PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:51
Bölümün Amacı
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü dünya tarımının geleceğine yön veren bir bilim dalında eğitim vermek amacıyla ülkemizde Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde kurulmuş bir bölümdür.

Bölümümüzün Bitki Biyoteknolojisi, Hayvan Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim dallarında yapılanması planlanmaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji, bitki, hayvan ve mikroorganizmalar gibi çok geniş bir çalışma alanına sahip olup genetik mühendisliği, moleküler seleksiyon ve doku kültürü gibi değişik teknik ve yöntemleri kapsamaktadır.

Bitki ve hayvan ıslahında klasik yöntemlerin kullanımı ile geçmişte önemli başarılar elde edilmesine rağmen günümüzde yeni çeşit geliştirmede daha kısa sürede ve hedefe yönelik biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı rekabet açısından kaçınılmazdır.

Bu nedenle günümüzde biyoteknolojide kullanılan doku kültürü, moleküler markörler, gen aktarımı, klonlama, gen haritalarının oluşturulması gibi yöntemlere bitki ve hayvan ıslahı, alternatif tarımsal mücadele olanaklarının geliştirilmesi ve diğer alanlarda sıkça başvurulmaktadır.

Bölümümüzde dünya tarımında çok geniş uygulama alanlarına sahip biyoteknoloji ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olan, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bitkisel ve hayvansal üretime yeni ve uygulamalı bir bakış açısı ile yaklaşabilen, Tarımsal Biyoteknoloji alanında uzman Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bölüm Başkanının Mesajı
Modern biyolojideki gelişmeler insanoğlunun genlere ve genler üzerinde etkili olan faktörlere ilgisini daha da artırmıştır. Bilim adamları bir yandan dünya üzerinde var olan farklı hastalıklara çare ararken diğer yandan artan dünya nüfusuna daha iyi besin imkanları sağlamak için çabalamaktadırlar. Günümüzde gelişmiş ülkelerin moleküler biyolojiye ve biyoteknolojiye ayırdıkları bütçeler her geçen gün daha da artmaktadır. Bu doğrultuda modern biyolojinin ekseni moleküler çalışmalara doğru kaymaya başlamıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda tüm dünyada moleküler biyoloji sahasında yetişmiş ve tecrübeli eleman ihtiyacı hızla artmıştır. Ülkemiz biliminin hızla ilerleyen bilim dünyasında hak ettiği yerini alması için moleküler biyoloji ve biyoteknoloji sahasında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Muhtemeldir ki önümüzdeki yüzyıl bu sahada donanımlı gençlerin çağı olacaktır.

Tarihçe
“Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü” Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/05/2009 tarih ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde açılmış olup 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak çalışmalarına başlamıştır.

Misyon ve Vizyon
VİZYON: Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün vizyonu; öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim vermek; yaptığı araştırma ve projeleri ile uluslararası düzeyde bir ziraat fakültesi bölümü olmaktır.
MİSYON: Tarımsal Biyoteknoloji konusunda, mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, tarımsal gelişmeye hız verebilecek nitelikte eleman yetiştirmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik tarımsal biyoteknoloji alanında araştırmalar yapmaktır.