PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarımsal Sözlük


Sayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Tarım Nedir
 2. Tarım Coğrafyası Nedir
 3. Ekoloji Nedir
 4. Organik Tarım Nedir?
 5. Besi Nedir?
 6. Besicilik Nedir?
 7. Besi Performansı Nedir
 8. Yem Nedir
 9. Karma Yem Nedir
 10. Biyoteknoloji Nedir
 11. Broiler (Broyler) Nedir
 12. Tarım Arazisi Nedir?
 13. Tarım Master Planı Nedir?
 14. Tohumluk Nedir?
 15. Teraslama Nedir?
 16. Toprak Çökmesi Nedir
 17. Özümleme Kapasitesi Nedir?
 18. Çentme (yontma) Nedir?
 19. Ziraat Nedir
 20. Küspe Nedir
 21. Dolomit Nedir?
 22. Jips Nedir?
 23. Polifenol Nedir?
 24. İstatistik Nedir
 25. Biyoistatistik Nedir
 26. Süt Nedir
 27. Rasyon Nedir
 28. Bakteri Nedir?
 29. Balyalama Nedir?
 30. Besin Zinciri Nedir?
 31. Besin Ağı Nedir?
 32. Biyokümülasyon Nedir?
 33. Biyotik Nedir?
 34. Cansız Çevre Nedir?
 35. Çekirdek Nedir?
 36. Çekirdek Zarı Nedir?
 37. Çekirdekcik nedir?
 38. Çölleşme Nedir?
 39. Çürüme Ve Çürütme Nedir?
 40. Defekasyon nedir?
 41. Dezenfeksiyon Nedir?
 42. Emisyon Nedir?
 43. Koruluk Nedir?
 44. Hasat Nedir?
 45. Hassas Tarım Nedir?
 46. Hava Kirliliği Nedir?
 47. Hava-Yer Ara Yüzeyi Nedir?
 48. Heleoplankton Nedir?
 49. Hgv Nedir?
 50. Hücre Nedir?
 51. Hücre Duvarı Nedir?
 52. Hücre Zarı Nedir?
 53. Homoral Bağışıklılık Nedir?
 54. Agronomi Nedir
 55. Seluloz Nedir?
 56. Savak Nedir?
 57. Su Ürünleri Nedir?
 58. Jenerasyon Nedir?
 59. Jelatin Nedir?
 60. Jeolojik Harita Nedir?
 61. Papillom Nedir?
 62. G+C Oranı Nedir?
 63. Gaga Nedir?
 64. Regurijitasyon Nedir?
 65. Rekontaminasyon Nedir?
 66. Yayım Nedir
 67. Veteriner Hekim Nedir
 68. Tarımsal Yayım Nedir
 69. Kürkçülük Nedir
 70. Kürk Nedir
 71. Kürk Hayvancılığı Nedir
 72. Angora Nedir
 73. Biyokimya Nedir
 74. Kültürteknik Nedir
 75. Yem Bitkileri Nedir
 76. Abiyotik Çevre Nedir?
 77. Abiyotik Faktör Nedir?
 78. Absorbsiyon Nedir?
 79. Adaptasyon Nedir?
 80. Adeloparazit Nedir?
 81. Adiyabitik Sapma Oranı Nedir?
 82. Adlandırma Nedir?
 83. Agar Nedir?
 84. Agar-agar Nedir?
 85. Tür Nedir
 86. Irk Nedir
 87. Öğütme Nedir?
 88. Ön Soy Kütüğü Nedir?
 89. Östrojen Nedir?
 90. Osteojenik Nedir?
 91. Özarıtım Nedir?
 92. Fagositoz nedir?
 93. Fagozom Nedir?
 94. Familya Nedir?
 95. Fenotip Nedir?
 96. Fermentasyon Nedir?
 97. Fitoplankton Nedir?
 98. Filogenetik Nedir?
 99. Habitat Nedir?
 100. Posa Nedir
 101. Seleksiyon Üstünlüğü Nedir
 102. Genotip Nedir
 103. Homozigot Nedir ?
 104. Heterozigot Nedir?
 105. Pinositoz Nedir ?
 106. Fungusit Nedir ?
 107. Pestisit Nedir?
 108. Anaç Nedir?
 109. Cansuyu Nedir?
 110. Seleksiyon Nedir
 111. Islah Nedir
 112. Ziraat Mühendisliği
 113. Mera Nedir
 114. Çayır Nedir
 115. Zeolit Nedir?
 116. Prototip Nedir?
 117. Kalıtım Derecesi Nedir
 118. Açık Tohumlu Ne Demektir ?
 119. Ağaç Nedir?
 120. Ağaççık Nedir?
 121. Ad Libitum Nedir
 122. Biyoteknik Mücadele Nedir?
 123. Predatörler Nedir?
 124. Hormon Nedir?
 125. Organik Besin Nedir?
 126. Ekolojik Tarım Nedir?
 127. Sertifikalı Ürün Nedir?
 128. Kalıntı (Rezidü-Bakiye) Nedir?
 129. Biyolojik İnsektisitler İle Mücadele Nedir?
 130. Biyomass Nedir ?
 131. iklim Nedir ?
 132. Nekroz Nedir?
 133. Büyüme Nedir ?
 134. Gelişme Nedir ?
 135. Usare (Özsu) Nedir?
 136. Lux Nedir ?
 137. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nedir?
 138. Toprak Nedir?
 139. Humus Nedir?
 140. Kömeç Nedir?
 141. Kameriye Nedir ?
 142. Buzağı Nedir
 143. Bağıl Nem Nedir?
 144. Sukkulent Nedir?
 145. Melez ( Hibrid ) Nedir?
 146. Dana Nedir
 147. Düve Nedir
 148. Tosun Nedir
 149. İnek Nedir
 150. Öküz Nedir