PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Gübre Çeşitleri


rımat
27.03.2013, 19:14
Organik Gübre Çeşitleri


Organik Gübre çeşitlerini 4 ana kısımda inceleyebiliriz.

Leonardit Kaynaklı Organik Gübre: Leonardit 70 milyon yıl süren bir hümifikasyon süreci sonunda oluşan linyit kömürünün okside olmuş formudur içeriğinde. Leonardit Hümik + Fulvik asit içeren bir toprak düzenleyicidir. Ph düşürür. Bitki besin elementlerinin alınımı kolaylastırmakla birlikte gübre kullanımını %30 düşürür ve yüksek verim sağlar. Fakat yalnızca Leonardit yani Natural olarak satılan Leonarditler tek başına tam etki yapamazlar içerisinde kükürt, demir, çinko gibi elementlerinde bulunduğu Leonardit Kaynaklı Gübreleri tercih ediniz.

Hayvan Gübresi: Büyükbaş hayvanların dışkılarının kurutularak yakılmasıyla elde edilen gübrelere hayvan gübresi adını veriyoruz. Hayvan gübrelerinde nem miktarı fazla olduğundan bu tür gübrelere soğuk gübre de denilir. Fakat Hayvan gübreleri 4 yıl yakılmadan kullanıldığı takdirde içeriğindeki Tuz miktarı yüzünden topraklarımızı çoraklaştıradabilir bundan ötürü en az 4 yıl yanmış beklemiş hayvan gübresi kullanmanızı öneririz.

Yeşil Gübreleme: Bu gübreleme çeşidinde toprağa ekilen bitki yeşillendikten sonra toprak işlenerek çıkan bitki toprakla karıştırılır. Bu şekilde yapılan gübrelemeye de yeşil gübreleme denir. Bu gübrelemeye örnek olarak bahçelerde ağaç aralarına ekilen fiğ, mercimek, soya gibi ürünlerin yeşilken pullukla toprağa karıştırılması ve de bu sayede toprak organik maddece zenginleşir fakat bu sadece topraktaki organik madde miktarını arttırmaktadır herhangi bir Ph seviyesi yüksekliğini düşürmede yardımcı olmaz.

Tavuk Gübresi: İçerisinde belli oranda sadece organik madde içermektedir hümik fulvik asit olmadığından herhangi bir toprak dengeleyicisi olarak kullanılmaz sadece toprakdaki organik madde eksikliğini belli ölçüde gidermeye yardımcı olur.

:img-yes:

tilloshow
23.10.2013, 23:40
Merhaba arkadaşlar. Forumda paylaşılan bilgileri inceledim ve organik gübre hakkında solucan gübresi hakkında bilgi göremedim. Merak ediyorum solucan gübresi ne kadar organik ve yararlı? İnternette bulunan bilgilerde fazlasıyla ticari amaçlı abartılmış bilgiler var gibi. Solucan gübresi hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilirmi.

Mr.Muhendis
23.10.2013, 23:43
Merhaba arkadaşlar. Forumda paylaşılan bilgileri inceledim ve organik gübre hakkında solucan gübresi hakkında bilgi göremedim. Merak ediyorum solucan gübresi ne kadar organik ve yararlı? İnternette bulunan bilgilerde fazlasıyla ticari amaçlı abartılmış bilgiler var gibi. Solucan gübresi hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilirmi.

Solucan Gübresi Üretmek (http://www.ziraatciyiz.biz/solucan-gubresi-uretmek-t3176.html)

Solucanlarla Kompost / Gübre Yapmak (http://www.ziraatciyiz.biz/solucanlarla-kompost-gubre-yapmak-t5941.html)

ekolojiks
09.11.2016, 08:39
Organik gübre çeşitlerinden en önemlisi unutulmuş sanırım. Solucan gübresi bitkileriniz için verimlilik ve hasat artışı sağlar.

gubrecitarik
02.12.2016, 14:20
Merhaba,
Organik tarımda kullanılabilir sertifikalı ürünler tercih edilmelidir.
Bu konu ile ilgili olarak:
Organik Tarım

Organik tarım ve organik gübre kullanımı ile ilgili bilgilendirme.
Organik tarım nedir?

Organik tarımın temel ilkeleri nelerdir?

Organik Tarım Nedir?

Organik tarım nedir sorusunun cevabı; ürün yetiştirilmesi, ürünün toplanması, ürünün hasat edilmesi, ürünün kesim işlemi, ürünün işlenmesi, ürünün tasnifi, ürünün ambalajlama, etiketleme işlemi, muhafaza edilme durumu, depolama alanı ve depolama ortamı, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan diğer tüm işlemlerde, kimyasal madde kullanımının olmaması veya tarım ilacı kullanılmadan yapılan tarım "organik tarım" olarak tanımlanır.

Üretim sırasında gerçekleşen tüm işlemler, ilgili kuruluşlarla yeterliği onaylanmış kurum veya kuruluşlar tarafından, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının aracılığı ile, laboratuvarların ulusal ve uluslararası kabul görmüş olan ve onaylı olan teknik kriterlere göre değerlendirilmesi gereklidir ve yeterliğinin onaylanmasını ve düzenli aralıklarla denetlenmesi söz konusu olan bir durumdur.

Kısa adı ETO olan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği'nin web sitesinde yapılan tanıma göre ise organik tarım; "ekolojik tarım, tarımsal üretimde yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan alternatif bir üretim yöntemidir. Bu yöntemde sentetik gübre, ilaç, büyüme maddeleri ve genetik yapısı modifiye edilmiş organizmalar (GMO) kullanılmadan verim ve kalite sürekliliği sağlanır."

Bu üç kelime, "Organik", "ekolojik", "biyolojik" kelimeleri aynı anlama mı geliyor?

1 Aralık 2004 yılında kabul edilen 5262 sayılı olan Organik Tarım Kanunu'na göre, "organik" kelimesi "ekolojik" ve "biyolojik" kelimeleriyle eşdeğer anlamı ifade etmektedir.

Organik Tarımın yapıldığı arazilerin özellikleri nasıl olmalıdır?

Organik üretim yapılacak arazinin şu özelliklere sahip olması gerekmektedir; geleneksel üretim yapılan tarım bölgelerinden, işlek otoyul ve anayollardan, çalışır durumda olan ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden ve kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı çöp depolama alanlardan, kirletici atıklar içeren ve canlı yaşamını da olumsuz etkileyen akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması kesinlikle gerekir. Bu mesafeler kontrol kuruluşu tarafından incelenir ve belirlenir.

Organik tarımın temel ilkeleri nelerdir?

Kısa adı ETO olan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği'nin web sitesinde yapılan tanıma göre;

Ekolojik Tarımın Temel İlkeleri Şunlardır:
- Kesinikle doğal çevre ile tam uyumlu olarak üretim yapmak,
- Çiftlik veya yerel kaynakların kullanımına dayananve kendine yeterli kapalı bir sistemin çevreye uyumlu bir şekilde oluşturulması,
- Nihai ürün yerine tüm üretim sürecinin tam anlamıyla kontrol edilip ürünün sertifikalandırılması,

Bitkisel Üretimde Temek İlkeler Şunlardır:
- Gerektiğinde ve uygun yöntemlerle toprak işleme sistemlerinin oluşturulması,
- Topraktaki organik maddenin korunması ve verimliliğinin korunması,
- Kesinlikle ve kati surette kimyasal gübre yerine toprak verimliliğinin ekim nöbeti, yeşil ve organik gübreler ile sağlaması gerekmektedir,
- Tohum seçiminde dikkatli davranılmalı, dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki çeşitlerinin seçimi itina ile yapılmalıdır,
- Uygun ekim-dikim yöntemleri ve zamanının en iyi şekilde belirlenmesi,
- Bitki direncinin mümkün olduğunca arttırılması, hastalık ve zararlılara karşı gerektiğinde kültürel ve biyolojik yöntemler ile organik kökenli prepatların kullanımının sağlanması gerekmektedir,
- Yabancı otların kontrolünde ekim nöbeti, mevcut bitkilerinin morfolojik özellikleri gibi yöntemlerin ele alınıp gerektiğinde uygun mekanik yöntemlerin kullanımının sağlanması,
- Hasat yapılırken ekolojik yöntemlere uygun hasat yapılmalı , ekolojik yöntemlere ait depolama ve dağıtım yapılması gerekmektedir,
- Ekolojik işletme esaslarına bağlı kalınarak bitkisel üretim ve organik tarım yapılmalıdır,

Hayvansal Üretimde Temel İlkeler Şunlardır:
- Sağlıklı hayvan yetiştiriciliği konusunda uygun ortamların sağlanması,
- Hayvan barınaklarında uygun yaşam koşullarının sağlanması,
- İşletmede yemlerin üretilmesi ve organik yemlerden kati surette yararlanmanın sağlanması,
- Damızlık ve ırk seçiminde ekolojik uygunluğunun olması.

Organik tarımda bitkiler zararlılardan nasıl korunmaktadır?

Organik tarımda kesinlikle şu ürünlerin kullanımı yasaklanmıştır: sentetik kimyasal maddelerin (örn. genel gübreler, kimyasal ot ilaçları, kimyasal bitki koruma ürünleri, insektisitler ve zararlı pestisitler) kullanımı yasaklanmıştır. Bitkiler öncelikle seçilirken hastalıklara dirençli türlerin seçilmesi ve o bitkiye uygun olan toprak işleme metotları vasıtasıyla korunmaktadır. Bunlar:

- Ürün rotasyonu, örneğin aynı arazide ardışık olarak aynı ürün kesinlikle yetiştirilemez, yetiştirilse bile hiçbir surette verim alınamaz. Bu metodun temelini oluşturan mantık şudur, parazitler gelişemez ve ölürler ve bitki besinleri aşırı olarak tüketilmez.

- Sıra çalıları ve ağaçların dikilmesi ile sadece peyzajı daha hoş hale getirmez.

- Ara ürün yetiştirmede, örneğin bir ürün diğerlerinin parazitleri tarafından aşırı tüketiliyorsa, farklı ürünlerin paralel işlenmesi gerekmektedir.

Organik tarım, iyi bozunmuş olan gübre ve organik kompostlar (örn. çimen vb.) ve yeşil gübre gibi doğal gübreleri kullanır. Örnek olarak bu amaç için dikilmiş yonca ve hardal gibi bitkilerin toprağa karıştırılması olarak verilebilir.

Bitkileri hastalık ve bitkiye zarar veren zararlılardan korumak gerektiğinde, bitkisel, hayvansal veya mineral bazlı doğal maddeler kullanılır, örnek verilecek olursa bitki ekstraktları, faydalı predatörler, kaya unu veya toprak yapısını ve kimyasal kompozisyonunu ıslah eden ve bitkileri kriptogamik saldırıdan koruyan doğal mineral maddeler kullanılması uygundur.

Organik toprak işleme teknikleri çiftlikte doğal dengeyi düzenler. Bununla beraber, parazit saldırısı veya diğer zıt faktörler meydana gelebilir, operatör sadece Avrupa Birliği Yönetmeliği ("pozitif liste" diye adlandırılır) tarafından izin verildiği açıkça ifade edilmiş doğal orijinli maddeleri kullanmak zorundadırlar.

isa_guney
23.12.2016, 16:31
Merhaba arkadaşlar.
forum daki ilk yazım oluyor bu.
Uzun zaman solucan gübresini araştırdım. Amatör anlamda bir depoda başladım. Solorg adı ile devam ediyorum. Verilebilecek gıdalar hakkında bilginiz var mı? Sizin tecrübelerinizden de faydalanmak isterim.

ekoversol
04.02.2017, 09:21
Solucan gübresi üretimi ile ilgili dünya genelinde yapılan çalışmalara bakıldığında öncelikle amerika, israil, almanya, hindistan, bulgaristan, litvanya, letonya, makedonya, rusya gibi ülkeler solucan gübresi üretimini 50 yıldan fazla süredir ticari olarak yapılmaktadır ve solucan gübresini topraklarında kullanarak organik sağlıklı ürünler yetiştirerek tüketmektedirler dünya genelinde yapılan sağlık araştırmalarında genetiği değiştirilmiş ve kimyasal ürünlerle üretilmiş ürünleri tüketen toplumların sağlık durumlarının organik tüketen toplumlara göre daha sağlıksız ve kanser riskinin yüksek olduğu görülmüştür. Solucan gübresi üretim çiftlikleri dünya genelinde tarım politikası olarak devlet tarafından desteklenmektedir. Türkiye de üretim durumu ise henüz yeni bir üretim şekli olmasına ve gübre üretim miktarının organik ve kimyasal gübre toplam kullanım miktarının %5 düzeyinde olmasına rağmen özellikle yeni girişimcilerin çoğalması ve tarım bakanlığı tarafından milli proje kapsamında organik gübreye geçiş ile ilgili yapılan açıklamalar sonucunda organik biyolojik ve mikrobiyal gübre kullanım miktarının %70 oranında arttırılacağı ve destekleneceği belirtilmektedir.
Solucan gübresi üretimi yapmak isteyen girişimcilerin hibe destek programlarına dahil edilerek teşvik edileceği gündeme gelmiştir.

yokole1sey
06.06.2017, 16:16
Bu iş konusunda sıze bılgı verebılırım. Kurulum ve satışını yapan firmayız...

yasemin__1
11.01.2019, 12:36
Kimyasal gübrelerin insan sağlığına olumsuz etkilerinin zaman geçtikçe meydana çıkması, gübre kullanımında organikliğe dönüşü hızlandırıyor.

Kimyasal gübreler bir anda toprağın ve bitkilerin verimini artırsa da uzun sürede insan sağlığına olan etkileri, toprakta verimsizlik ve maliyetlerden dolayı organik gübreleme yöntemlerine olan ilgi artışa geçti.

Organik gübreler, tarımsal üretimde yetiştirilen bitkilerin, bitki besin maddesi ihtiyaçlarını tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu gübreler çeşitli tarımsal faaliyetler sonucu oluşan organik kökenli tarımsal atıklarla, doğal kökenli organik maddelerin büyük ölçüde değişikliğe dönüştürülmeden sağlanmasıyla ortaya çıkan materyallerden oluşuyor.

Solucan gübresi en iyi verim sağlayan gübrelerden biridir. Bu gübrelerin sıvı ve katı çeşitleri bulunmaktadır. Aşağıdaki linkte bu gübre türü hakkında birçok bilgi mevcuttur.

:a025: