PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme


Sayfa : [1] 2

 1. Toprağın Bileşimi
 2. Mikrobiyoloji Tarihi
 3. Enzimlerin Yapısı ve İşleyişi
 4. Toprak Çeşitleri
 5. Toprak Sıcaklığı
 6. Organik Tarım
 7. Aktinomisetlerin Genel Özellikleri
 8. Aktinomisetlerin Bakterilerle Benzer Özellikleri
 9. Aktinomisetlerin Funguslara Benzer Özellikleri
 10. Bazı Önemli Aktinomiset Antibiyotikleri
 11. Aktinomisetlerin Biyolimünsent Özellikleri
 12. Pratik Uygulamaları Önemli Olan Aktinomiset Antibiyotikleri
 13. Toprak - Toprak Türleri - Toprak Katmanları
 14. Gübre Nedir - Gübrenin İçerdikleri Nelerdir
 15. Guano Gübresi
 16. Potasyum nitrat Gübresi
 17. Ürenin İçeriği
 18. Doğal Gübreler (Ahır Gübresi, Kompost, Yeşil Gübre)
 19. Amonyum nitrat Gübresi
 20. Toprağı işlemeden ekim sistemi
 21. Toprak Tahlili İçin Numune Nasıl Alınır
 22. Yaprak Analizi ve Yaprak Örneği Alma
 23. Tohum Nasıl Çimlenir
 24. Yağlı Tohumlar
 25. Aplikasyon Nedir
 26. Tohumların Saklanması
 27. Tohumsuz Bitkiler (Cryptogamae)
 28. Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta)
 29. Bitki Yayılışı - Koroloji
 30. Değişik Hidroponik Sistemlerin Karşılaştırılması
 31. Toprak- Bitki ve su ilişkisinde önemli bir konu - Drenaj
 32. Hümik Asit Nedir ?
 33. Seralarda Solarizasyon Uygulaması
 34. Fertigasyon
 35. Torf Toprağı
 36. Kaliteli Tohumluğun Önemi
 37. Bitki Sistematiğinde Kullanılan Genel Sözcükler
 38. Bitki Sistematiğinin Kısaca Tarihsel Seyri
 39. Temel Botanik Terimleri
 40. Bitkilerin Gübreleme İhtiyacı Nasıl Anlaşılır
 41. Bitki Besin Maddeleri ve Görevleri Nelerdir
 42. Bitki Besin Maddeleri ve İz Elementler
 43. Hangi Gübre Nasıl Uygulanır
 44. Gübreleme Yöntemleri Nelerdir
 45. Toprak Analizi Nasıl Yapılır
 46. Kimyasal Madde ve Gübre Yanığı
 47. Toprak İşleme Teknikleri
 48. Nadas Hakkında
 49. Çöplerin Gübre Olarak Kullanılması
 50. Hasat Kayıpları, Nedenleri ve Azaltma Yolları
 51. Havanın Serbest Azotunun Biyolojik Yolla Tespiti - Fiksasyon
 52. Azot Fiksasyonu Nedir
 53. Tuzluluk ve Gübreleme Arasındaki İlişkiler - PDF
 54. Fertigasyon Nedir - Fertigasyon Özellikleri - PDF
 55. Azotlu Gübreler
 56. Fosforlu Gübreler
 57. Potasyumlu Gübreler
 58. Kompoze Gübreler
 59. NPK (Azot-Fosfor-Potasyum) Gübreleri
 60. Kalsiyum Magnezyum Nitrat Gübreleri
 61. Mikro Besin Elementleri
 62. Gübre Karışım Tablosu
 63. Sterilizasyon Nedir - Sterilizasyon Yöntemleri
 64. Solarizasyon Nedir
 65. Toprak Hazırlığı - Toprağın Ekime Hazırlanması
 66. Toprağın İyileştirilmesi
 67. Toprakta Tuzluluk Sorunu ve Giderilmesi
 68. Toprağın pH Derecesini Tespit Etme
 69. Toprak pHsı ile Bitki Besin Alımı Arasındaki İlişki
 70. Toprak pHsının Yükseltilmesi
 71. Toprak pHsının Düşürülmesi
 72. Türkiye Topraklarının Genel Tanımı
 73. Türkiye'de Bulunan Büyük Toprak Gruplarının Sınıflandırılması
 74. Türkiye'de Bulunan Zonal Topraklar
 75. Türkiye'de Bulunan İntrazonal Topraklar
 76. Türkiye'de Bulunan Azonal Topraklar
 77. Toprak Kimyası Nedir ?
 78. Toprak İyon Değişimi
 79. Toprak Katyon Değişimi
 80. Toprakta Bitki ve Besin Maddelerinin Fiksasyonu
 81. Kireç ve Kireçlemenin Toprak Verimliliğine Etkileri
 82. Kükürt Uygulamalarının Toprak Verimliliğine Etkileri
 83. Toprak Fiziği Nedir ?
 84. Toprağın Mekanik Yapısı
 85. Kil Nedir - Kilin Özellikleri
 86. Toprak Suyu
 87. Toprak-Su Sisteminin Bazı Fiziksel Özellikleri
 88. Toprak Strüktürü
 89. Toprak Havasının Önemi
 90. Toprak Rengi
 91. Toprak Sıcaklığı
 92. Gübreleme ve Gübrelemenin Önemi
 93. Kalsiyum Magnezyum Kükürt Önemi
 94. Gübrelerin Sınıflandırılması
 95. Ahır Gübresinin Önemi
 96. Ahır Gübresinin Çürümesi
 97. Ahır Gübresinden Kayıpların Nedenleri
 98. Ahır Gübresinin Saklanması
 99. Ahır Gübresinin Kullanılma Zamanı ve Miktarı
 100. Çeşitli Hayvanlardan Elde Edilen Dışkı Miktarları
 101. Ahır Gübresinden Biyogaz Üretimi
 102. Yapay Ahır Gübresi
 103. Tezek Nedir - Tezek Üretimi
 104. Kompost Yapımı
 105. Yeşil Gübre Bitkileri
 106. Kimyasal Gübrelerle İlgili Temel İlkeler
 107. Türkiye'de Kimyasal Gübre Tüketimi
 108. Toprak Analizlerinin Amacı ve Önemi
 109. Gübrelemenin Amacı Nedir
 110. Gübre Uygulama Zamanı
 111. Çeşitli Bitkiler için Gübre Tavsiyeleri
 112. Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve İsimlendirilmesi
 113. Mikroorganizmaların Hücre Duvarı
 114. Mikroorganizmalarda Kapsül Flagella ve Aksial Flament
 115. Toprak Numunesini Analize Hazırlama
 116. Çinko Noksanlığı
 117. Toprak Analizine Göre Gübreleme
 118. Tarımda Yosun Kullanımı
 119. Demir Noksanlığı
 120. Kalsiyum Nitratın Azot Gübresi Olarak Avantajları
 121. Bitkilerde Çinko Eksikliği
 122. Ekim Yöntemleri
 123. Asit Yağmurunun ve Hava Kirliliğinin İnsan ve Toprak Üzerine Etkileri
 124. Toprakta ve Suda Kimyasal Gübrelerin Yan Etkileri
 125. Toprak Kirliliği ve Çevreye Etkileri - Pdf
 126. Sanayinin Neden Oldugu Çevre Kirliliginin Tarıma Verdigi Zararlar
 127. Bitkilerde Azot Eksikliği - Azot Noksanlığı
 128. Bitkilerde Bakır Eksikliği - Bakır Noksanlığı
 129. Bitkilerde Bor Eksikliği - Bor Noksanlığı
 130. Bitkilerde Çinko Eksikliği - Çinko Noksanlığı
 131. Bitkilerde Demir Eksikliği - Demir Noksanlığı
 132. Bitkilerde Fosfor Eksikliği - Fosfor Noksanlığı
 133. Bitkilerde Kalsiyum Eksikliği - Kalsiyum Noksanlığı
 134. Bitkilerde Kükürt Eksikliği - Kükürt Noksanlığı
 135. Bitkilerde Magnezyum Eksikliği - Magnezyum Noksanlığı
 136. Bitkilerde Mangan Eksikliği - Mangan Noksanlığı
 137. Bitkilerde Potasyum Eksikliği - Potasyum Noksanlığı
 138. Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 139. Bitkilerde Besin Noksanlıklarının Nedenleri
 140. Biyoetanol Nedir
 141. Torf Nedir
 142. Torfun özellikleri
 143. Humus Nedir - Humusun Yararları
 144. Besin Elementi Kalsiyum Kireç
 145. pH Değerleri Bakımından Toprakların Sınıflandırılması
 146. Anız Yakmanın Zararları
 147. Alt ve Üst Toprağın İşlenmesi
 148. Toprak Ekolojisi Nedir
 149. Toprak Hazırlığı - Pdf
 150. Kökler