PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:49
Bölüm Tanıtımı
Atatürk üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdüren Tarım Makinaları Bölümü, bu alanda lisans ve lisans üstü eğitim vermek ve de tarımsal mekanizasyon alanındaki gelişmeleri, yenilikleri ve bölge koşullarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları, çiftçiye ya direkt ya da diğer tarımsal kuruluşlar aracılığıyla dolaylı olarak aktarma amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla yapılan Tarım Makinaları Eğitimi, tarımsal üretimde ileri tarım teknolojilerinin uygulanabilmesi için gerekli olan mekanik araçların tasarımı, yapımı, seçimi, işletilmesi ve korunması konularını içermektedir.
Tarım Makinaları Bölümünün akademik önceliklerinde örgün ve öğrenci aktif öğrenme yönteminin benimsenmesi hedeflenirken, araştırma alanındaki öncelik, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine, enerji ve insan gücü tasarrufuna ve de çevre sorunlarına duyarlı hassas tarım konularına verilmektedir. Ayrıca üniversiteler arası işbirliği doğrultusunda karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve ortak araştırma konularına eş güdümün sağlanması hedeflenmektedir.
Tarım Makinaları Bölümü idare binası, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile ortaklaşa kullanılmakta olup, aynı binada bulunan ve diğer bölümlerle ortak kullanılan 7 derslikte eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Bölüm binasında öğrencilere hizmet veren bir yemekhane, ve bir kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca özellikle bölüm öğrencilerine bilgisayar destekli eğitim vermek amacıyla yararlanılan bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.
Bölümde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra eğitime yönelik uygulamaların ve bilimsel çalışmaların yapıldığı,
n Tarım Mekanizasyon,
n Tarımsal Elektrifikasyon,
n Termik Motorlar
n Mekanik Teknolojisi
n Tarımsal Savaş
n Ekim-Gübreleme Laboratuvarları
n Çizim salonları ve
n 650 m2 alana sahip bir atölye bulunmaktadır.
Atölyede, torna, freze, planya işleri ile motor bakım ve onarımı, kaporta, kaynak işleri ve ağaç işleri yapılabilmektedir. Atölye, araştırmalar sonucunda geliştirilebilecek alet ve makina prototiplerini yapabilecek donanım ve kapasiteye sahip bulunmaktadır.
Ayrıca bölüm binasına ek olarak yapılan 750 m2 alana sahip bir tarım makinaları ve test laboratuvarı da araştırma, eğitim ve öğretim amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Özellikle Tarım makinaları bölümü öğrencilerinin yararlanabileceği derslerle ilgili kaynakların, lisans düzeyindeki mezuniyet çalışmaları ve lisansüstü tezlerin bulunduğu bölüm kütüphanesinde değişik türlerde satın alınmış ders kitapları, çeşitli yayınlar ve 1981 yılından itibaren süreli yabancı yayınlar bulunmaktadır.

Bölüm Başkanının Mesajı
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Tarım Makinaları Bölümü, bu alanda ihtiyaç duyulan teknik elemanların yetiştirilmesinin yanı sıra, tarımsal mekanizasyon alanındaki gelişmeleri, yenilikleri ve bölge koşullarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları, çiftiçiye ya direkt ya da diğer tarımsal kuruluşlar aracılığıyla dolaylı olarak aktarma amacına yönelik olarak kurulmuştur. Bu amaçla günümüze kadar yapılan çeşitli araştırma, seminer, kurs ve demonstrasyon çalışmalarının yanı sıra bölgenin tarımsal mekanizasyon sorunları araştırılmış ve yapılan önerilerle bölge tarımına hizmet verme gayreti içerisinde olunmuştur. Tarım Makinaları Bölümünün akademik önceliklerinde örgün ve öğrenci aktif öğretme yönteminin benimsenmesi ve araştırma alanlarındaki önceliğin doğal kaynakların sürdürülebilirliği, enerji ve insan işgücü tasarrufuna yönelik, çevre sorunlarına duyarlı hassas tarım konularına verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Üniversitemizin uluslararası ilişkilerle ilgili politikası doğrultusunda Tarım Makinaları Bölümünün ilgili bölümlerle karşılıklı olarak öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ve ortak araştırma konularına eş güdümün sağlanmasına yönelik hedefleri bulunmaktadır. Eğitime yönelik hedefimiz ise; Çağdaş, demokrat, vatansever, üretken, değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilimsel anlayışa sahip, geleceğe yönelik hedefleri olan kültüre ve sanata duyarlı, yaşam boyu kendini yenilemeyi ve öğrenmeyi, öğrendiklerini çevresiyle paylaşmayı ilke edinen, yasalara ve insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dürüst ve sorumluluk alabilecek, çevre bilinci gelişmiş, tarım makinaları konusunda teorik ve uygulama bilgilerine sahip, güncel bilgiye ulaşabilecek mühendisleri ve yüksek mühendisleri yetiştirmektir. Prof. Dr. Yücel ERKMEN Bölüm Başkanı

Tarihçe
Tarım Makinaları Bölümünün ilk temeli 1965 yılında Ziaat Fakültesi bünyesinde Kültürteknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Kürsüsü’nün kurulmasıyla atılmıştır. 1975-1976 öğretim yılında Kültürteknik ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü kurulmuş ve öğrenci alınarak lisans öğretimine geçilmiştir. 1977 yılında mevcut bölümden Kültürteknik Bölmü ve Ziraat Alet ve Makinaları Bölümü olarak iki ayrı bölüm oluşmuştur. 1982 yılında Ziraat Alet ve makinaları Bölmümü’nün adı Tarımsal Mekanizasyon Bölümü olarak değiştirilmiş ve 1983-1984 ders yılından itibaren ilk öğrenci alımıyla birlikte eğitim ve öğretime başlamıştır. 1991 yılında adı Tarım Makinaları Bölümü olarak değiştirilen bölümümüzde halen 6 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, bulunmakta, idari, teknik ve yardımcı hizmetli olarak ta 3 kişi görev yapmaktadır.

Misyon ve Vizyon
Tarım makinaları konusunda var olan problemleri görebilen ve bunlara çağdaş çözümler getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, kendine güveni tam, mesleğini seven ve alanında aranan elemanlar yetiştirmek, tarıma ve tarım makinaları sanayine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmak ve kaliteli hizmet üretmek, alanındaki diğer kuruluşlar içerisinde ilk sıralarda yer alarak önderlik görevi üstlenmektir. Bölüm Vizyonu Çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren kurumlar arasında ön sıralarda yer alan, ülkemiz tarımının mekanizasyonu ile ilgili konularına ve tarım makinaları sanayine yön veren ve bu alanda var olan problemlere çözümler getiren, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen, yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma ve hizmetlerle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren bir bölüm olmaktır