PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü


Mr.Selim
03.01.2018, 17:57
Program Bilgileri
Genel Tanım: Gıda mühendisliği, gıda maddelerinin toplanmasından tüketilmesine kadar geçen süre içinde nitelik ve nicelik yönünden değerlerini kaybetmeyecek şekilde işlenmesi, korunması, taşınması, yeni gıdaların geliştirilmesi ve üretilmesi, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması, atık gıdalardan yeni besinler oluşturulması, sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve çalışmalar yapan üretici bir mühendislik dalıdır.

Faaliyet Alanları: Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi için uğraşırlar. Kalite kontrol dalında ise ara aşamalarda işlenmiş madde kontrolü yapar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler. Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, yatırım uzmanı danışmanı ya da kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu: Gıda mühendisliği yeni gelişmekte olan bir bölüm olmasına rağmen ülkemizde gıda sektörüne yapılan yatırımın yüksek olması bu bölüm mezunlarına oldukça geniş iş imkanları sunmasına olanak sağlamaktadır.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu: Hızla yükselen dünya nüfusunun yanında doğal kaynakların gittikçe azalması bu mühendislik dalının gelişmesini hızlandıracak ve önemini daha da artıracaktır.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı: Yenilikleri izleme ve uygulama konusunda duyarlı olması Sistemli ve düzenli çalışma konusunda istekli olması Fen bilimlerine ve ekonomiye ilgi duyması Araştırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sevmesi İkna yeteneğinin ve iletişim becerisinin yüksek olması İşbirliğine açık olması Dikkatli, sabırlı, sorumluluk sahibi olması gerekir.

KAYNAK: https://atauni.edu.tr/gida-muhendisligi-bolumu