PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:58
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programının amacı, toprak ve bitkinin yapı ve niteliklerinin incelenmesi, en yüksek miktarda ve kalitede ürün elde edebilmek için gerekli niteliklerin toprağa kazandırılması ve toprağın korunması konularında çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Bölüm Başkanının Mesajı
Üniversitemizin ve Fakültemizin sıcak ortamında siz gençleri geleceğe hazırlamanın heyecanını ve onurunu yaşayan bölümümüz, ülkemizde Toprak Biliminin gelişmesindeki öncülerindendir. Bölümümüz, üstün nitelikli akademik kadroya, çağdaş ve güncel bir eğitim için olması gereken fiziki altyapıya ve teknolojik olanaklara sahiptir. Bölümümüzde, toprak fiziği, toprak kimyası, toprak mineralojisi, toprak genetiği, toprak etüd ve haritalama, toprak ve su koruma, toprak mekaniği, toprak teknolojisi, toprak mikrobiyolojisi, gübreler-gübreleme, bitki besleme, toprak verimliliği, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri bilim dallarında eğitim, öğretim ve araştırmalar lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülmektedir. Temel ve doğal bir kaynak olan toprağın, verimli olarak yönetilmesi ve bitkisel üretim gücünün artırılması, tarımsal uygulamalar ve ülke ekonomisine katkısı bakımından önemli olduğu kadar, insan, bitki ve hayvan sağlığı için toprak kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında da önemlidir. Bu önemi kavrayan ve sentezleyen öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve yayın faaliyetlerinde bulunmak bölümünün temel hedefleridir. Bölümümüzü tercih eden öğrenciler, mezuniyetleri sonrasında, ilgili kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma olanaklarına sahip olabilmektedirler. Hayatın temeli olan toprak ve suyu öğrenmeniz, toprak kadar bereketli ve su kadar berrak bir geleceği yaşamanız dileği ile.

Tarihçe
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 1959 yılında Erzurum Şair Nef`i Ortaokulunda 32 öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Bölüm ilk mezunlarını 1962–1963 öğrenim yılında vermiştir. Aynı yılda da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı tamamlanan binasına taşınmıştır. Bölümün öğretime başladığı yılarda Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesi ile yapılan AID antlaşması kapsamında Toprak Bölümünden 7 öğretim elemanı yurt dışına gönderilmiştir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesinden sağlanmıştır. Toprak biliminin bilimsel alanda gelişmesine öncülük eden bölüm, kuruluş tarihi bakımından Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. Bölümde 25.03.1982 tarihinde Toprak Anabilim Dalı kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.06.2010 tarihli kararı ile bölümün ismi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme olarak değiştirilmiştir. Toprak Bölümünde kuruluşundan günümüze Prof. Dr. Marcus D. WELDON (1960–1961), Prof. Dr. H. HARPER(1961–1962), Prof. Dr. W. KROONTJE (1963–1965), Prof. Dr. Abdüsseleam ERGENE (1962–1963/1965–1982), Prof. Dr. Lütfi ÖĞÜŞ (1982–1992), Prof. Dr. Yıldırım SEZEN (1992–1995/1998–2001/2004–2007), Prof. Dr. Gülağa ŞİMŞEK (1995–1998), Prof. Dr. Tülay KIZILOĞLU (2001–2004) Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ (2007–2008) ve Prof. Dr. Mustafa Y. CANBOLAT (2008-) bölüm başkanı olarak hizmet vermişlerdir.

Misyon ve Vizyon
Misyonumuz Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan, edindiği bilgilerle verileri inceleyen, yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen, bağımsız veya disiplinler arası çalışabilen, sorumluluk alabilen, sorgulayıcı ve araştırıcı olan, bilgilerini toplum yararına kullanabilen, iletişimi önemseyen, sosyal yaşama uyum sağlayan, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden Ziraat Mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmektir. Vizyonumuz Toprak biliminin araştırılmasında, öğretilmesinde ve uygulanmasında ulusal ve uluslar arası düzeyde bir bölüm olmak.