PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Zootekni Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:59
Zootekni programının amacı ürünlerinden yararlanılan hayvanların üretimi ekonomik verimlerinin geliştirilmesi bakımları beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insangücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Bölüm Başkanının Mesajı
Zootekni evcil çiftlik hayvanlarını yetiştirme, besleme, ıslah etme ve onlardan hayvansal ürünler elde etme tekniğidir. Bir başka ifade ile hayvansal ürünlerin bir kısmının doğadan sofraya, bir kısmının hayvandan mutfağa veya fabrikaya ulaştırılması bilgi ve tekniğini geliştiren bilim dalı Zooteknidir. Hemen her gün üç öğün sofralarımız et, süt, yumurta, tereyağı, peynir ve bal veya bunların bir veya birden fazlası esas alınarak hazırlanan yiyeceklerle gıdalarla donatılır. Bu gıdalar hayatımızın devamı için alternatifsizdir. Onlarsız hayatımızı sağlıklı olarak sürdürmemiz mümkün değildir. Bu gıdaların eksikliğinde önce enerjimizi sonra sağlığımızı kaybederiz. Zootekni hayvansal gıdaların doğrudan üretimi yanında bazı yiyecekler için gıda sanayine hammadde temini ile de birinci derecede ilgilidir. Zootekninin alanı sadece gıdalarla da sınırlı değildir. Elbiselerimizdeki yün, kravatımızdaki ipek, ayakkabımızdaki deri hammaddelerinin üretilmesi yine Zootekni biliminin faaliyetlerindendir. Hobi ve süs eşyaları olarak Zootekninin fonksiyonunu artık zikretmiyorum, Zootekni’nin stratejik önemi her gün geçen artmaktadır Teknolojik ve biyoteknolojik gelişmelerin dinamizmi ile insanların sağlıklı besinler ile sağlıklı bir çevrede yaşaması ihtiyacı Zootekniyi popüler bir konuma getirmiştir. Zootekni Bölümü; bu bilim alanının üniversite düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırmalarının yürütüldüğü akademik bir birimdir. Eğitim boyutuyla Zootekni, çeşitli türden çiftlik hayvanlarının kârlı ve ekonomik üretim tekniğini bilen ve uygulayan, mesleğine duyarlı ve saygılı, araştırıcı, yenilenmeyi ve bilimsel paylaşımı misyon edinmiş Zooteknistler yetiştiren, varlığı asla tartışılmayan bir bölümdür. Geçmişte olduğu gibi, bu gün ve gelecekte de var oluş felsefesini sürdürecek olan Zootekni Bölümü; kendi hizmet kulvarında ülke kalkınmasındaki sorumluluğunun bilinci ile ulusal ve uluslararası platformdaki saygın konumunu hak etmenin onuru ile gelecek kuşaklara miras kalacaktır. Akademisyen, araştırıcı ve öğrenciler için her türlü fiziki alt yapıya sahip olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, mevcut sığırcılık, koyunculuk, arıcılık ve tavukçuluk şubeleri ile ülkemizde şanslı bir kaç bölümden biridir. Lisans ve lisansüstü eğitimdeki güçlü ve uzman akademik kadrosu ile mezun ettiği Zooteknistler ülkemizin çok önemli ve kritik makamlarında geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin onurlu mücadelesini vermektedir. Vermekte olduğumuz eğitim-öğretim, ulusal ve uluslararası araştırma hizmetleri ile her zaman öncelikli olarak talep edilen bir bölüm olmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Tarihçe
Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi’nin kuruluş kanununun 31.05.1957 yılında çıkmasından sonra, Ziraat Fakültesinde açılması planlanan bölümlerden biri olarak, 18 kasım 1958’de eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Kuruluş süresinde Hayvan ıslahı, Yemler ve Hayvan Besleme, Büyük ve Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliği, Su ürünleri, Arıcılık, İstatistik, Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Bilim dallarını bünyesinde toplayan Zootekni Bölümünden 1977’ de Süt Teknolojisi Kürsüsü, 1988’de ise Su ürünleri Bilim Dalı ayrılmıştır. Bölümün kuruluş ve gelişmesinde Prof. Dr. Marten. A. Alexander, Prof. Dr. C.T. Blunn, Prof. Dr. Marvel L. Baker, Prof. Dr. İ. Esat Kadester, Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, Prof. Dr. Reşit Sönmez, Prof. Dr. Macit Eker ve Prof. Dr. İbrahim Yarkın gibi bilim adamları önemli katkılarda bulunmuşlardır. Zootekni Bölümünde kuruluşundan günümüze kadar bölüm başkanı olarak hizmet veren öğretim üyeleri aşağıda verilmiştir.

Misyon ve Vizyon
Misyonumuz Çağın gerektirdiği bilgilerle donanımlı, disiplinli, öz güven sahibi Ziraat Mühendisi Zooteknistler yetiştirmek. Bölge ve ülke hayvancılığının beklentilerine problem odaklı bilimsel araştırma ve projeler ile cevap verebilmektir. Vizyonumuz Güçlü akademik kadrosuyla ve bilimsel etkinlikleri ile bölgemizde ülkemizde ve uluslar arası düzeyde örnek alınan akademik birim olmaktır. Bölge ve ülke çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, danışmanlık ve materyal ihtiyacına cevap verebilen bir birim olmaktır.