PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarım Ekonomisi


 1. Makro Ekonomi
 2. Tarımsal Ürünlerin Talebi
 3. Arz Talep Karşılaştırması
 4. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları
 5. 1873 Ekonomik Krizi
 6. 24 Ocak 1980 Kararları
 7. Kamu İktisadi Teşebbüsü
 8. Amortisman Nedir ?
 9. Tarım Politikası
 10. Ekonominin Sınıflandırılması
 11. Türk Ekonomisine Yön Veren Kuruluşlar
 12. İzmir İktisat Kongreleri
 13. Türkiye Ekonomisinin Tarımsal Yapısı Ve Politikaları
 14. Kooperatifçilik
 15. Vakıflar
 16. Dernekler
 17. Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu
 18. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
 19. Serbest Bölgeler
 20. Organize Sanayi Bölgeleri
 21. Dünya Ekonomisine Yön Veren Örgütler
 22. Sigorta Şekilleri ve Kapsamları
 23. Karadeniz Ekonomik İşbirliği
 24. Yeraltı Kaynaklarının Ekonomik Önemi
 25. Ekonomik Sistemler
 26. Ekonomik Kriz Kavramı
 27. Petrolün Ekonomik Önemi
 28. Kadının Ekonomideki Yeri
 29. İmalat Sanayinin Ekonomik Değeri
 30. Tarihe Işık Tutan Tarım Ürünleri
 31. Atatürk'ün Tarım Alanına Getirdiği Yenilikler
 32. Kooperatif Nedir - Kooperatifçiliğin Tarihçesi
 33. Kooperatifçiliğin Ülkemizdeki Durumu ve Gelişimi
 34. Tarımsal Teknolojinin Geldiği Son Nokta
 35. Tarım İnkılabı Hakkında
 36. Türkiye 'deki Kooperatif Kuruluşları
 37. Kooperatifin Faydaları
 38. Kooperatif Kuruluş İşlemleri
 39. Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Yatay ve Dikey Teşkilatlanma
 40. Kooperatifler Birliğinin Kuruluş İşlemleri
 41. Kooperatif Ortaklarının Hak ve Ödevleri
 42. Kooperatif Genel Kurullarının Çalışma Esasları ve Genel Kurulda Toplantı Nisabı
 43. Kooperatiflerin Yönetimi ve Denetimi - Kooperatiflerin Dağılması
 44. Tarımsal Kooperatiflerin Desteklenmeleri
 45. Kooperatiflerde Besi Sığırcılığı Projeleri
 46. Kooperatiflerde Süt Sığırcılığı Projeleri
 47. Kooperatiflerde Seracılık Projeleri
 48. Kooperatiflerde Arıcılık Projesi
 49. Kooperatiflerde Zeytin Salamuracılığı ve Zeytin Yağı Üreticiliği
 50. Kooperatiflerde Meyve ve Sebzelerin Değerlendirilmesi
 51. Kooperatiflerde Sütün Değerlendirilmesi
 52. Kooperatiflerde Meyve ve Sebzelerin Tasnifi ve Ambalajlanması
 53. Kooperatiflerde Soğuk Hava Depoları
 54. Kooperatiflerde ihaleler ve Şartları
 55. Kooperatif Ürünlerinin Pazarlanması
 56. Meyveciliğin Ülkemizdeki Durumu ve Önemi
 57. Atatürk Döneminde Tarım Politikası
 58. Türkiye ve Avrupa Birliğinde İzlenen Tarım Politikaları
 59. Türk Tarımında Politika Değişimine Etki Eden Faktörler - İngilizce
 60. Pazarlamanın Tarihi Gelişimi
 61. Pazarlama Anlayışı
 62. Pazarlama Yaklaşımları
 63. Ortak Tarım Politikası - CAP
 64. Ortak Balıkçılık Politikası - CFP
 65. Tarımda Küresel Politikalar
 66. AB 'ye Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikası
 67. Toprak Mahsulleri Ofisi - TMO
 68. Pazarlama Teknikleri ve Yönetimi
 69. Tarım Sigortası Uygulamaları - PDF
 70. Piyasa Araştırması ve Talep Tahmin Yöntemleri
 71. Microsoft Office Project 2003 İle Proje Maliyeti Hesabı
 72. Fayda Maliyet Analizi
 73. Türkiyede Tarım Soru-Cevap - Pdf
 74. Kooperatifçilik Hakkında Ansiklopedik Bilgi
 75. Agroterörizm Nedir
 76. Tarımda Kapitalizasyon Faiz Oranının Hesaplanması
 77. Kent ve Tarım
 78. Mayıs Ayında Yapılacak Tarım İşleri - Pdf
 79. Tarım Ekonomisi Bölümünün Tanıtımı
 80. Sebzeciliğin Ülke Ekonomisindeki Yeri
 81. Modern Tarımın İç Yüzü
 82. Ekonomik ve Ekolojik Krizde Tarım ve Gıda
 83. Türkiyeyi Bekleyen Tehlike : Gıda ve Su Savaşları
 84. Anason Üreticisinin Sorunları
 85. Tarımda Zeolit
 86. Tarım Politikası
 87. Tarım Devrimi ve Sonuçları
 88. Türkiye'nin Ekonomik Krizden Çıkmasında Ziraatin Önemi
 89. Gelişen Teknoloji ile Tarımın Ülkeye Getirisi
 90. Bileşik Faiz Hesaplamaları
 91. Teknik Proje Hazırlama Rehberi
 92. Proje Planlama ve Proje Hazırlama Eğitimi
 93. Bazı Tarım ve Gıda Ürünlerinin Piyasa Değişkenlerine Yönelik Öngörüler