PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:54
Programın Amacı
Tarımsal yapılar ve sulama programının amacı, tarım arazisinin erozyondan korunması, sulanması ve verimin artırılması için yöntemler geliştirilmesi ve tarımsal yapıların planlanması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Bölüm Başkanının Mesajı
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü kuruluşundan bu yana yeterli altyapı, donanım ve nitelikli akademik personeli ile öğrencilerine evrensel standartlarda bir Ziraat Mühendisliği eğitimi sunmakta ve sürekli olarak yenilenerek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri onlara kazandırmaya çalışmaktadır. Bölümümüz; tarıma mühendisliğin genel prensip ve ilkelerini uygulayarak, kendine güvenen, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi ve ortak aklı benimseyen, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik Ziraat Mühendisleri, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında Doktoralı eleman yetiştirmenin yanı sıra; bilimsel araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası bilim literatürüne ve bölgemizin, ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Tarihçe
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; 1958 yılında eğitim ve öğretime başlayan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde önce Ziraat Mühendisliği Kürsüsü adı altında çeşitli bölümlere mühendislik dersleri okutmuştur. Kürsü, 17.06.1965 tarihinde Fakülte Kurulu kararı ile Kültürteknik ve Ziraat Alet Makinaları Bölümü şekline dönüştürülmüştür. 1972-1973 öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alımına başlayan bölüm ilk mezunlarını 1976-1977 öğretim yılında vermiştir. Fakülte kurulu kararı ile 13.06.1977 tarihinde bölüm; Kültürteknik ile Ziraat Alet ve Makinaları olarak iki bölüme ayrılmıştır. YÖK yürütme kurulunun 29.03.1991 tarihli kararıyla da bölümün ismi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü şeklinde değiştirilmiştir. Bölümde Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı olarak tek bir Anabilim Dalı bulunmaktadır. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; Kırsal Yerleşimler, Tarımsal Yapılar, Yapı Malzemesi, Sulama, Drenaj ve Kurutma, Hidrolik, Hidroloji ve Arazi Toplulaştırması konularında eğitim-öğretim ve araştırmalar yapmaktadır. Bölümün Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.

Misyon ve Vizyon
Öz Görev (Misyon) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; tarımsal yapılar ve sulama alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izlemek, bilime katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak, bölge koşullarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları üreticilere doğrudan ya da tarımsal kuruluşlar aracılığıyla aktarmak, bu alanda gereksinim duyulan teknik elemanları yetiştirmek için kurulmuştur. Bu amaçla, yetiştirdiği yetenekli mezunlarıyla birlikte günümüze kadar çeşitli araştırma, seminer, kurs, konferans, yayın çalışmaları ile birlikte, tarımsal yapılar ve sulama sorunlarına ilişkin araştırmalar yaparak bölge ve ülke tarımına hizmette bulunulmakta, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Öz Ülkü (Vizyon) Çağın gerektirdiği gelişmelere uygun çalışmalar yapmak ve bu konuları gelişmiş ülkeler düzeyinde incelemekle birlikte lisansüstü öğrencilerinin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde eğitim verilmesini sağlayarak evrensel bilime katkı yapacak bilim adamları yetiştirmektir.