PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü


Mr.Muhendis
27.04.2017, 13:34
Program Hakkında
Alanında uzmanlaşmış yeterli sayıda ve güçlü akademik kadrosuna sahip olan bölümde, bahçe bitkilerinin çoğaltılması, yetiştiricilik ve ıslahı, ürün muhafazası ve biyoteknoloji gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yöre çiftçisinin yetiştiricilik sorunlarına yönelik pratik çalışmaların yanında, yurtiçi ve yurtdışı çok sayıdaki araştırma kuruluşu ve üniversitelerle bağlantılı olarak önemli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve araştırma sonuçları saygın bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca ERASMUS programı çerçevesinde birçok ülkedeki Bahçe Bitkileri Bölümüyle öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Lisansüstü eğitimde ise öğrenciler yukarıda adı geçen alanlar veya organik tarım, seracılık, biyoteknoloji gibi dallardan seçim yaparak eğitim yapabilmekte ve o konuda uzmanlaşmaktadırlar.

Bahçe Bitkileri Alt Programından mezun olan öğrenciler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmeleri, özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.

Bölümün özgörüşü; ılıman iklim ve Akdeniz iklim bahçe bitkilerinin modern tekniklerle yüksek verimli ve kaliteli yetiştiriciliği ve yeni çeşit ıslahı yanında, subtropik iklimlerde yetişen bahçe bitkilerinin Çukurova’ya adaptasyonu konularında bilimsel araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar yapmak; çağdaş bilgi ile donanmış, sorun çözme yeteneğine sahip ve önderlik yapabilecek yapıda Ziraat Mühendisi, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Doktoralı eleman yetiştirmektir.

Bölümün özgörevi; subtropik ve ılıman iklim bölgelerinde yetişen bahçe bitkilerinin Çukurova’ya adaptasyonu ile ilgili araştırmalar yapmak, yeni çeşitler ıslah etmek, elde edilen bilgileri öğrencilere ve yöre insanına aktarmak, ayrıca yayla bölgelerinde ılıman iklim meyvelerinin yetiştiriciliği ile ilgili araştırmalar yapmaktır.

Çalışma Konuları
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Bağ Yetiştirme ve Islahı
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi
Biyoteknoloji
Organik Tarım

Bölüm Başkanının Mesajı
Bölümümüz kürsü konumundan yani 1957 yılından itibaren gerek lisans ve gerekse lisans üstü (Yüksek lisans, Doktora) eğitim öğretim yönünden Türkiye’de de Bahçe Bitkileri konusunda (Meyvecilik, Sebzecilik, Bağcılık, Peyzaj mimarlığı alanlarında) yapılan araştırmalarla önemli katkıları olmuştur. Araştırmaların önemli bir kısmı Uluslar arası dergilerde yayınlanmıştır. Bölümümüz 1982 kuruluş yılından itibaren bugüne kadar lisans düzeyinde 1000’e yakın öğrenci mezun etmiş, yüksek lisans ve doktora düzeyinde gerek bölüm içinden gerekse başka bölümlerden onlarca eleman yetiştirmiştir. Bölümümüzde akademik kariyerini tamamlayan ve başka üniversitelerde görev yapan çok sayıda yardımcı doçent, doçent ve profesör seviyesinde eleman yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları emekli olmuş (Prof. Dr. Seyit Mehmet ŞEN), bazıları hakkın rahmetine kavuşmuş (Prof. Dr. Lütfi ÜLKÜMEN, Prof. Dr. Ali İŞTAR, Prof. Dr. Fuat TANRIVERDİ, Prof. Dr. Hüseyin APAN), bazıları halen çeşitli üniversite lerde görev başındalar; [ (Prof. Dr. Ferhat ODABAŞ (Samsun 19 Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Refik ALAN (Sakarya Üniversitesi), Prof.Dr Lütfü PIRLAK (Selçuk Üniversitesi, Prof. Dr. Hüseyin PADEM (Saray Bosna Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. İbrahim BOLAT (Harran Üniversitesi), Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN (Mimar Sinan Üniversitesi), Prof.Dr. Kamuran GÜÇLÜ (Mustafa Kemal Üniversitesi, Prof.Dr. Hasan YILMAZ (Atatürk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mücahit PEHLUVAN (Iğdır Üniversitesi). ] Bölümümüze hizmeti geçmiş ayrılma durumunda olanlara sağlık ve mutluluk, dünyasını değişmişmiş olanlara Allahtan rahmet dileriz. Halihazırda bölümümüzde 3 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, üç tanesi Fen Bilimleri Enstitüsünden kadrolu bir tanesi bölüm kadromuzda bulunan 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Tarihçe
Üniversitemizin 1957 yılında açılışı ile ilk fakültesi olan Ziraat Fakültesinin eğitim öğretime başlamasından itibaren Fitotekni bölümü içinde Bağ- bahçe Kürsüsü olarak hizmet vermişti. Fitotekni Bölümü bünyesinde bulunan Tarla Bitkileri ve Bitki Koruma kürsülerinin müstakilen bölüm olarak eğitim öğretime açılmasından sonra Bağ-bahçe kürsüsü yine Fakülte bünyesinde servis kürsü olarak hizmet vermiş, 1982 yılında Bahçe Bitkileri Bölümü kurulmuştur.

Misyon ve Vizyon
Ülkemizde Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği giderek önem kazanmaktadır. Gerek yetişme alanları itibariyle, gerek iç ve dış ticaretteki önemi ve gerekse istihdam açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Meyvecilik, bağcılık, sebzecilik bitkisel yetiştiricilikte kazançlı bir sektör ve milli gelire önemli gelir sağlayacak potansiyele sahip olduğumuzu vurgulamak gerekir. Bölgede yeni üretim alanlarının saptanması veya mevcut üretim alanlarının rehabilite edilmesi bu üretim potansiyelini artırmak bölümümüzün esas misyonu olmaktadır. Ayrıca bu alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, bu konularda eğitim öğretimde bulunmak bilhassa bulunduğumuz bölge şartlarına uygun ürün çeşitliliğini artırmak, bölge yetiştiricisini her konuda bilgilendirmek, kurslar, seminerler, kongreler düzenlemek görevlerimiz arasında bulunmaktadır.