PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:46
Bölüm Başkanının Mesajı
Tercih yapacak olan sevgili öğrenciler ! Tarım Ekonomisi Bölümü, tarımın tüm konularının ekonomik yönünü çalışma kapsamına alması ve dolayısıyla sosyal bilim niteliğinde olması nedeniyle Ziraat Fakültesi`nin diğer bölümlerinden farklı bir konumdadır. Tarım işletmelerinin yönetimi, tarım Tarımsal ürünlerin pazarlaması, değişik üretim faaliyetlerine yönelik destekleme politikaları, kırsal kalkınma, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi ve uluslararası tarım ticareti gibi çalışma alanları, bölümün tarımın tüm faaliyet kollarıyla ilgili olduğunu açıkca göstermektedir. Bu nedenle, bölümümüzdeki lisans üstü eğitim; bilimsel hazırlık almak kaydıyla lisansını her nerede tamamlamış olursa olsun Tarım Ekonomisi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak isteyen tüm başarılı öğrencilere açıktır. Ülkelerin ekonomik gelişmelerine paralel olarak tarım sektörü de gelişmekte ve tarımın problemleri, teknik ağırlıklı olmaktan yavaş yavaş çıkıp, ekonomik ve sosyal nitelikli problemler haline dönüşmektedir. Örneğin Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde biyoteknoloji, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi teknik konulara ilave olarak tarımın ekonomik ve sosyal yönü, araştırma ve eğitim çalışmalarının giderek ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. Bu trende paralel gelişmeler, Türkiye’nin de gündeminde olduğundan, önümüzdeki yıllarda Tarım Ekonomisi bölümünde eğitim almış ve kendini geliştirmiş Tarım Ekonomistlerine önemli ölçüde ihtiyaç duyulacağı açıktır. Özellikle Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde uygulanacak projelerde ve uyum çalışmalarında yer alarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı arzu eden öğrenciler için, bölümümüzde verilen lisans eğitimi çok iyi bir fırsat olacaktır. Bu konum ve gelişmeler bağlamında Tarım Ekonomisi Bölümümünün misyonu; ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün gelişmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik bilgi üretmek ve üretilen yararlı bilgileri yaymaktır. Bunları gerçekleştirme doğrultusunda bölümün vizyonu ise; tüm faaliyetlerinde bilimsel standartları ve objektifliği sağlamak, Tarım Ekonomisi temeline dayalı güçlü bir lisans ve uygulamalı Ekonomi ağırlıklı lisans üstü programı oluşturmak ve sektördeki karar vericilerin yanında meslektaşlarımızla da iyi bir iletişim kurarak, hedef kitlenin karşılaştığı önemli güncel problemlere yönelik çalışmalar yaptığımızdan emin olmaktır. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda bölümümüz, eğitim, araştırma ve halka yönelik yayım çalışmalarını daha iyiyi yakalama adına eksikliklerinin de farkında olarak sürdürmektedir. Prof. Dr. Fahri Yavuz Bölüm Başkanı

Tarihçe
Tarım Ekonomisi Bölümü, 17 Kasım 1958 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi açıldığında mevcut olan iki bölümden biri olarak Zirai Ekonomi Bölümü adı altında kurulmuş ve 79 öğrenci ile bugünkü Erzurum Şair Nefi Orta Okulu binasında öğrenime başlamıştır. İlk mezunlarını 1961-1962 öğretim yılında vermiştir. Bölümün adı, 1982 yılında YÖK tarafından "Tarım Ekonomisi Bölümü" olarak değiştirilmiştir. 1958 yılından 19.08.1982 tarihine kadar mezun olan öğrenciler Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanını almaya hak kazanırken, 19.08.1982 tarihinden itibaren ünvanları da Ziraat Mühendisi olarak değiştirilmiştir. Atatürk Üniversitesinin kuruluşunda Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan 10 yıl süreli anlaşma çerçevesinde, Ziraat Fakültesinde ve dolayısıyla Tarım Ekonomisi Bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri ABD Nebraska Üniversitesinden gelen öğretim elemanları tarafından, Ankara ve İstanbul Üniversitelerinden temin edilen öğretim elemanlarından da destek alınarak birlikte yürütülmüştür. Şükranla andığımız Nebraska Grubu olarak adlandırılan eğitim-öğretim elemanlarının isimleri aşağıda verilmiştir. Leo J. Fenske Ted H. Doane Duane E. Loewenstein Edgar Z. Palmer

Misyon ve Vizyon
Tarım Ekonomisi Bölümünün vizyonu, tüm faaliyetlerimizde sürekli olarak yüksek ilmi standartları ve bilimsel objektifliği sağlamak, tarım işletmeciliği ve politikası temeline dayalı güçlü bir lisans programı ve ulusal düzeyde tanınmış uygulamalı ekonomi ağırlıklı bir lisans üstü programı var etmek ve kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve meslektaşlarımızla sürekli ve sık sık irtibat kurarak, hitap ettiğimiz kitlenin karşılaştığı önemli güncel konulara yönelik çalışmalar yaptığımızdan emin olmaktır. Tarım Ekonomisi Bölümünün misyonu, ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün gelişmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik bilgi üretmek ve üretilen yararlı bilgileri yaymaktır.

Meslek Hakkında
Bölüm, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm bulan, tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularda; ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularda da gerekli donanıma sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.