PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Meyve Yetiştirme Teknikleri


Mr.Muhendis
25.11.2009, 21:58
Organik Meyve Bahçelerinin Kurulma Esasları
Organik meyve yetiştiriciliği amacıyla bahçe kurmada dikkate alınması gereken esaslar geleneksel esaslarla benzerlik gösterir.Organik meyve bahçelerinin kurulması için başlıca iki faktörün ele alınması gerekir;
a-Ekonomik Faktörler:Kurulacak meyve tesisinde, ekonomik yönden avantajlı olan ve pazarda talebi olan ürünlerin yetiştiriciliği yapılır.
b-Ekolojik Faktörler:Meyve ağaçlarının büyüme ve gelişmelerini etkileyenbirçok faktör bulunmaktadır.Meyve çeşitliliğini belirleyen en önemle faktör genetik yapı ve çevredir.Bitkilerin büyüme ve gelişmelerini etkileyen faktöerler ve değişebilir faktörler iki ayrı gruba ayrılırlar.Toprak derinliği, rüzgar yönü ve şiddeti gibi faktöreler değiştirilemez gruba girerler.Bitki besin maddesi içeriği gibi faktörler değiştirilebilir faktörlerdir.İlave bitki besin maddeleri ile bu olumsuzluklar giderilebilir ya da elimine edilebilir.

İklim Faktörleri
Meyve yetiştiriciliğine etki eden iklim faktörleri meyve ağaçlarının büyüme ve gelişmeleri yanında, meyve tutumundan olgunlaşmaya kadar olan dönem içindeki işlevlerin bilinmesi ekolojik yetiştiriciliğin başarısı üzerine önemli derecede etkilidir.Sıcaklık,ışık,nem,rüzgar,toprak,yer ve yöney gibi faktörler,iklimfaktörleri arasında yer almaktadır.Meyve tür ve çeşit seçiminde bu faktörler ve meyvenin ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır.

Fidan Üretim Teknikleri

Organik Meyve Yetiştiriciliğinde fidan üretiminde organik olmayan, kullanımına izin verilmeyenbüyümeyi düzenleyici maddelerin kullanılmaması gerekmektedir.Bu nedenle tür ve çeşitler ile kullanılan anaçlara göre farklı üretim teknikleri uygulanır.
1-Generatif Üretim Teknikleri:Çöğür elde edilmesi amacıyla tohumlar çimlendirilir.Generatif Üretim Tekniklerinin (GÜT) çimlendirilmesi aşamasında çimlenmeyi uyarıcı ve hızlandırıcı hiçbir kimyasal yöntemuygulşanamaz.Bunun yerine çimlenmeyi engelleyici maddelerin tohumdan uzaklaştırılması ve tohumların dış kabuklarının aşındırılması amacıyla katlama uygulaması yapılır.Tohumla çoğaltılan meyve tür ve çeşitlerine aiit tohumlar, mekanik yöntemle , suya daldırma ve suda bekletme ile çimlendirilebilir.Elde edilen çöğürlere aşı yapılarak istenilen tür ve çeşidin çoğaltımı yapılabilir.Bir diğer yöntem de dikim yerine doğrudan tohum ekimi ve aşılama ile fidan elde edilmesidir.Bu şekilde elde edilen meyve fidanları daha dayanıklı olur.Tohumdan çöğür elde edilmesi ve aşılama sonucunda aşılı bitki elde edilmesinin uzun zaman alması bu yöntemi olumsuz yönde etkiler.

2-Vegetatif Üretim: Vegetatif üretimde, generatif üretimde olduğu gibi köklendirmeyi teşvik edici ve kolaylaştırıcı hormonlar kullanılmamalıdır.Hiçbir madde kullanmadan,köklenmesi yüksek olan nar,incir gibi meyve tür ve çeşitleri ile elme ve bazı Prunus anaçları çoğaltılabilir.Yine daldırma ile bazı üzümsü meyveler ile kızılcık fidan üretimi gerçekleştirilebilir.Anaç Seçimi

Meyvecilikte kullanılan anaçlar, “çöğür anaçlar” ve “klon anaçlar” olarak iki gruba ayrılırlar.Bahçe tesisinde anaç seçimi, ürün yada çeşit seçimi kadar hatta bazı durumlarda daha fazla önem kazanır.Anaç seçimi ile meyve yetiştiriciliğini sınırlayan bazı faktörlere karşı iyi ve etkili bir önlem alınmış olur.

1-Çöğür Anaçları: Çöğür anaçları meyve tohumlarının çimlendirilmesi sonucu elde edilir.Bu şekilde elde edilen anaçlar kazık kök sistemi oluştırdukalrı için özellikle hem su stresinin baskın olduğu ve hem de kök boğulma riskinin fazla olduğu koşullrara uyum gösterirler.

2-Klon Anaçları:Klon anaçları ise kolay köklenme özelliğindeki anaçların vegetatif yöntemlerle üretilmesi ile elde edilir.Klon anaçlarının, kitlesel üretimlerinin kolay oluşu yanında farklı toprak özelliklerine uyum geösterebilmeleri en önemli avantajlarındadır.Ancak vegetatif anaçalr toprak kökenli bazı hastalık ve zararlılara hassastır.Ürün /Çeşit Seçimi

Organik meyve yetiştiriciliğinde üretici hedefleri, ağaçların erken meyveye yatması,bir başka deyişle genç kısırlık döneminin kısaltılmasıdır.Mevcut koşullarda en yüksek verim alınması,üretim maliyetlerini düşürücü ve işlemleri kolaylaştırıcı bir dikim yapaktır.

Çeşit seçimini etkileyen faktörler ise verim, meyve iriliği,irilik, ağaç gelişim kuvveti ve hacim, olgunlaşma zamanı, meyve kalitesi,hastalık ve zararlılara dayanıklılıktır.Bu faktörler Pazar isteklerine göre farklılık gösterirler.

Verim ve meyve irirliğigeleneksel meyvecilikte olduğu gibi,organik meyveciliktede önemli yere sahiptir.Ancak, verimin rolü dayanıklı,lokal çeşitlerin kullanılma durumunda tartışılabilir.Ağaç gelişme kuvveti ve hacim ise bahçe tesisinde sıra aralık ve mesafesinin belirlenmesinde rol oynayıcıdır.Nemli bölgelerde gereğinden çok sık dikim, havalanmayı engelleyecek ve fungal hastalıklara ortam hazırlayacaktır.Hasat ve olgunlaşma zamanının zararlı poülasyonunun yada aktivitesinin minimum olduğu döneme denk gelirse ilaç kullanımna gerek kallınmayacaktır.Meyve tür ve çeşitlerinin hastalık ve zararlılara dayanıklı ya da tolerant olmalarıda çoköönemli bir faktördür.Meyve kalitesi ise değişken bir kavramdır.Geleneksel meyvecilikte irilik bir kalite oalark kabul edilirken, organik meyvecilikte ise hiçbir inorganik madde kullanılmadan elde dilmiş küçük meyve kaliteli olarak adlandırılır.

1.Ticari Çeşitler:Tam ve eksiksiz kültürel işlemler gerektirirler.Bu çeşitlerin tanımı yapılırken, uygulanacak kültürel işlemlere göre alınacak sonuçlar tanımlanır.Ayrıca ticari çeşitlerin belirli koşullara göre tanımlanmış bir adaptasyonu bulunmaktadır.Bu koşullarda yüksek verim verirler.Renk, irilik gibi albeni özellikleri kendilerini gösterir.Yine, belirlenen koşullarda belli hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı yada tolerans gösterirler.

2-Yerel Çeşitler:Yerel tip yada çeşitler belirli bir yere lokalize olmuş bir tür halk seleksiyonlarıdır.Bunlar, optimum kültürel işlem isterler hatta bazı durumlarda hiç uygulama istemezler.Yerel bir adaptasyonları söz konusudur.Yani sadece bulundukları yöreye uyum gösterirler.Farklı bir yörede aynı performansı gösteremeyebilirler.Bahçe Tesisi

Organik meyve yetiştiriciliğinde,klasik meyvecilikte kullanılan kare,dikdörtgen veya üçgen dikim şekillerinden biri kullanılır.Meyve ağaçlarının taban suyundan, aşırı yağışlardan etkilenmesini önlemek amacıyla oluşturulan set yada tümseklere dikim yapılabilir.Dikim mesafeleri tür, çeşit, anaç, arazi yapısına bağlı olarak farklılık gösterir.Organik meyve yetiştiriciliğinde hatelık ve zararlı riskini en aza indirecek bir dikim mesafesi uygulanmalıdır.Bahçe tesisi yapılacak yerde yüksek nemden kaynaklanan bir durum varsa, neme dayanıklı bir çeşit seçilmeli yada yüksek rakımşlara çıkılmalı, gövdenin yüksek kalacağı bir terbiye sistemi seçilmeli,ağaç taç iz düşümünün kesinlikle yabancı ot yada bitilerden temiz olasına özen gösterilmelidir.Yüksek nem kayısıda Manolya, elmada karaleke, zeytinde Halkalı leke hastalıklarına yol açar.Karamürselsu zeytin çeşidi halkalı lekeye,Demir Elması Karalekeye,Batum üzümü Küllemeye dayanıklıdır.

Soğuk zararının olduğu yerlerde yüksek gövde oluşturacak bir terbiye şekli, düşük rakım veya meyilli arazi yada mikraklima alanları önerilir.

Bahçe tesisinde kullanılacak fidanların bir yaşlı ve organik sertifikalı olmasına özen gösterilmelidir.Daha önceden organik olmayan yöntemlerle elde edilerek kurulmuş bahçelerde,organik üretim bakımından engelleyici bir uygulama bulunmamaktadır.Kültürel İşlemler

Organik meyve yetiştiriciliğinde kültürel işlemlerin verim ve kaliteye olduğu kadar hastalık ve zararlılarla mücadelede popülasyonu önleyici, azaltıcı ve tedavi edici birçok önemi vardır.Öneriler doğrultusunda hemen tüm kültürel işlemleri uyguladığımız ticari çeşitler gibi yerel çeşitlerede gerekli uygulamaların yapılması verim ve kaliteyi etkili bir şekilde artıracaktır.


1-Budama:Organik meyve yetiştiriciliğinde budamanın en önemli fonksiyonu vegetatif ve generatif dengeyi kurmakt ağaçlarda hastalılı ve zararlanmış bitki parçalarının behçeden uzaklaştırılmasıdır.Organik meyvecilikte budamada göz önüne alınacak en önemli faktöreler; budama zamanı ve budama tekniğidir.abudama zamanı iklim ve hasat zamanına bağlı olarak değişir.Yaprağını döken meyve tür ve çeşitlerinde;erken hasat edilen tür ve çeşitlerde hasattan hemn sonra yapılacak yaz budaması iyi sonuç verirken,geç hasat yapılan meyve tür ve çeşitlerinde yaz budaması tavsiye edilmez.Kış budaması, dinlenme döneminde yapılır.Yaprağını dökmeyen meyvelerde ise ;kış soğukları riskinin olmadığı yerlerde hasattan hemen sonra,kış soğuklarının etkili ve tehlikeli olduğu yerlerde budama geç ilkbaharda yapılır.Budama tekniği bakımından, tüm budamalarda kalın dal kesimlerinde çok dipten yapılacak keismler enfeksiyona,tırnak bırakmak da kurumalara yol açar.Özellikle kalın dal kesimlerinde budama sonrası,kesim yerleri koruyucu maddelerle kapatılmalıdır.


2-Toprak Yönetimi:Meyve bahçelerinde toprak işleme su ve bitki besin maddelerinin alınımında ağaçlarla rekabaete giren yabancı otları elimine etmek, yağmur suyunun toprağa infiltrasyonunu artırmak, toprağı havalandırmak amacıyla yapılır.Ancak toprağın derin ve aşırı işlenmesi özellikle ağaç izdüşümündeki aktif köklerin zararlanmasına neden olur.

Organik meyve yetiştirciliğnde su ve bitki besin maddelerinin alınımında ağaçlarla rekabete giren yabancı otlar denildiğinde, ağaç izdüşümünde bulunan yabancı otlar anlaşılmalı ve mücadelesinde herbisit kullanılmamalıdır.Bunu yerine mrekanik yöntemler, ekim nöbeti ve malç kullanılmalıdır.Mekanik yöntem olarak rekabete giren yabancı otlar makşne yada el ile elimine edilir.


3-Sulama:Sulama meyve tür ve çeşitlerinde verim artışını sağlar, vegetatif gelişmeyi teşvik eder.Tomurcukların ayrım ve gelişmesinde etkilidir.Meyve dökümünü azaltır.Ancak çiçeklenme de olumsuzluk gösterebilir.Meyve iriliğinde artışa neden olur.Sulama teknikleri, tür ve çeşide göre değiştiği gibi uygulanan toprak yönetim yöntemlerine göre de farklılık gösterir.Organik yetiştiricilik bakımından sulamada suyun kök bölgesinde birikerek kök çürümelerine neden olmayacak doğru sulama ve dikim tekniklerinin ve sulama sıklığının uygulanması gerekmektedir.


4-Hasat ve Ambalajlama:Organik esaslara göre üretilmiş ve tescik edilmiş ürünler tekniğine uygun olarak hasat edilmeli, tüketiciye ulaşana dek hiçbir kimyasal muameleye maruz bırakılmamalıdır.Ambalajlamada, ürünü koruma yanında albeni ve özelliği belirtmeye önem verilmelidir.Kullanılan ambalaj malzemeleri de çevreye dost olmalı, kimyasak katkı içermemelidir.Ambalajlama özellikle lokal yada yerel ürünler için iyi bir pazarlama ve korumacıdır.

elicavus
24.07.2011, 21:05
mr. muhendis organik fındık yetiştiriciliği hakkında bilgi alabilirmiyz?

Mr.Muhendis
24.07.2011, 22:28
mr. muhendis organik fındık yetiştiriciliği hakkında bilgi alabilirmiyz?

Merhaba,

Organik Fındık Yetiştiriciliği (http://www.ziraatciyiz.biz/organik-findik-yetistiriciligi-t4021.html)

Burdan bakabilirsiniz.

elicavus
25.07.2011, 20:10
bilgiler için teşekkürler birde bişey daha öğrenmek istiyorum. Örneğin fındığımızda kurt olduğu zaman organik fındık yetiştiriciliği adı altında ne yapabiliriz?

Mr.Muhendis
25.07.2011, 22:18
bilgiler için teşekkürler birde bişey daha öğrenmek istiyorum. Örneğin fındığımızda kurt olduğu zaman organik fındık yetiştiriciliği adı altında ne yapabiliriz?

Organik ilaç olarak geçen ürünlerden faydalanabilirsiniz. Organik fındık konusuna hakim olmadığım için neleri kullanıyorlar tam olarak bilmiyorum maalesef.

sultan92
30.10.2012, 09:02
bilgiler için teşekkürler birde bişey daha öğrenmek istiyorum. Örneğin fındığımızda kurt olduğu zaman organik fındık yetiştiriciliği adı altında ne yapabiliriz?

merhaba.bitki korumacı olan bi hocam var.istersen ondan bilgi alıp sana iletebilirim...

emlcvdv
12.12.2014, 23:04
Şu meyve ve sebzeler de baya organik gibi görünüyor :) http://hayro.la/sekli-cok-komik-olan-14-meyve-ve-sebze/