PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Gümüşhane Tarımsal Yatırım Rehberi


ziraatci2941
08.12.2012, 22:42
GÜMÜŞHANE İLİ
TARIMSAL
YATIRIM REHBERİ
KASIM 2012
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİsam
2
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İÇİNDEKİLER
TARIMSAL YAPI.............................................. .................................................. ................3
GENEL BİLGİLER .................................................. .................................................. ........4
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI.......................................... .........................................4
BİTKİSEL ÜRETİM............................................ .................................................. .............5
HAYVAN VARLIĞI .................................................. .................................................. ......5
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ .................................................. ..........................6
TARIMSAL YATIRIM POTANSİYELİ....................................... ........................................7
GÜMÜŞHANE’DE TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN ...................................8
GÜMÜŞHANE’DE TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR ......9
TEŞVİK VE DESTEKLER......................................... .................................................. ......10
YATIRIM TEŞVİKLERİ .................................................. ................................................11
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI..............................18
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR ...........................21
TARIMSAL KREDİLER .................................................. ................................................23
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ........................................ ...........................26
İletişim Bilgileri .................................................. .................................................. ..............28sam
3
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YAPIsam
4
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL BİLGİLER
Yüzölçümü : 657.500 hektar
Toplam Nüfusu : 132.374 kişi
Belde/Köy nüfusu : 68.292 kişi
İlçe sayısı : 6 adet
Belediye sayısı : 18 adet
Köy sayısı : 322 adet
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI
KULLANILIŞ ŞEKLİ ALAN (HA)
TARIM ALANLARI
İÇİNDEKİ ORANI (%)
Tarla Arazisi 48.131 61
Nadas 27.855 36
Sebze bahçeleri 676 1
Meyve-Bağ Arazisi 1.530 2
TOPLAM 78.191 100
Kaynak: TÜİK-2011sam
5
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİTKİSEL ÜRETİM
ÜRÜN ADI ÜRETİM (TON) ÜRÜN ADI ÜRETİM (TON)
Buğday 23.597 Mısır (Silajlık) 44.864
Arpa 17.757 Şeker Pancarı 20.978
Patates 41.893 Elma 4.243
Yonca (Yeşil ot) 48.028 Domates 2.370
Fiğ (Yeşil ot) 32.534 Lahana 2.260
Kaynak: TÜİK-2011
HAYVAN VARLIĞI
CİNSİ SAYISI
Sığır
Yerli 21.631
Melez 24.700
Kültür 18.413
Toplam 64.744
Küçükbaş
Koyun 29.961
Keçi 4.015
Küçükbaş Toplam 33.976
Manda 113
Kanatlı 98.466
Arı Kovanı 39.312
Kaynak: TÜİK-2011sam
6
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ
KONUSU SAYISI KONUSU SAYISI
Süt ve Süt Ürünleri
2 Yumurta ve Yumurta ürünleri
1
Et ve Et Ürünleri
4 Makarna
-
Tahıl, Un ve Unlu Mamuller
73 Dondurulmuş Gıda
-
Meyve-Sebze işleme- paketleme
4 Gıda Katkı ve Yardımcı Maddeleri
-
Konserve ve Salça
- Gıda ile Temas Eden Maddeler
-
Bitkisel Yağ
- Kuruyemiş ve Çerezler
-
Hayvansal Yağ
- Baharatlar
-
Zeytinyağı
- Hazır Yemek ve yemek fabrikası
6
Su Ürünleri
- Gazlı İçecekler ve Meyve Suyu
-
Şekerli Mamuller
22 Alkollü İçecekler
-
Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar
11 Tütün ve Mamulleri
-
Nişasta ve Nişasta mamulleri
- Yem 1
Bisküvi
- Diğer
2sam
7
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL
YATIRIM POTANSİYELİsam
8
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GÜMÜŞHANE’DE TARIMA YATIRIM YAPMAK İÇİN 10 NEDEN
1. Tarım da kimyevi gübre ve zirai mücadele ilacı kullanımının son derece düşük
olması sebebiyle toprakların organik tarım yönünden avantajlı olması.
2. Geniş mera ve yaylaların konvansiyonel tarım için yada organik hayvancılık ve
arıcılık için uygun olması,
3. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi için uygun alanların var olması,
4. İlin meyve işleme sanayisinin (pestil-köme, meyve suyu) gelişmiş olması ve
özellikle pestil köme üretiminde bir marka haline gelmiş olması
5. Balık (alabalık) üretimi için uygun su kaynaklarının (akarsu,baraj gölü)
bulunması,
6. İl de organik tarım açısından Organik A.Ş. nin iyi bir örnek olması.
7. İlin dağ ve yayla turizmi potansiyelinin var olması,
8. İlin son açıklanan teşvik yasasında 5. Bölge içerisinde yer alması ve kalkınma
açısından öncelikli iller arasında yer alması.
9. İlin, çeşitli bitkisel ürünlerin yetiştirilmesine uygun, hastalık ve zararlılardan
ari ve farklı mikroklima özellikleri taşıyan çok sayıda kapalı havzaya sahip
olması
10. İlin Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında tek geçiş
alanı olması, sam
9
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GÜMÜŞHANE’DE TARIMSAL YATIRIM İÇİN UYGUN SEKTÖRLER VE ALANLAR
SEKTÖR ADI AÇIKLAMA
Organik Tarım
Sahip olduğu coğrafi konumu, toprak ve iklim özellikleri ve yerleşim yoğunluğunun
azlığı ile organik ürün yetiştirme açısından büyük potansiyel barındırmaktadır. İl;
hububat, bakliyat, yem bitkileri, ıtri bitkiler, pestil-köme, dut pekmezi ve balıkçılık
alanlarında organik tarım yapmaya oldukça elverişlidir.
Arıcılık
Gümüşhane balının besin değeri, kaynağını yörenin değişik çiçeklerinden aldığı için
diğer ballara göre yüksektir. İlin yıllık bal üretimi yaklaşık 725,60 ton dur ve toplam
130.000 kovan ile 2.600 ton bal üretimi sağlayacak floraya sahip olduğu tahmin
edilmektedir. İl genelinde yapılan bitkisel üretimde kimyevi gübre ve ilaç kullanımının
az oluşu organik arı ürünleri üretimi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.
Büyükbaş
Hayvancılık
2003 yılında açılan gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de ilk tesis olan “Aydın Doğan
Organik Tesisi”nin ilde yer alması ve özel sektörün hayvancılıkla ilgili yatırım ve
üretim hizmetlerine ilgi duyması ilde hayvancılığın gelişmesini sağlayan önemli
faktörlerdendir.
Su Ürünleri
Gümüşhane ili sahip olduğu akarsu, göl ve barajları ile kültür balıkçılığı üretimi için
büyük potansiyele sahiptir ve su ürünleri üretimi son yıllarda hızlı artış kaydetmiştir.
Bu artışta en büyük etken baraj göllerinde kurulan ağ kafeslerde de alabalık
yetiştiriciliğin yapılmaya başlanmasıdır. 2011 yılı itibariyle İlde bulunan alabalık
üretim tesislerinin sayısı 37’ye ulaşmış olup toplam kapasiteleri 4.330 ton/yıldır. 2012
yılında yapılacak yatırımlarla birlikte 4.760 ton/yıl üretim potansiyeli
hedeflenmektedir. İlde temiz yer altı ve yer üstü su kaynaklarının bulunması, diğer
tarımsal faaliyetlere göre yılın her döneminde gelir elde edilmesi, halkın yeterli,
dengeli ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi sonucu talebin artması, ilin
Karadeniz’e yakınlığı nedeniyle ihracata yönelik pazarlama probleminin bulunmaması
gibi sebeplerle karlı yatırım alanlarından biri haline gelmiştir.sam
10
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TEŞVİK VE
DESTEKLERsam
11
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ
UYGULAYICI KURUM: EKONOMİ BAKANLIĞI, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye
Genel Müdürlüğü
GENEL AÇIKLAMALAR
İlgili Mevzuat
 19.06.2012 tarih ve 28328 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar”
 20.06.2012 tarih ve 28329 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)”
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci
ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise
beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. Ayrıca, yatırımların asgari kapasite, sabit yatırım
tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası
olması gerekir.
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit
yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.sam
12
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Müracaat
 Teşvik belgesi müracaatları, Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları
kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle
belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki
yerel birimlere de müracaat edilebilir.
Teşvik belgesi
 Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için, projenin uygun görülmesi ve teşvik
belgesi düzenlenmesi gerekir.
Diğer desteklerden yararlanma
 Bu kapsamdaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz.
Tarım sektörüne ilişkin değerlendirme
 Tarım Sektörüne yönelik yatırımlar, “Genel Teşvik Sistemi” ve “Bölgesel Teşvikler”den
yararlanabilir. sam
13
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
 Bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartı ile diğer Tebliğ şartlarını sağlayan
Tarımsal yatırımlar, Genel Teşvik Sistemi kapsamında;
 Gümrük Vergisi Muafiyeti
 KDV İstinası desteğinden faydalanılabilir.
 Ayrıca, Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep
edilmesi halinde Genel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.
 Genel teşvik sistemi kapsamında teşvik edilemeyecek yatırımlar:
o Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık
unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve
nişasta bazlı şeker.
o Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
o Küp şeker.
o 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
o Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre
hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
o Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı
desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
o 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
 Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları:
o Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş,
o Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari150 büyükbaş,
o Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari150 büyükbaş/dönem,
o Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem,
o Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dahil) 1.000 küçükbaş dönem şartı aranır.sam
14
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİKLER
GÜMÜŞHANE ilinde Bölgesel Teşvikler Kapsamında Desteklenen Tarımsal Sektörler
BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN
YARARLANACAK SEKTÖRLER
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA
KAPASİTELERİ
Entegre hayvancılık yatırımları (entegre
damızlık hayvancılık yatırımları dahil)*
500 Bin TL
Gıda ürünleri ve içecek imalatı** 1 Milyon TL
Su ürünleri yetiştiriciliği (Balık yavrusu
ve yumurtası üretimi dahil)
500 Bin TL
Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
Lisanslı depoculuk 1 Milyon TL
Seracılık 10 Dekar
*Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500
büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında
1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre
yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı
aranmaz).
**Gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus,
yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş,
turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve
baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel teşviklerden yararlanamaz.sam
15
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
GÜMÜŞHANE ilinde Bölgesel Teşvik Kalemleri
DESTEK UNSURLARI
31.12.2013 tarihine kadar
(bu tarih dahil) başlanılan
yatırımlar
01.01.2014 tarihinden
itibaren başlanılan
yatırımlar
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
KDV İSTİSNASI
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı (%) 40 30
Vergi İndirim Oranı (%) 80 70
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Desteğin Uygulama Süresi 7 yıl 6 yıl
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) 35
YATIRIM YERİ TAHSİSİ
TÜM SEKTÖRLERDEKİ TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLAR
FAİZ DESTEĞİ
TL Kredisi 5 puan
Dövize Endeksli Kredi/Döviz Kredisi 2 puansam
16
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BÖLGESEL TEŞVİK KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek yatırım
malı makine ve teçhizat mevzuatta belirlenen hususlar çerçevesinde gümrük vergisinden muaftır.
KDV İstisnası: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında uygun
görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir.
Vergi İndirimi: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi
veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranlarıdır. İndirilen kurumlar vergisi
veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırım ile sağlanan ilave
istihdam için, ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi
Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik belgesi düzenlenmiş bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye
Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Faiz Desteği: Yatırım için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı
sabit yatırım tutarının %75’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının, yatırımın yapılacağı
bölgeye göre azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecek kredi
puanlarıdır.sam
17
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN FAYDALANMA
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, aşağıdaki
şartlarından en az birini sağlaması durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği
açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden
yararlanabilir.
Sağlanması gerekli şartlar
 Yatırımın Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmesi,
 Yatırımın aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösteren alanda entegrasyonu
sağlayacak bir yatırım olması.sam
18
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
EKONOMİK YATIRIMLAR
DESTEK KAPSAMI
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni
yatırımlar ile mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve
teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar ya da kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanmasına yönelik yatırımlar
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve tüzel kişiler
YATIRIM KONULARI
 Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
 Tarımsal Ürünlerin Depolaması (çelik silo)
 Soğuk Hava Deposu
 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
Tarımsal faaliyetlere yönelik alternatif enerji kaynaklarından jeotermal,
biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri
 Hayvansal Orjinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi
 Koyun, Keçi ve Manda konularında sabit yatırımlar
YATIRIM TUTARI VE
DESTEK ORANI
 Hibeye Esas Yatırım Miktarı
 Gerçek Kişilerde : 150.000 TL
 Tüzel kişilerde : 600.000 TL
 Hibe Desteği Oranı : %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no:
2012/64)” yer almaktadır.sam
19
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
BİREYSEL SULAMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
DESTEK KAPSAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için,
belirlenmiş bireysel sulama makine ve ekipmanları alımlarını ve yerinde
montajını desteklemek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Sulama
Kooperatifleri
YATIRIM
KONULARI
 Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
 Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
 Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması
 Lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 Center pivot sistem yağmurlama makinesi alınması,
 Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması
 Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması
 Trafo uyarı sistemleri kurulması
 Ön ödemeli kartlı su sayaçları alınması
 Manuel çalışan basınçlı sulama tesislerinin otomasyona dönüştürülmesi.
YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI
 Gerçek kişiler için : 50.000 TL
 Tarımsal amaçlı şirketler için : 100.000 TL
 Sulama koop. ve köylere hizmet götürme birlikleri için : 200.000 TL
 Hibe Desteği Oranı : %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 01.08.2012 tarih ve 28371 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no:
2012/57)” yer almaktadır. sam
20
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
DESTEK KAPSAMI
Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için, belirlenmiş makine
ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla
yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel Kişiler
DESTEKLENEN
MAKİNEEKİPMANLAR
 Anıza doğrudan ekim makinesi
 Arıcılık makine ve ekipmanı
 Balya makinesi
 Canlı balık nakil tankı
 Çeltik fide dikim makinesi
 File sistemi kurulması
 Biçer Bağlar
 Mibzer
 Pamuk toplama makinesi
 Pancar söküm makinesi
 Patates söküm makinesi
 Pülverizatör
 Sap parçalama makinesi
 Sap toplamalı saman makinesi
 Silaj makinesi
 Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
 Gübre Dağıtma makinesi
 Taş toplama makinesi
 Yem hazırlama makinesi
 Zeytin hasat makinesi
 Tambur filtre
 Su ürünlerinde buzlama makinesi
 Balıkçı gemilerinde soğuk depo
 Su ürünleri için kuluçka dolabı
 El Traktörü
 Güneş Kolektörü
 Sıra arası çapa makinesi
YATIRIM TUTARI
VE DESTEK ORANI
 Hibeye Esas Yatırım Miktarı;
 Gerçek Kişilerde : 50.000 TL
 Tüzel kişilerde : 100.000 TL
 Hibe Desteği Oranı : %50
NOT: Uygulamaya ilişkin detaylar 03.07.2012 tarih ve 28342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Tebliğ no: 2012/36)” yer almaktadır. sam
21
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN DESTEKLENEN ALANLAR
UYGULAYICI KURUM: DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI (DOKA)
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Kalkınma
Bakanlığının onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen
Mali Destek Programları kapsamında tarım sektörüne de destek sunabilmektedirler.
Bu programlar kapsamında, destek için öncelikli alanlar, örnek proje konuları ve
başvuru koşulları Ajansların web-sitelerinde ilan edilmekte ve Başvuru rehberlerinde
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça
belirtilmek kaydıyla;
 Yerel idarelere,
 Üniversitelere,
 Kamu kurum ve kuruluşlarına,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına,
 Sivil toplum kuruluşlarına,
 Kâr amacı güden işletmelere,
 Kooperatif ve birliklere,
 Gerçek ve tüzel kişilere, proje veya faaliyetleri için “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde “mali ve teknik” olmak
üzere iki konuda destek sağlanmaktadır. sam
22
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
Uygulanan Destek Çeşitleri:
Doğrudan Faaliyet Desteği
Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge
ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin proje
teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın doğrudan desteklenmesidir. Bu desteğe; yerel yönetimler,
üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler başvurabilmektedir.
Faiz Desteği
Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında
imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları
krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören
karşılıksız yardımdır. Bu destekten Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), çiftçi ve çiftçi
grupları, serbest meslek sahipleri yararlanabilmektedir.
Faizsiz Kredi Desteği
Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş
ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar
eliyle kredi verilmesidir. Bu mali destek, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzundaki usul ve esaslar dâhilinde Ajans tarafından
sağlanmakta ve mali destek faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmektedir. Bu destekten
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri
yararlanabilmektedir.sam
23
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
TARIMSAL KREDİLER
UYGULAYICI KURUM: ZİRAAT BANKASI, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
2012 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
KREDİ KONULARI
İNDİRİM ORANI (%)
Kredi Üst
Limiti(TL)
Yatırım
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı
yetiştiriciliği
250.000 TL'ye kadar 100 50
250.001-3.000.000 TL 75 50 20.000.000
3.000.001-20.000.000 TL 50 25
Yaygın hayvansal
üretim
50.000 TL'ye kadar 50 50
500.000
50.001-500.000 TL 25 25
Damızlık
Etçi sığır yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Düve yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Büyükbaş Hayvan
Yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Besiciliği 50 50 3.000.000
Küçükbaş Hayvan
Yetiştiriciliği 100 100 5.000.000
Besiciliği 100 50 1.500.000
Arıcılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 1.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği/avcılığı 50 25 3.000.000sam
24
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
2012 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
KREDİ KONULARI
İNDİRİM ORANI (%)
Kredi Üst
Yatırım Limiti (TL)
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı
tarımı
250.000 TL'ye kadar 50 50
250.001 -3.000.000 TL 50 25 10.000.000
3.000.001 -10.000.000 TL 25 25
Yaygın bitkisel
üretim
25.000 TL'ye kadar 50 50
500.000
25.001 - 500.000 TL 25 25
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 3.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 50 50 1.500.000
İyi tarım/Organik tarım uygulamaları 50 50 3.000.000sam
25
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
2012 YILI DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM ve İŞLETME KREDİSİ UYGULAMALARI
MUHTELİF KONULAR
İNDİRİM ORANI (%)
Kredi Üst
Yatırım Limiti(TL)
Dönemi
İşletme Dönemi
/Kredisi
Traktör alımı
35.000 TL'ye kadar 50 50 35.000
35.001 TL-500.000 TL 25 25 500.000
Tarımsal mekanizasyon (traktör hariç) 50 50 500.000
Modern basınçlı sulama 100 100 1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Diğer üretim konulan 25 25 500.000
Kredi Vadeleri:
 İşletme Kredilerinde: Azami 24 aya kadar.
 Yatırım Kredilerinde: Azami 7 yıla kadar.sam
26
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
DİĞER TARIMSAL YATIRIM DESTEKLERİ
DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) KAPSAMINDAKİ İLLERDE ETÇİ VE KOMBİNE
IRKLARLA KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü
DESTEK KAPSAMI
Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki (2010-2012) Ağrı, Ardahan, Bayburt,
Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars,
Malatya, Muş, Tunceli ve Van İllerinde et ve süt üretiminde verimlilik ile
kalitenin artırılmasını ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak
üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları en az 50, en çok 300 baş
damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarını kapsar.
KİMLER
BAŞVURABİLİR
Gerçek ve Tüzel kişiler
YATIRIM KONULARI
VE DESTEK ORANI
 İNŞAAT
Yeni Yatırım : %30
 HAYVAN ALIMI
Damızlık gebe düve alımı : %40
 MAKİNE ALIMI
Süt sağım ünitesi ve/veya : %40
soğutma tankı
Not: Uygulamaya ilişkin bilgiler Proje Uygulama Rehberinde mevcuttur.sam
27
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
DOKAP-TARIM PROJESİ
(Doğu Karadeniz Bölgesinde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaşam Seviyelerinin İyileştirilmesi
Projesi)
UYGULAYICI KURUM: GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Projenin amacı, çiftlik geliştirme metodunu 6 proje ilindeki küçük ölçekli çiftçilere yaymak ve
model alandaki küçük ölçekli çiftçilerin gelirlerini artırmaktır. Projenin 2013 yılı sonuna kadar
devam etmesi planlanmaktadır.
Projenin Ana Faaliyet Konuları Arasında:
 Ek gelir kaynaklarına ait üretim tekniklerinin belirlenmesi:
1) Yarı turfanda çilek yetiştiriciliği, yüksek rakımlı yerlerde çilek yetiştiriciliği, çeşit denemeleri,
2) Düşük maliyetli seraların kurulması,
3) Mavi yemiş (likarba) yetiştiriciliği,
4) Ot silajının hazırlanması,
5) Ürün yetiştiriciliği takvimleri hazırlanması,
6) Yeni ürün yetiştiriciliği (tatlı mısır, tatlı patates, v.b.)
7) Peyzaj amaçlı fidan yetiştiriciliği
 Model ve yayım alanlarındaki çiftçilerin örgütlenmesi vb. başlıklar yer almaktadır.
Not: Projenin uygulama detayları için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurulması
gerekmektedir.sam
28
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
İletişim Bilgileri
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT)
Adres: Eskişehir Yolu 9. Km Yeni Bina 14.Kat Lodumlu / ANKARA
Tel: 0 (312) 258 84 52 0 (312) 258 84 09
Faks: 0 (312) 258 85 16
Web: www.taryat.gov.tr
E-posta: taryat@tarim.gov.tr
 Ekonomi Bakanlığı- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
Adres: İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / ANKARA
Tel: 0 (312) 444 63 63
Web: www.ekonomi.gov.tr
E-posta: tesvik@ekonomi.gov.tr
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Gümüşhane İl Müdürlüğü
Adres: Cumhuriyet Caddesi GÜMÜŞHANE
Tel: 0 (456) 213 10 22
Faks: 0 (456) 213 30 56
Web : www. gumushane-tarim.gov.trsam
29
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
 Gümüşhane Valiliği
Adres: Hükümet Konağı GÜMÜŞHANE
Tel: 0 (456) 213 10 07
Faks: 0 (456) 213 11 35
Web : www.gumushane.gov.tr
E-posta: bilgiislem@gumushane.gov.tr, webmaster@gumushane.gov.tr
 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
Adres: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Gazipaşa mahallesi Nemlioğlu Sokak Taksim
Yokuşu No:3 TRABZON
Tel: 0 (462) 321 36 52-12
Faks: 0 (462) 274 36 52-50
Web: www.doka.org.tr
E-posta: doka@doka.org.tr sam
30
GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ
KASIM 2012
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ