PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarımsal Yapılar ve Sulama


 1. Sulama Suyu İhtiyacı
 2. Damla Sulama Yöntemi
 3. Planimetre Nedir ?
 4. Pantoğraf Nedir ?
 5. Hatalar ve Hata Hesapları
 6. Yatay Açı Ölçümü
 7. Bulutlar Nasıl Oluşuyor ?
 8. Bulut cinsleri ve açıklamaları
 9. Fıskiye
 10. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 11. Nötronmetre Nedir ?
 12. Tansiyometre Nedir - Tansiyometre Nasıl Kullanılır
 13. Tarla Kapasitesi Nedir
 14. Çelik ve Demir Arasındaki Fark
 15. Sulama Yöntemleri
 16. Akışkanlar Mekaniği Nedir
 17. Perlit Nedir - Tarımda Perlitin Kullanımı
 18. Proje Nedir - Proje Nasıl Hazırlanır
 19. Yatırım ve Proje Kavramları - Proje Sınıflandırması
 20. Projenin Teknik Yönü Nedir
 21. Mini Spring Sulama Sistemleri
 22. Mini Springlerin Avantajları
 23. Silo Nedir - Siloların Özellikleri
 24. Küresel Isınma ve Damla Sulama Sistemi
 25. Tarım Arazilerindeki Drenaj Sorunu
 26. Su Erozyonu - Su Erozyonu Çeşitleri
 27. Su yapıları denetim hizmetleri uygulama genel tebliği'ne karşı dava açtık
 28. Atıksu Miktar ve Özellikleri
 29. Sulama Nedir - Sulamanın Önemi ve Faydaları
 30. Su Korunumu
 31. Türkiye Tarımsal Sulama Yönetimi
 32. Tarımsal Sulama Yapmak İçin Gerekli Olan Evraklar
 33. Sulama Zamanı
 34. Sulama İşletmeciliği
 35. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk
 36. Sulama Suyu İhtiyacının Tespiti - Sunum
 37. Sulama Zamanının Planlanması - Sunum
 38. Sulardaki Bakteri ve Virüslerin Morötesi Işınlar ve Hidrojen Peroksitle Giderilmesi
 39. Zirai Meteoroloji
 40. İsrailde Suyun Önemi
 41. Sulak Alanlar
 42. Sanayi Atıksularının Tarımda Kullanılması
 43. Daha Az Su İle Daha Çok Üretim
 44. Kültür Teknik Nedir?
 45. Meteorolojinin Tarihçesi ve Gelişimi
 46. GAP'ta Su Kaynaklarının Planlama ve Yönetimi
 47. Hidroloji Nedir
 48. Hidroloji Metotları
 49. Sulamada Tuzlu Atık Suların Kullanımı ve Yönetimi
 50. Damla Sulama Yönteminin Yararları Nelerdir
 51. Damla Sulama Yönteminde Ne Gibi Sorunlarla Karşılaşılır
 52. Damla Sulama Sistemi Kısımları Nelerdir
 53. Yağmurlama Sistemiyle Dondan Korunma
 54. Yağmurlama Sistemleriyle Gübre Uygulaması
 55. Yağmurlama Sulama Yöntemi
 56. Yağmurlama Sulama Yöntemi Yerleştirmede Nelere Dikkat Edilmelidir
 57. Yağmurlama Sulama Yönteminin İşletilmesi ve Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerd
 58. Yağmurlama Sulama Yönteminin Uygulama Koşulları Nelerdir
 59. Yağmurlama Sulama Yönteminin Yararları Ve Sakıncaları Nelerdir
 60. Yağmurlama Sulama Yöntemlerinin İşletme Sistemleri Nelerdir
 61. Yağmurlama Sulama Yöntemi Uygulamasında Neler Bilinmelidir
 62. Sulama Sisteminde Yağmur Suyu Toplama
 63. Tarımda Güneş Enerjili Sulama Sistemleri
 64. Biyosistem Mühendisliği Nedir
 65. Biyosistem Mühendisliğinin Temel Amacı Nedir
 66. Biyosistem Mühendisliğinin İş Olanakları ve Yetkileri
 67. İnfiltrasyon Nedir
 68. Osmotik Basınç
 69. Permeabilite Nedir
 70. Suyun Bitkiler İçin Önemi
 71. Suyun Canlılar İçin Önemi
 72. Bir Defada Verilecek Su Miktarının Belirlenmesi
 73. Sulama Suyu Kalitesi
 74. Sulama Suyu Kalitesinin Toprağa ve Bitki Gelişmesine Etkisi
 75. Sulama Suyu Miktarının Belirlenmesi
 76. Sulama Suyunun Özellikleri
 77. Sulama Zamanının Belirlenmesi
 78. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün Tanıtımı
 79. Bir Dereye 32 HES Kurulur mu
 80. Hava Tahmini Nasıl Yapılıyor ?
 81. Kuraklığa Çare Terleyen Boru
 82. Suyun Önemi ve Ekolojik Sorunları
 83. Yeraltı Suları - Pdf
 84. Tarımda Sulama Sarfiyatı Etkileri
 85. Zeolit Nedir
 86. Küresel Isınma, Su Kaynakları ve Tarımla Etkileşimi
 87. Sulama Randımanı
 88. Drenaj gereksinimi ve yararları
 89. Nötronmetre ile Toprak Neminin ölçülmesi
 90. Dünyada ve Türkiye'de Su Durumu - Barajlar ve Kültürel Miras
 91. Tarımsal Sulama Yönetimi ve Sorunları
 92. Aşırı Sulamanın Zararları
 93. Drenaj Nedir ve Nasıl Yapılır
 94. Bedava Sulama - Bedava Elektirik
 95. Türkiye'de Yeraltısuyu Sulama Faaliyetleri
 96. İklim Değişikliği
 97. İklim Değişikliği Küresel Projeksiyonlar ve Senaryolar
 98. İklim Sınıflandırması
 99. Seracılık Nedir ?
 100. Akıllı Sulama Otomasyonu
 101. Kablosuz Sulama Çözümü
 102. AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR !
 103. Kablosuz Sulama Otomasyonu
 104. Selenoid Vana Nedir?
 105. Kablosuz Sensörlerle Sulama Kontrolü
 106. Latch Selenoid Nedir?
 107. Otomatik Sulama Sistemi Arduino
 108. İklim ve Türkiye İklimi
 109. İklim Değişikliği ve Mevcut Durum
 110. Türkiye'de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketimleri
 111. Türkiye’de Yetiştirilen Kültür Bitkilerinin Sulama Teknikleri Rehberi