PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:37
Programın Amacı: Bitki koruma programının amacı, bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan ve yabancı otlardan korunması konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Verilen Belli Başlı Dersler: Bitki koruma programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri yanında; meteoroloji, tarım makineleri, toprak bilgisi, böcek ekolojisi, böcek sistematiği, zirai mücadele organizasyonu ve karantina, meyve ve bağ zararlıları gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Gereken Nitelikler: Bitki koruma alanında çalışmak isteyen kimselerin temel bilimlere, özellikle zooloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları beklenir.

Bölüm Başkanının Mesajı
Erozyon, çölleşme, kuraklık ve amaç dışı kullanım sonucu tarım alanlarının hızla azaldığı günümüzde; insanların yeterli beslenmesini sağlamak üzere tarımsal ürünlerde hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kaybının en aza indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otların biyolojisi, ekolojisi ve mücadelesi üzerinde çalışmalar yapan Bitki Koruma Bölümü eğitim-öğretim, araştırma ve çiftçilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü programlar ile ülke tarımına hizmet edecek nitelikli Bitki Koruma mezunları yetiştirilmektedir. Mezunlarımız başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde veya diğer resmi kurumlarda istihdam imkânı bulabilirken, aynı zamanla ilaç bayii veya bitki sağlığı konusunda tarım danışmanı olarak da serbest çalışabilmektedirler. Bölümde yapılan bilimsel araştırmalar ile tarımsal ürünlerdeki bitki koruma sorunlarına çözümler geliştirerek üreticilere yol gösterilmektedir. Ziraat Fakültelerinin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili bölümleri içerisinde en fazla tercih edilen bölümümüzde bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot konularına ilgi duyan gençlerle bir arada olmak dileği ile…

Tarihçe
Bitki Koruma Bölümü, 1957 yılında 6990 sayılı kanun ile Kurulan Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşunda yer alan iki Fakülteden birisi durumundaki Ziraat Fakültesi’nin “Fitotekni Bölümü” içerisinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26.03.1968 gün ve 6318 sayılı onayı ile Fitotekni Bölümü içerisinde Bitki Koruma Kürsüsüne, takiben Fakülte Kurulunun 13.05.1977 gün ve 16/3 sayılı kararı ve Üniversite Senatosunun 09.06.1977 gün ve 17/13 sayılı onayı ile de bölüm şekline dönüştürülmüştür. Bölümde lisans eğitimi 1979-1980 eğitim-öğretim yılında başlamış, 1982-1983 eğitim-öğretim yılında da ilk mezunlarını vermiştir. Lisans eğitimi ile birlikte Entomoloji ve Fitopatoloji alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de sürdürülmektedir.

Misyon ve Vizyon
Bitki Koruma Bölümü, tarımsal ürünlerde hastalık, zararlı ve yabancı otların neden olduğu ürün kayıplarına çözümler oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bölüm iki Anabilim Dalından oluşmakta, Entomoloji Anabilim Dalı bitki zararlıları, Fitopatoloji Anabilim Dalı ise bitki hastalıkları ve yabancı otlar konularında faaliyet göstermektedir. MİSYON: Bitki Koruma Bölümü; yaşam boyu öğrenme ve öğretme ilkesini benimsemiş, uluslararası yetkinliğe sahip, nitelikli ve toplumsal değerlere saygılı çağdaş bitki korumacılar yetiştiren, sürdürdüğü eğitim ve araştırmaları daha üst seviyeye ulaştıracak faaliyetler içerisinde bulunan, bölge ve ülke üreticilerinin ihtiyaçlarına öncelik vererek uluslararası standartlarda bilgi ve teknoloji üreten araştırmalar yapan bir birimdir. VİZYON: Ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği teknoloji ve bilimsel araştırmalarıyla öne çıkan, verdiği eğitim-öğretim ve danışmanlık hizmetleriyle örnek teşkil eden saygın bir kurum olmak, Bitki Koruma Bölümü’nün vizyonunu oluşturmaktadır.