PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : erzincan devlet destek programı


ziraatci2941
14.12.2012, 19:10
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
DESTEK BİZDEN,
ÜRETİM SİZDEN
2003-2011
ERZİNCAN“Türk tarımını kalkındırmadan
Türkiye’yi kalkındıramayız”
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan“Ekolojik denge ve
küresel gıda sorunları için
şimdi tarım zamanı”
Mehmet Mehdi EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Erzincan tarımında
yapısal değişim
ve dönüşüm
çalışmaları7
Tar›m
Türkiye
BÜYÜDÜ...
“Son 8 yılın 7’sinde büyüyerek ekonominin “tampon” ve Türkiye’nin “lokomotif”
sektörü olan Tarım Sektörü, 75 Milyon insanımızın ve 30 Milyon turistin gıda ihtiyacını
karşılamış, 1.525 ürün ile 184 ülkeye 15,3 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.”Çiftçinin
yüzü güldü
89
Çiftçi borçları
silindi…
• Erzincan’da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aldıkları kredileri
ödeyemeyen 3.995 çiftçimizin, 5,5 Milyon TL’ yi bulan borçları silindi.Kefalet kanunu
ile çiftçi
mağduriyeti
sona erdi…
• 2007 yılında çıkarılan Kanun ile müteselsil kefalet yüzünden hacizle karşı karşıya olan
çiftçilerimizin mağduriyeti giderildi.
1011
Tarımsal kredi
kullanımı
arttı…
• 2002 yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranları, sulama ve hayvancılık
faaliyetlerinde sıfır’a (faizsiz), diğer tarımsal faaliyetlerde % 5’e düşürüldü.
• T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2003 yılında çiftçilere 950
Bin TL kredi kullandırılmış iken, 2011 yılında bu miktar 82,5 Milyon TL’ ye yükseldi.
• Bu dönemde, Erzincan çiftçisine kullandırılan kredi miktarı 86,8 kat arttı.Erzincan’da
tarımsal
destekler13
Tarımda “İlk”ler
Dönemi Başlatıldı
İlk kez…
• “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme
Modeli” başlatıldı(2010).
• Devlet destekli tarım sigortası uygulamaları
başlatıldı (2006).
• “174 ALO GIDA HATTI” kuruldu (2009).
• Tarım arazilerinin “Bölünemez Parsel Büyüklüğü”
belirlenerek fiili toplulaştırma yapılması sağlandı(2007).
• Kırsal kalkınma yatırımları desteklendi (2005).
• GAP ve DAP kapsamında yer alan illerde 50 baş ve üzeri hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine
başlandı (2010).
• Damızlık süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine % 60
indirimli faiz uygulaması başlatıldı(2006).
• Büyükbaş Besi Hayvancılığında sıfır faizli işletme kredisi, büyükbaş besi, süt ve küçükbaş hayvancılık
yatırımlarında % 50-60 oranlarında indirimli faizli kredi uygulaması başlatıldı(2010).
• Basınçlı sulama sistemi yatırımlarına, % 50 hibe ve sıfır faizli 5 yıl vadeli kredi uygulamaları
başlatıldı (2006-2007). 14
• Sünede havadan ilaçlamaya son verildi tamamen yerden ilaçlamaya geçildi ve sünede biyolojik
mücadele başlatıldı (2006).
• Meyve bahçelerinin yenilenmesi çalışmalarına destek verildi(2005).
• Sertifikalı tohumluk ve fidan kullanan üreticilere destek verildi(2005).
• Gübre desteği nakit olarak doğrudan çiftçilere verildi (2005).
• Toprak analizi için ilave destek uygulaması başlatıldı (2005).
• Ürün konseyleri kuruldu(2009).
• Akredite veteriner hekimlik uygulaması başlatıldı (2006).
• Yerli hayvan genetik kaynakları halk elinde koruma altına alındı (2005).
• Sertifikalı tohum üreticilerine destek verilmeye başlandı (2008).
• Su ürünleri üretimine destek verilmeye başlandı(2005).
• Küçükbaş hayvancılığına destek verildi (2006).
• “Sertifikalı Tarım Danışmanlığı Uygulaması” başlatıldı (2009).
• Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi oluşturuldu (2010).
• İyi tarım ve örtü-altı iyi tarım uygulamalarına destek verildi(2009).
• Anaç sığır ve manda desteklemesi uygulaması başlatıldı.(2008)
• Hayvan başı destek ödemesi başlatıldı(2008).
• Hububata prim desteği verildi (2005).
• Çiftçilerimize mazot desteği verildi (2003).
• Tarımsal kalkınma kooperatiflerine faizsiz kredi verildi (2003).
• Arıcılık destekleme kapsamına alındı (2003).
• Organik tarım için ilave destek uygulaması başlatıldı (2005).
• “Organik Tarım Bilgi Sistemi” kuruldu(2005).
• “Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi” kuruldu(2007).15
• Bitki koruma ürünleri için “Bayilik Sınav Sistemi” getirildi (2007).
• Üreticilere tarım danışmanı istihdamı için destek verildi (2009).
• Çiğ sütün süt tozu olarak değerlendirilmesine destek verildi (2009).
• Koyun ve keçi sütüne sığır sütünden farklı olmak üzere destekleme verildi (2009).
• Ulusal süt kayıt sistemi ve damızlık koyun keçi kayıt sistemi kuruldu (2009).
• Süt fiyat düzenlemesi desteği verildi (2009).
• Buzağı desteği verildi(2003)
• Reçeteli zirai ilaç satışı uygulamasına geçildi(2009).
• Et ve Yumurta Tavukçuluğuna % 50 kanatlı sektörüne ise % 60 faiz indirimli biyogüvenlik kredisi
uygulandı (2010).
• Aşı desteği verildi(2005).
• “Alo Ofis Ürün Alım Hattı” kuruldu (2005).
• Yağlı tohumlardan aspire prim desteği verildi (2006).
• Tiftik üretimi desteği verildi(2006).
• Baklagiller prim desteği kapsamına alındı (2008).
• Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ile tüm veriler kayıt altına alınmaya başlandı (2008).
• İşletme başına tarımsal yayım ve danışmanlık desteği verildi(2009).
• Fark ödeme desteklerinin havza bazlı yapılmasına başlandı(2010).
• Tritikale prim desteği kapsamına alındı (2010).
• Web Tarım TV yayına başladı (2010).
• İlk kez büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde faizsiz, 7 yıl vadeli kredi uygulaması başlatıldı
(2010).
• İlk kez büyükbaş hayvan besiciliğinde faizsiz, 2 yıl vadeli kredi uygulaması başlatıldı (2010). Mazot desteği
başlatıldı…
• Erzincan’da çiftçilerimize, bu dönemde 16,1 Milyon TL mazot desteği sağlandı.
16Kimyevi
gübre desteği
doğrudan
çiftçimize ödendi…
• Kimyevi gübre desteği doğrudan çiftçimize verildi, gübre fiyatlarındaki artıştan
üreticimizin olumsuz etkilenmesi önlendi.
• Erzincan çiftçisine, bu dönemde toplam 13,3 Milyon TL gübre desteği sağlandı.
1718
İşimiz destek,
amacımız daha
çok üretmek…
• Erzincan’da 2002 yılında toplam 10,1 Milyon TL tarımsal destek verilmiş iken, 2011
yılında 19,1 Milyon TL destek verildi.
• 2003-2011 döneminde toplam 139,2 Milyon TL tarımsal destek ödendi.
• 2002-2011 döneminde, toplam tarımsal desteklemeler % 89 arttı.19
• Erzincan’da 2002 yılında prim desteği verilmemiş iken, 2011 yılında 2,5 Milyon TL
destek verildi.
• 2003–2011 yıllarında, çiftçilerimize toplam 11,2 Milyon TL prim desteği verildi.
Prim destekleri
arttı…20
Hayvancılığa
özel önem
verildi…
• Erzincan’da 2002 yılında 207 Bin TL
hayvancılık desteği verilmiş iken, 2011
yılında 8,6 Milyon TL destek verildi.
• 2003–2011 yıllarında, çiftçilerimize
toplam 34,9 Milyon TL hayvancılık desteği
verildi.
• 2002-2011 döneminde çiftçilerimize ödenen hayvancılık desteği miktarı 41 kat arttı.
• Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde Etçi Ve Kombine Irklarla Kurulacak
Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 2010/34 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı gereğince; Yeni inşaat yatırımında %30, Damızlık Gebe Düve alımında
%40, Sağım Ünitesi ve/veya soğutma tankı alımında %40 oranında hibe desteği
uygulanmaktadır.21
Tarımsal
Kalkınma
Kooperatiflerine
tam destek,
bereketli
gelecek…
• Erzincan’da 1999-2002 döneminde 5 adet kooperatif projesine 1,6 Milyon TL kredi
desteği sağlanmış iken, 2003-2011 döneminde 27 adet kooperatif projesine
23 Milyon TL destek sağlandı.
• Bu projeler ile 1.618 aile desteklendi.
• Kooperatiflere verilen kredi desteği 14,4 kat arttı.Ürünler işlendi,
kazanç çoğaldı…
Kırsal kalkınma hamlesi başlatıldı.
• Tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayan
%50 hibe destekli Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2006
yılında başladı.
• Böylece tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi,
ambalajlanması, depolanması ve makine-ekipman alımları gibi ekonomik yatırımlar
desteklendi.
• 1.139 adet makine-ekipman alımı için 3,9 Milyon TL destek verildi.
• 2006-2011 döneminde 5,7 Milyon TL tutarında 29 proje tamamlanarak,270 kişiye
istihdam sağlandı.
2223
Cumhuriyet
tarihinde bir ilk;
tarım sigortası…
• Doğal afetlerden etkilenen üreticilerin mağduriyetlerini gidermek üzere 70 yıllık bir
rüya olan Tarım Sigortaları uygulamaları 2006 yılında başlatıldı.
• Bugüne kadar, Türkiye genelinde 1 Milyon 826 Bin, Erzincan’da ise 1.233 poliçe
kesildi ve poliçe bedelinin % 50’si hibe olarak karşılandı.24
• Türkiye’de 7.500, Erzincan’da ise 60 tarım danışmanı göreve başlatıldı.
• Tarım danışmanı sayısı 2012 yılında alınacaklarla birlikte Türkiye’de 10.000’e,
Erzincan’da ise 78’e yükselecektir.
• Türkiye’de ilk kez ‘performansa dayalı sözleşme yenileme esası’ bu personel için
uygulandı.
• Tarım danışmanlarının büyük bir kısmı kadroya geçirildi.
Veteriner hekim
ve mühendisler
çiftçimizin
yanında…25
Suni tohumlama
çalışmaları…
• Özel veteriner hekim uygulamasıyla suni tohumlama çalışmaları hız kazandı.
• Erzincan’da, 2002 yılında 1.615 adet suni tohumlama yapılıyor iken, 2011 yılında
14.903 adede ulaştı.
• 2003–2011 yıllarında 85.705 adet suni tohumlama yapıldı.
• Suni tohumlama sayısı yaklaşık 9,2 kat arttı.26
Hayvan
hastalıklarıyla
daha etkili
mücadele...
• Hayvan hastalıklarıyla mücadele için önemli projeler hayata geçirildi.
• 2010 yılında ŞAP aşılama kampanyası ile Erzincan’da hayvan varlığının % 90’ı aşılandı.
• 2003-2011 döneminde toplam 3,2 Milyon hayvan aşılandı.
• 2003-2011 döneminde 245 Bin büyükbaş hayvan kayıt altına alındı.27
• Halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak üzere gıda üretim ve
satış yerlerinde denetimler arttırıldı.
• Erzincan’daki gıda denetçisi sayısı, 2002 yılında 6 iken, 2011 yılı sonu itibariyle 34’e
çıkarıldı.
• Gıda denetimi sayısı ise, 2002 yılında 168 adet iken, 2011 yılında 2.128 adede çıkarıldı.
• 2009 “GIDA YILI” ilan edildi.
• 174 ALO GIDA HATTI hizmete açıldı.
Güvenilir gıda,
sağlıklı yaşam...
174 alo gıda
hattı…28
Mera ıslahında
dev adım...
• Mera ıslah çalışmalarına büyük önem verildi.
• Sağlanan destekler ve yapılan ıslah çalışmaları ile yem bitkileri üretim alanlarında
önemli artışlar sağlanarak kaliteli kaba yem ihtiyacının %75’i karşılanır hale geldi.
• Erzincan’da, 11 proje kapsamında 221.708 da mera ıslahı yapıldı. 29
Çiftçi eğitim
ve yayım
çalışmaları…
• Erzincan’ da 2003-2011 döneminde, 245 adet çiftçi eğitim kursu açıldı.
• Böylece 5.400 çiftçi eğitildi, 5.300 adet kitap-broşür çiftçileri bilgilendirmek amacıyla
dağıtıldı.30
Sivas- Erzincan
Kalkınma Projesi
(2004-2012)
• Tarımsal verimliliğin ve gelir seviyesinin
artırılması amacıyla uygulanan ve toplam
yatırım tutarı 30,050 Milyon dolar olan proje
bütçesinden, Erzincan iline 5 Milyon dolar
harcanmıştır.
• Köy geliştirme kapsamında; 30 köyde, kanalizasyon, doğal arıtma ve foseptik yapımı
tamamlanarak, 7 köyde arazi yolu yapımı gerçekleştirildi. Ayrıca, 2 köyde istinat duvarı ve
menfez inşaatı ile 1 köyde içme suyu deposunun yapımı gerçekleştirildi.
• Çiftçilik Desteği ve Tarımsal Pazarlama kapsamında; 1.140 adet sıvat, 53 ton buzağı büyütme ve
başlangıç yemi, 316.450 adet meyve fidanı ve sebze fidesi, 800 adet ana arı dağıtımı yapıldı.
• Proje illerine 17 adet hizmet aracı ve 40 adet büro ekipmanı alındı.
• Erzincan ilinde Kuru Fasulye Stratejik Yatırım Planı kapsamında; 115 çiftçiye 1,4 Milyon TL hibe
ödemesi yapıldı.31
TİGEM
faaliyetleri…
• Tarım İşletmelerinden, sertifikalı 5.479 ton hububat ve 404 ton yem bitkileri
tohumlukları ile üstün vasıflı 64 baş damızlık sığır ve 60 baş damızlık koyun arz edildi.
• Çiftçilerin sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması ve tohumluğa kolay
ulaşımının sağlanması amacıyla İl geneline 1 adet TİGEM bayiliği kuruldu.
• Bayi Otomasyon Sistemine geçildi.32
Sertifikalı
tohumluk…
Üretimde
bolluk…
• Sertifikalı tohum kullanımına 2005 yılında ilk kez destek verilmeye başlandı.
• Erzincan’da çiftçilerimize, 2005-2011 döneminde toplam 336 Bin TL destekleme
yapıldı.33
TMO
alımları…
• Toprak Mahsulleri Ofisi, Erzincan’da son 9 yılda 51.404 ton hububat alımı yaptı ve
karşılığında çiftçilere 20,4 Milyon TL ödedi.34
Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Fonu ile
Özel İdare kaynaklı
projeler…
• Erzincan’da 2003-2010 döneminde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fonu
kaynaklarından tarımsal projeler için 2.328 çiftçimize 12,5 Milyon TL kaynak
kullandırıldı.
• 2003-2011 döneminde, Özel İdare kaynaklarından 64 adet proje desteklendi, 4,6
Milyon TL kaynak kullanıldı, 120 Bin adet fidan, 3,5 Milyon adet fide ve 1.800 ton
tohum dağıtıldı.35
EBK yeniden
üreticimizin
hizmetine
sunuldu…
• Erzincan Tavuk kombinası Erzincan İl Özel idaresinden devir alındı.
• 2012 yılı sonuna kadar kombinanın fiziki iyileştirme ve modernizasyon
çalışmaları tamamlanması hedeflenmektedir.36
Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Kuruldu…
• 2007–2013 döneminde AB tarafından
kırsal kalkınmanın desteklenmesi için
ülkemize 874 Milyon Avro hibe
sağlanacaktır. Bu rakama 292 Milyon Avroluk
ulusal katkı eklendiğinde toplam kamu katkısı
olarak 1 Milyar 166 Milyon Avro kırsal alanların
kalkındırılmasına hibe destek olarak kullandırılacaktır.
• IPARD Programı kapsamında; et, süt, meyve-sebze, su ürünleri sektörlerinde ve kırsal kalkınma
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi kapsamında, AB kaynaklı kırsal kalkınma desteklerinden
çiftçilerimizin yararlanması sağlanacaktır.
• Kurumun Erzincan İl Koordinatörlüğü kuruluş çalışmaları başlatıldı.
• Kurum ile Erzincan’da; et üretimi ve kültür balıkçılığına yönelik yatırım faaliyetleri, süt ve süt
ürünleri işlenmesi pazarlanması, et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm
ile üretici gruplarının kurulmasına hibe desteği verilecektir.37
Erzincan’da
artış gösteren
bazı ürünler…
Kiraz Üretimi;
• 2002 yılında 1.007 ton iken,
• 2010 yılında 2.364 tona yükseldi
• Son 8 yıldaki artış % 135.
Biber Üretimi;
• 2002 yılında 1.924 ton iken,
• 2010 yılında 3.439 tona ulaştı.
• Son 8 yıldaki artış % 79
Ceviz Üretimi;
• 2002 yılında 1.167 ton iken,
• 2010 yılında 1.729 tona ulaştı.
• Son 8 yıldaki artış % 48Türk tarım sektörü, 75 milyon
insanımızın ve 30 milyon turistin
gıda ihtiyacını karşılıyor.
1.525 ürün ile 184 ülkeye
15,3 milyar dolarlık ihracat
gerçekleştiriyor.................................. .................................................. .................................................. ..............
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. .................................................. .............................................
................