PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:56
Bölüm Tanıtımı
Bölümümüz, tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında güncel bilgiler ve bu bilgileri uygulama yeteneği ile donatılmış, tarla bitkileri tarımının sorunlarına dinamik çözümler üretebilen, küreselleşen Dünyada yüksek rekabet gücüne sahip Ziraat Mühendisleri, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve doktoralı bilim insanları yetiştirmektedir.

Genelde Dünya insanlığının, özelde ülkemiz insanlarının sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda bulunmak amacıyla, tarla bitkilerinin özellikle Akdeniz Ekolojisinde sürdürülebilir yüksek verim ve yüksek kaliteli ürün verecek şekilde yetiştirilme esaslarını ortaya koymak üzere temel ve uygulamalı araştırmalar sürdürmek ve bu araştırmaların sonuçlarının üretici düzeyinde uygulanması için gereken çabayı göstermeyi kendine görev edinmiştir.

Bölüm Başkanının Mesajı
TARİHÇE Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanunu’nun 31.05.1957 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yasalaşmasıyla kurulan Ziraat Fakültesi 1958 yılı Kasım ayında öğretime başlamıştır. Başlangıçta iki bölümle başlayan eğitim 1961 yılında kurulan Fitotekni bölümü ile dörde çıkmıştır. 1968 yılında Fitotekni bölümü bünyesinde açılan üç yeni bölümle Tarla Bitkileri, Bağ Bahçe ve Bitki Koruma kürsülerinden üç yeni bölüm oluşturulmuştur. Böylece 26.03.1969 tarihinde Tarla bitkileri Bölümü bölüm olarak yapılandırılmıştır. İlk Bölüm Başkanlık görevini 1962-64 yılları arasında Prof Dr. Ernst J. Wheller yürütmüş, Tarla Bitkileri Bölümü olarak ilk Bölüm Başkanlığı 1969-1978 tarihleri arasında Prof Dr. Fahrettin Tosun tarafından yürütülmüştür. HEDEFLER Ülkemiz tarım alanlarının yaklaşık %85’inde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olduğu göz önüne alındığında tarla tarımı ürünleri ülkemiz ekonomisi ve insanımızın beslenmesinde önemli yer tutar. Tarla Bitkileri Bölümünün en başta gelen hedeflerinden bir tanesi bitkisel üretimde karşılaşılan yetiştirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmektir. Bu amaca erişmede eğitim ve öğretimi öncelikli kılarak özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Tarla Bitkileri Bölümü; eğitim ve öğretim faaliyeti olarak tarla bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisans eğitiminin tamamlanması ile Ziraat Mühendisi unvanı, Lisansüstü eğitim sonunda ise, Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Doktoru dereceleri alınmaktadır. Bölümdeki başlıca araştırma alanları tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri, bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, yeni bitkilerin kültüre alınması, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi ile ilişkili konulardır. FİZİKİ İMKANLAR Tarla Bitkileri Bölümü, Atatürk Üniversitesi kampusu içerisinde eğitim ve araştırma açısından geniş bir alanda hizmet veren Ziraat Fakültesi yerleşkesinde yer almaktadır. Tarla Bitkileri bölüm Binasında lisans ve lisansüstü dershanelerin yanı sıra uygulama, toplantı ve seminer salonları ile kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca, -Bitki doku kültürü ve bitki moleküler genetik çalışmalarının yürütüldüğü Bitki Moleküler Genetik Laboratuarı, -Bitkilerde Azot Tayini, ADF, NDF analizleri gibi kalite unsurlarıyla ilgili analizler in yapıldığı Bitki Analiz Laboratuarı, -Sitogenetik çalışmalar, sitogenetik öğrenci uygulamaları, karyotip analizleri, kromozom sayımları benzeri çalışmaların yürütüldüğü Sitogenetik Laboratuarı, -Tohumluk bitkileriyle ilgili çeşitli çalışmalar; çimlenme testleri vs çalışmalar Tohumluk Laboratuarı. -Tahıllarla ilgili verim ve kalite unsurlarının belirlenmesi ve uygulamaya yönelik çalışmalar Tahıl Laboratuarı, -Çayır-Mera ve Yem bitkileri uygulama dersleriyle ilgili kurallar ve bitki tanımaya yönelik uygulamalar Yem Bitkileri Laboratuarı, -Endüstri bitkileri ile ilgili verim ve kalite unsurlarının belirlenmesi ve uygulamaya yönelik çalışmalar Endüstri Bitkileri Laboratuarları mevcuttur. Doğu Anadolu Bölgesinin coğrafik yapısı ve değişik ekolojik koşulları dolayısıyla bitkisel gen kaynakları bakımından önemini dikkate alarak Tarla Bitkileri Bölümünde yurt içi ve yurt dışı kaynaklardanda takviye edilen tohum koleksiyonu bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü çalışmalara açık, sulanabilir ve kıraç alanlarda bölümün tarla denemelerinin bir kısmı yürütülmektedir. Bu deneme tarlalarında öğrenciler aldıkları dersleri öğretim elemanları danışmalığında pratiğe aktarabilmekte, düzenli yapılan mesleki uygulamalar, yaz dönemi staj çalışmaları ve lisansüstü eğitimlerde gereksinim duydukları araştırmaları yürütebilmektedirler. Tarla Bitkileri Bölümünde kontrollü şartlara sahip seralarda, değişik eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütülmesinin yanında, laboratuarda elde edilen değerli tek bitkilerin kontrollü şartlarda büyüme gelişmesi sağlanmaktadır Tarla Bitkileri Bölümünde 10 Profesör, 5 Doçent, 2 Yrd. Doçent, 3 Dr Araştırma görevlisi ve 4 Araştırma görevlisi olmak üzere toplam 23 öğretim elamanı görev yapmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümünde lisans öğretimi ile birlikte, Fen Bilimleri Enstitüsünün bir ana bilim dalı olarak yüksek lisans ve doktora öğretimide sürdürülmektedir. 1061-1962 yılında Fitotekni olarak adlandırılan bölüm 42 öğrenciyle öğretime başlamış ve bölümden 20o9-2010 dönemi sonuna kadar 1600 öğrenci mezun olmuştur.2009-2010 yılı itibariyle 37 yüksek lisans ve 25 doktora öğrencisi bölümde öğrenimini sürdürmektedir. Bunlardan yabancı uyruklu olarak 2 yüksek lisans ve 3 Doktora öğrencisi öğrenim yapmaktadır..

Tarihçe
Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanunu’nun 31.05.1957 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yasalaşmasıyla kurulan Ziraat Fakültesi 1958 yılı Kasım ayında öğretime başlamıştır. Başlangıçta iki bölümle başlayan eğitim 1961 yılında kurulan Fitotekni bölümü ile dörde çıkmıştır. 1968 yılında Fitotekni bölümü bünyesinde açılan üç yeni bölümle Tarla Bitkileri, Bağ Bahçe ve Bitki Koruma kürsülerinden üç yeni bölüm oluşturulmuştur. Böylece 26.03.1969 tarihinde Tarla bitkileri Bölümü bölüm olarak yapılandırılmıştır. İlk Bölüm Başkanlık görevini 1962-64 yılları arasında Prof Dr. Ernst J. Wheller yürütmüş, Tarla Bitkileri Bölümü olarak ilk Bölüm Başkanlığı 1969-1978 tarihleri arasında Prof Dr. Fahrettin Tosun tarafından yürütülmüştür

Misyon ve Vizyon
Ülkemiz tarım alanlarının yaklaşık %85’inde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olduğu göz önüne alındığında tarla tarımı ürünleri ülkemiz ekonomisi ve insanımızın beslenmesinde önemli yer tutar. Tarla Bitkileri Bölümünün en başta gelen hedeflerinden bir tanesi bitkisel üretimde karşılaşılan yetiştirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmektir. Bu amaca erişmede eğitim ve öğretimi öncelikli kılarak özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Tarla Bitkileri Bölümü; eğitim ve öğretim faaliyeti olarak tarla bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisans eğitiminin tamamlanması ile Ziraat Mühendisi unvanı, Lisansüstü eğitim sonunda ise, Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Doktoru dereceleri alınmaktadır. Bölümdeki başlıca araştırma alanları tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri, bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, yeni bitkilerin kültüre alınması, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi ile ilişkili konulardır.