerçevesinde kurum kültürü anlayışının yerleşmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.